Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 60

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktorów Wojciech Downar Piotr Niezielski s. 11
Garść wspomnień seniora Franciszek Gronowski s. 13-19
Komplementarność usług doradczych w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego Krystyna Brzozowska s. 20-33
Mikrofinansowanie : istota, znaczenie i problemy dystrybucyjne Jacek Buko s. 35-42
Innowacyjne rozwiązania elektronicznej wymiany informacji w firmach sektora TSL Krzysztof Chwesiuk s. 44-55
Przekształcenia rynków usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz przesłanki tych przekształceń Roman Czaplewski s. 56-67
Organizacja sieciowa jako mechanizm koordynacji procesów gospodarczych Wojciech Downar s. 68-76
Konkurencyjność usług współczesnych banków komercyjnych Stanisław Flejterski s. 77-86
Kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej jako metody zarządzania łańcuchem dostaw Elżbieta Gołembska s. 87-100
Globalizacja : szanse i zagrożenia Waldemar Grzywacz s. 102-117
Istota organizacji pozarządowych jako podmiotów świadczących usługi społeczne Barbara Iwankiewicz-Rak s. 118-128
Nowe wyzwania współczesnego zarządzania : zarys problemu Bogusław Kaczmarek s. 130-139
Infrastruktura kolejowa i drogowa w Polsce w okresie transformacji Marianna Kotowska-Jelonek s. 140-153
Procesy konwergencji a rozwój infrastruktury transportowej Elżbieta Marciszewska Jana Pieriegud s. 154-164
Szkody wyrządzone środowisku przyrodniczemu przez transport Eugeniusz Mazur s. 166-178
Usługi informacji i poradnictwa w procesie obsługi ruchu turystycznego Beata Meyer s. 180-190
Znaczenie gospodarcze kolei żelaznych w XIX w. a koncepcja oszczędności społecznej Andrzej Mielcarek s. 191-204
Postać ładunku determinantą doboru technologii transportowych Leszek Mindur s. 205-215
Europejska polityka w dziedzinie logistyki Maciej Mindur s. 216-233
Kształtowanie konkurencyjności pasażerskiego transportu kolejowego : studium przypadku Piotr Niedzielski s. 234-247
Transfer wiedzy z uczelni do środowiska gospodarczego Dawid Kentzeri Bogdan Nogalski s. 248-262
Współczesne problemy światowego popytu turystycznego Aleksander Panasiuk s. 264-280
Ocena przemian infrastruktury transportowej : od SPOT (2004-2006) do osi rozwojowych (2007-2013) Józef Perenc s. 282-310
Rozwój miast uzdrowiskowych w XIX w. na obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Andrzej Piskozub s. 312-323
Wybrane problemy stosowania trendu wielomianowego w prognozowaniu gospodarczym Jan Purczyński s. 324-339
Usługi spa i wellness elementem kształtującym atrakcyjność oferty i wizerunek obiektów hotelarskich w Kotlinie Jeleniogórskiej Andrzej Rapacz s. 341-352
Rozwój centrów logistycznych w Polsce : źródła finansowania Grażyna Rosa s. 354-364
Związki handlowe Szczecina z przedpolem amerykańskim w pierwszej połowie XIX w. Józef Stanielewicz s. 366-376
Koncepcje podziału dopłaty na gminy uczestniczące w komunikacyjnym związku komunalnym oparte na kryteriach dochodowych Ryszard Janecki Wiesław Starowicz s. 378-395
Funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce : dylematy jakości, mierników i metod oceny Adam Szewczuk s. 397-412
Outsourcing usług logistycznych szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej Jacek Szołtysek s. 413-423
Podatki ekologiczne jako instrumenty polityki państwa w zakresie ochrony środowiska Bogusław Walczak s. 424-433
Miejsce samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej Bogdan Wankiewicz s. 434-445
Nachhaltiges Produktionsmanagement : (sustainable production management) Hermann Witte s. 446-460
Rozwój infrastruktury transportu w Polsce doświadczenia i kierunki zmian w świetle standardów europejskich Krystyna Wojewódzka-Król s. 462-472
Etyka w polskim biznesie : moda czy konieczność? Grażyna Wolska s. 474-483
Podatność transportowa ładunków : zapomniana kategoria ekonomiczna? Jerzy Wronka s. 484-496
Polityczna wizja rozwoju rynku usług transportowych Unii Europejskiej Elżbieta Załoga s. 498-506
Problemy integracji w transporcie pasażerskim Stanisława Zamkowska s. 508-519