Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 69

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-10
Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatywnej) : innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej Krzysztof B. Matusiak s. 13-38
Przedsiębiorczość akademicka : ścieżki komercjalizacji wiedzy i technologii Piotr Niedzielski Katarzyna Łobacz s. 39-51
Uwarunkowania strategiczne akademickich firm spin-off : kierunki dyskusji Paweł Głodek s. 53-64
Innowacje jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa opartego na wiedzy Anna Stos-Roman s. 65-89
Marketing innowacji na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych Andrzej H. Jasiński s. 93-108
Kooperacja przedsiębiorstw a wzrost ich innowacyjności : zarys teoretyczny i praktyczny Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 109-120
Innowacyjne możliwości wykorzystania środowiska naturalnego w energetyce alternatywnej : polska energetyka alternatywna a brazylijskie wzorce Agnieszka Wójcik-Sztandera s. 121-132
Keiretsu : prawdziwe partnerstwo z kooperantami Ewelina Burzec Burzyńska s. 133-141
Rachunek ekonomiczny w ocenie efektywności innowacji Adam Kałowski s. 145-157
Proces niepowodzeń gospodarczych sektora MSP Jarosław Ropęga s. 159-173
Optymalizacja struktury kapitałowej jako narzędzie zarządzania wartością portfela aktywów grupy kapitałowej Artur Rzempała Joanna Rzempała s. 175-186
Rola mikroprzedsiębiorstw w gospodarce krajowej Jerzy Tuszyński s. 187-201
Kredyt technologiczny na przykładzie firmy Marani Ewelina Kiełek s. 203-219
Innowacje produktowe na przykładzie rozwiązania dedykowanego do obsługi faktur elektronicznych Jacek Wysocki s. 223-236
Technologia FTTH jako determinant rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Gutowski Monika Tomczyk s. 237-258
Korzyści z programu MSDN Academic Alliance firmy Microsoft na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Mariusz Dramski s. 259-267
Usługi bankowe a teoria wyboru konsumenta Marta Pisula s. 269-280
Dyrektywa usługowa : instrument sprzyjający wzrostowi gospodarczemu Unii Europejskiej? Małgorzata Świerczyńska s. 281-294
Autorzy artykułów s. 295-297