Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 66

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pielgrzymki rowerowe jako połączenie turystyki kwalifikowanej i religijnej Marzena Bracław Agnieszka Błaszczak s. 9-18
Tradycje pielgrzymowania w ród przewodników turystycznych PTTK Anna Bogucka s. 19-26
Turystyka religijna jako jedna z form zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Jerzy Kopro s. 27-37
Analiza ruchu turystycznego w Licheniu Starym w latach 2000-2009 Robert Kubicki s. 39-46
Turystyka pielgrzymkowa polaków ze szczególnym uwzględnieniem Lourdes Grażyna Rosa s. 47-56
Postawy studentów AWF wobec wybranych form turystyki religijnej i ich determinanty Krystyna Buchta Małgorzata Skiert s. 57-66
Redemptorystowskie Dni Młodzieży : forma turystyki religijnej uwzględniająca potrzeby młodego pokolenia Katarzyna Zioło s. 67-76
Uwarunkowania religijne i ich wpływ na tworzenie szlaków turystyczno-kulturowych w województwie podkarpackim Małgorzata Buczek-Kowalik Teresa Mitura s. 79-87
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi jako przykład produktu turystycznego - wydarzenie Waldemar Cudny Blanka Gosik Rafał Rouba s. 89-100
Średniowieczne kościoły w Gardnie i Binowie : znaczące punkty stacyjne nadodrzańskiego odcinka pielgrzymiego szlaku Świętego Jakuba Tomasz Duda s. 101-110
Sanktuaria maryjne województwa lubelskiego : ośrodki kultu czy turystyki? Małgorzata Flaga s. 111-128
Cmentarze z I wojny światowej jako walor turystyczny województwa łódzkiego Blanka Gosik s. 129-140
Dzielnica wzajemnego szacunku czterech wyznań jako nowy produkt turystyczny Wrocławia Izabela Gruszka Marta Góralewicz-Drozdowska s. 141-153
Leżajsk jako miejsce kultu religijnego Iwona Dudzik Stanisław Hanejko s. 155-165
Józef Mehoffer i jego nieznane dzieło : witraże według projektów artysty do prezbiterium katedry obrządku rzymsko-katolickiego w Przemyślu jako skarb sztuki sakralnej miasta Beata Jagieła s. 167-185
Chrześcijańskie ośrodki wschodniej Polski świadectwem wspólnej tradycji pielgrzymowania Joanna Janicka s. 187-200
Analiza dynamiki rozwoju ośrodków kultu religijnego na przykładzie wybranych gmin wiejskich Joanna Kosmaczewska s. 201-208
Przestrzenie sakralne jako znaczący element atrakcyjności turystycznej Cieszyna Agnieszka Matusiak s. 209-221
Turystyka kulturowa śladami sanktuariów maryjnych na wschodnim Mazowszu Dorota Mączka s. 223-231
Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce : zarys problematyki Franciszek Mróz s. 233-250
Sanktuarium maryjne w Rudach Wielkich jako walor dla turystyki religijnej i poznawczej Grzegorz Jankowski Anna Nitkiewicz-Jankowska Anna Staszewska s. 251-260
Możliwości rozwoju turystyki religijnej w Sudetach Wschodnich Jerzy Oleszek s. 261-270
Znaczenie sanktuarium maryjnego w Supraślu jako ośrodka pątniczego w rozwoju miasta Tomasz Grzegorz Ołdytowski s. 271-283
Turystyka religijno-pielgrzymkowa w Sanktuarium Kalwaryjskim w Wejherowie Krzysztof Parzych s. 285-295
Zabytkowe sanktuaria maryjne na Pomorzu Zachodnim jako atrakcje turystyczne Dariusz Rakowski s. 297-313
Znaczenie pielgrzymkowego szlaku Św. Jakuba w tworzeniu obszarowego produktu turystycznego wybranych gmin Ślężańskich Tomasz Smolarski Mariusz Sołtysik s. 315-325
Obiekty sakralne i święta religijne różnych wyznań we wschodniej Lubelszczyźnie jako walory turystyczne regionu Leszek Gawrysiak Paweł Pytka Joanna Szczęsna s. 327-343
Istota promocji turystycznej na przykładzie sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na Górce w Szczyrku Irena Szewczyk s. 345-354
Monaster w Ujkowicach : prawosławne sanktuarium w województwie podkarpackim Krzysztof Szpara s. 355-364
Zagospodarowanie turystyczne klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu Danuta Szpilko s. 365-382
Sanktuaria maryjne w Polsce jako cel turystyki pielgrzymkowej : studium na przykładzie sanktuarium w Licheniu Starym i Gietrzwałdzie Aneta Wolna-Samulak s. 383-390
Góry miejscem wydarzeń o charakterze religijnym Patryk Czermak Alicja Sidor Aneta Stosik Piotr Zarzycki s. 391-398
Pielgrzymka po sanktuariach Belgii, Francji, Szwajcarii i Niemiec : w drodze z Maryją, śladami Jana Pawła II Urszula Maria Grześkowiak s. 401-409
Pielgrzymi z Uniwersytetu Szczecińskiego w Meksyku Zdzisław Kroplewski Elżbieta Załoga s. 411-419