Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Ekonomiczne Problemy Usług
2013, Numer 103

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Karolina Drela Piotr Niedzielski Rafał Szymański s. 5-6
Dotacje na działalność gospodarczą jako narzędzie oddziaływania na rynek pracy Katarzyna Brzychcy s. 9-18
Efektywność programów wsparcia osób bezrobotnych w Szczecinie Karolina Drela s. 19-34
Fundusze unijne a bezrobocie Karolina Drela Krzysztof Małachowski s. 35-51
Wielowymiarowa rola kultury w rozwoju gospodarczym regionów Anna Grabowska-Pieśla s. 53-63
Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w regionalnym kształtowaniu kapitału ludzkiego sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez finansowanie szkoleń w województwie zachodniopomorskim Arkadiusz Nowak s. 65-78
Polityka rynku pracy wobec transgraniczności procesów biznesowych i globalizacji Stanisław Maciej Szukalski s. 79-92
Polityka rynku pracy w Polsce : wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych za pomocą metody "propensity score matching" Monika Maksim Zenon Wiśniewski s. 93-107
(Nie) pewność na otrzymanie dotacji z perspektywy oceny eksperckiej Anna Bera Małgorzata Porada-Rochoń s. 111-123
Kultura jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Dagmara Lis s. 125-134
Wspieranie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Niemiec na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii Kamil Lis Rafał Szymański s. 135-146
Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Malkowska Arkadiusz Malkowski s. 147-159
Inicjatywa wspólnotowa JEREMIE jako nowy instrument UE zwiększający dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania dla MŚP Tomasz Maziakowski s. 161-170
Badanie własności metod normowania wykorzystywanych w rangowaniu obiektów społeczno-gospodarczych Kesra Nermend s. 171-186
Polityka regionalna w zakresie rozwoju turystyki w aspekcie wykorzystania środków Unii Europejskiej Aleksander Panasiuk s. 187-199
Inicjatywa JEREMIE jako innowacyjna forma finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Przemysław Pluskota s. 201-212
Wpływ dotacji uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rozwój małego przedsiębiorstwa na przykładzie Domu Lekarskiego SA Małgorzata Szewczuk s. 213-224
Powiązania kooperacyjne w obszarze B + R w regionie Pomorza Zachodniego Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 225-236
Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej Rafał Szymański Marek Tomaszewski s. 237-249
Znaczenie łańcuchów przemysłowych w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w regionie Pomorza Zachodniego w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 251-263
Rola funduszy unijnych w rozwoju sektora kreatywnego Ewelina Burzec-Burzyńska Monika Tomczyk s. 265-275
Determinanty lokowania usług biznesowych i przestrzenna konfiguracja działalności "offshoringowej" Monika Wodnicka s. 277-290
System informacji o funduszach Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 Anna Grabowska-Pieśla Patrycja D. Wieczorowska Jolanta Zieziula s. 291-300