Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 54
Ekonomiczne Problemy Usług
2014, Numer 111

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9
Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka Anna Bera Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska Dominika Kordela Dariusz Pauch Maciej Pawłowski Sławomir Zarębski s. 10-11
Inkorpracja jako sposób realizacji strategii rozwoju małego przedsiębiorstwa : (studium przypadku) Magdalena Baliś s. 15-24
Rzemiosło w społeczeństwie i gospodarce Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 25-34
Polskie przedsiębiorstwa typu "born global" : case study Katarzyna Blanke-Ławniczak s. 35-46
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Arkadiusz Borowiec s. 47-57
Koncepcje internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska Sławomir Zarębski s. 58-70
Kapitał intelektualny jako element sprawozdawczości w małym przedsiębiorstwie Ewa Chojnacka s. 71-80
Plan strategiczny w małym przedsiębiorstwie Irena Dudzik-Lewicka s. 81-90
Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Hadryś-Nowak s. 91-99
Inicjatywa JEREMIE jako forma wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego Jacek Jaworski Maciej Tokarski s. 100-113
Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja "small businnes act" Dominika Kordela s. 114-123
Bariery w procesie sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach Magdalena Kowalewska Dariusz Ratajczak s. 124-133
Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie na przykładzie ekologicznych producentów rolnych Dorota Krupa Agnieszka Żołądkiewicz s. 134-142
Dylematy wyboru strategii płynności finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 143-153
Rolnik indywidualny - (mikro)przedsiębiorca czy rolnik? Analiza ekonomiczno-prawna Robert Musiałkiewicz Damian Walczak s. 154-164
Dojrzała przedsiębiorczość : wybrane problemy Małgorzata Rembiasz s. 165-174
Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości, w ocenie przedsiębiorców sektora MŚP, w latach 2006-2013 Hanna Soroka-Potrzebna s. 175-186
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach rodzinnych Artur Stefański s. 187-195
Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? Julita E. Wasilczuk s. 196-206
Przedsiębiorczość rodzinna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce Alicja Winnicka-Popczyk s. 207-217
Dyskusja nad wartością małego przedsiębiorstwa i możliwościami wykorzystania ubezpieczeń w procesie jej tworzenia Anna Bera Katarzyna Prędkiewicz s. 221-232
Zarządzanie sytuacją kryzysową w MŚP : wybrane problemy Anna Dębicka s. 233-243
Ryzyko nadużyć w mikro i małych przedsiębiorstwach w województwie zachodniopomorskim w świetle badań Dariusz Pauch s. 244-252
Analiza i ocena "miękkich" uwarunkowań determinujących wzrost dynamizmu innowacyjnego w mikro i małych przedsiębiorstwach usługowych w Polsce Małgorzata Brojak-Trzaskowska s. 255-264
System edukacji a rozwój innowacji w sektorze MŚP w Polsce Elżbieta Krzemińska-Krupa s. 265-275
Zmiana w organizacji podstawą innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Aneta Madyda s. 276-285
Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Szwajcarii Karolina Olejniczak s. 286-296
Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach na Pomorzu Zachodnim Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 297-309
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych w województwie lubelskim Robert Zajkowski s. 310-322
Fundusz Kapitału Zalążkowego i Sieć Aniołów Biznesu w finansowaniu innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw : na przykładzie projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak s. 325-334
Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw Alina Gorczyńska s. 335-345
Etapy i koszty procesu sukcesji oraz możliwości ich finansowania Grzegorz Hakało Dariusz Ratajczak s. 346-357
Zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych : stan dotychczasowy i propozycje administracyjne na lata 2014-2020 Andrzej Parzonko s. 358-368
Źródła finansowania inwestycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Monika Sadowska s. 369-379
Wsparcie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego z jednostkami naukowymi w ramach pilotażowego programu "Voucher badawczy" : studium przypadku spółki branży poligraficznej Andrzej Tokarski Maciej Tokarski s. 380-390
Bezpieczeństwo finansowe na tle ogólnych warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce Maria Gorczyńska Halina Zadora s. 391-402
Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze MŚP Agnieszka Żołądkiewicz s. 403-413
Rynek kapitału podwyższonego ryzyka wobec zmian w OFE Zbigniew Drewniak s. 417-428
Relacje inwestorskie w spółkach sektora MŚP notowanych na rynku NewConnect : aspekty teoretyczne i praktyczne Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 429-440
Obligacje korporacyjne jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw Bartosz Orliński s. 441-451
Możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku obligacji : próba oceny Maciej Pawłowski s. 452-461
Ekonomiczna wartość dodana w małych spółkach giełdowych Mirosław Wypych s. 462-471
Krótka sprzedaż papierów wartościowych w polityce inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska Sławomir Zarębski s. 472-482
Architektura małych i średnich firm funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy Brygida Grzeganek-Więcek Dariusz Więcek s. 485-495
Płatności bezgotówkowe w segmencie mikroprzedsiębiorstw Marcin Idzik s. 496-508
Szanse i zagrożenia w zakresie realizacji projektów informatycznych klasy "business intelligence" w sektorze MŚP Marian Krupa s. 509-520
Wykorzystanie nowych domen internetowych najwyższego rzędu jako narzędzia promocji mikro i małego przedsiębiorstwa Jakub Pawlak s. 521-530
Wykorzystanie komputerowych systemów finansowo-księgowych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP : wyniki badania ankietowego Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 531-541
Metodyka pozyskiwania informacji logistycznych dla małych firm z branży rolno-spożywczej Marek Szczuka s. 542-553
Ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 554-564
Dochód z indywidualnej działalności gospodarczej i jego opodatkowanie podatkiem federalnym w Stanach Zjednoczonych Małgorzata Magdalena Hybka s. 567-578
Przychody i koszty nieuznawane przez system podatku dochodowego w ocenie polskich przedsiębiorstw Jolanta Iwin-Garzyńska s. 579-589
System podatkowy jako determinanta struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach Paweł Przepióra Teresa Łuczka s. 590-601