Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Ekonomiczne Problemy Usług
2013, Numer 106

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Kesra Nermend Tomasz Norek s. 7-8
Informatyczne wsparcie biur projektów w procesie doboru projektów domów jednorodzinnych dla różnych inwestorów Zbigniew Buchalski s. 11-21
Telemonitoring pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia Anno Domini 2013 : wyzwania, możliwości i doświadczenia własne Andrzej Cacko Marcin Grabowski s. 23-33
Komputerowe wspomaganie ewaluacji multimedialnych przewodników elektronicznych Karolina Muszyńska Jakub Swacha s. 35-46
Od projektu do wdrożenia platformy BPM : adaptacja narzędzi i doskonalenie procesów pod kątem maksymalizacji wartości biznesowej Łukasz Osuszek s. 47-58
Koordynacja procesu wytwarzania oprogramowania Scrum z uwzględnieniem wpływu usług realizowanych przez dostawców zewnętrznych Łukasz D. Sienkiewicz s. 59-75
Wykorzystanie dwuwymiarowych kodów QR (Quick Response) w procedurach autoryzacji Grzegorz Szyjewski s. 77-87
Zapewnienie wiarygodności dokumentów elektronicznych funkcjonujących w świecie papieru Lucjan Hanzlik Michał Tabor s. 89-100
Porównanie arytmetyki przyrostów i podejścia bayesowskiego przy wykrywaniu obszarów cienia akustycznego na obrazach z sonaru Mariusz Borawski Kesra Nermend s. 103-113
Ontologie vs. reguły : porównanie metod reprezentacji wiedzy na przykładzie dziedziny zarządzania usługami informatycznymi Adam Czarnecki Tomasz Sitek s. 115-130
Przesłanki zastosowania symulacji komputerowej w modelowaniu alokacji zasobów produkcyjnych Justyna Lemke Małgorzata Łatuszyńska s. 131-148
Analiza efektywności ekonomicznej systemu informatycznego na przykładzie wybranych studiów przypadków Katarzyna Moc s. 149-166
Ocena i wybór oprogramowania do symulacji wieloagentowej z zastosowaniem metody AHP Agata Wawrzyniak s. 167-186
Stymulowanie innowacyjności poprzez politykę podatkową Leszek Grocholski s. 189-198
Zjawisko Big Data jako nowe światło dla analityki biznesowej Tomasz Kozyra s. 199-213
Poziom rozwoju e-gospodarki w państwach Unii Europejskiej w latach 2005-2010 Anna Łatuszyńska s. 215-228
Eliminacja zmiennych na podstawie rankingu Kesra Nermend s. 229-238
Budowa miary agregatowej na potrzeby rangowania w krajach UE w postrzeganiu wolontariatu Kesra Nermend Małgorzata Nermend s. 239-250
Nauczanie programowania jako e-usługa : aspekty technologiczne i ekonomiczne Jakub Swacha s. 251-263
Teoria zbiorów przybliżonych w badaniu zachowania wyborców Barbara Wąsikowska s. 265-277
Relations of project management methods and development of management information systems Witold Chmielarz s. 281-292
The utility of local government websites by using web tracking system and user assessment Kesra Nermend Ammar Shihab Barbara Wąsikowska s. 293-310
The model of a mobile system of patient condition monitoring utilizing the NFC technology Antoni Nowakowski Abdullah Zair s. 311-319
A classification of the questionnaire of reviewers and applicants Agata Kopacz Marek Kozłowski Jarosław Protasiewicz Tomasz Stanisławek s. 321-343
The base of knowledge in the Internet domain name rating system by using extraction and inflectional classification of words from domain names Marcin Gibert Bożena Śmiałkowska s. 345-358
Creating value through efficient enterprise risk management Grażyna Paulina Wójcik s. 359-368
Computer aided calculations of center of mass for human body and its individual parts Ireneusz Dominik Renata Dwornicka Mateusz Golemiec s. 369-385
Construction and controlling of the gripper for medical devices driven by shape memory alloy actuators Ireneusz Dominik Renata Dwornicka s. 387-402