Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 61

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Adam Szewczuk s. 7-8
Ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji europejskich Arkadiusz Babczuk s. 9-22
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2009 w aspekcie realizacji założeń polityki regionalnej Krzysztof Barczyk Magdalena Lazarek s. 23-30
Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych Krystyna Brzozowska s. 31-41
Podatki i opłaty lokalne w kontekście rosnącej decentralizacji zadań publicznych w Polsce Marcin Czerniec s. 43-52
Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego : narzędzie zarządcze czy obiektywna konieczność? Marek Dylewski s. 53-63
Organizacje pozarządowe wobec idei państwa opiekuńczego : kierunki współpracy NGO z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej Beata Filipiak s. 65-76
Koncepcje szacowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński Rafał Klóska s. 77-96
Pomoc jednostek samorządowych województwa lubelskiego w pozyskiwaniu źródeł rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Karolina Gałązka s. 97-105
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej jako forma współpracy transgranicznej Krzysztof Gałuszka s. 107-116
Rola i znaczenie analizy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez organy samorządowe Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Władysław Husejko s. 117-127
Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycji z prywatnymi inwestorami Dagmara Hajdys s. 129-139
Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego Sławomira Kańduła s. 141-160
Rozwój gospodarczy jako płaszczyzna oddziaływań w strategiach lokalnych Magdalena Kogut-Jaworska s. 161-172
Finansowanie instytucji ułatwiających dostęp do finansowania oraz innych instytucji o charakterze wspomagającym przez samorząd terytorialny, w świetle przepisów prawnych dotyczących pomocy publicznej Dorota Korenik s. 173-184
Kierunki zmian w polskiej polityce regionalnej w świetle założeń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 : Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie Stanisław Korenik s. 185-197
Rola euroregionów we współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pradziad Maja Krasucka s. 199-210
Euroregion Pomerania jako przykład polsko-niemiecko-szwedzkiej współpracy transgranicznej Krzysztof Małachowski s. 211-223
Własny potencjał inwestycyjny samorządowych województw wobec procesów rozwojowych Ewa Markowska-Bzducha s. 225-235
Wykorzystanie instrumentów promocji przez samorząd lokalny na przykładzie miasta Szczecin Anna Gardzińska Beata Meyer s. 237-249
Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu tolerancji i integracji międzynarodowej Marek Misztal s. 251-262
20-lecie samorządu terytorialnego w Polsce a perspektywy jego rozwoju Katarzyna Owsiak s. 263-274
Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego Leszek Patrzałek s. 275-284
Pozyskiwanie środków z RPO WO jako wyraz aktywności jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu rozwoju lokalnego Jacek Pieczonka s. 285-298
Uwarunkowania współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego Krystyna Piotrowska-Marczak s. 299-307
Inżynieria finansowa w Regionalnych Programach Operacyjnych Przemysław Pluskota s. 309-323
Transfer ryzyka jako instrument zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego Marzanna Poniatowicz s. 325-337
Możliwości wykorzystania instrumentów controllingu w gminach Joanna Radziwon s. 339-351
Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego Małgorzata Rogowska s. 353-361
Znaczenie marki dla samorządu województwa zachodniopomorskiego Grażyna Rosa s. 363-372
Intensywność współpracy polskich województw z regionami partnerskimi w Niemczech i na Ukrainie Wawrzyniec Rudolf s. 373-384
Finansowe aspekty wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym Dorota Rynio s. 385-397
Bariery w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na podstawie badań przeprowadzonych wśród jednostek samorządu terytorialnego Małgorzata Saar s. 399-410
Gospodarka mieszkaniowa w gminach : aspekty finansowe i organizacyjne Beata Sadowska s. 411-422
Klasyfikacja polskich wschodnich i zachodnich obszarów przygranicznych na szczeblu NUTS 3 według poziomu rozwoju Alicja Sekuła s. 423-432
Rola jednostek samorządu terytorialnego w kontroli źródeł finansowania lokalnej działalności inwestycyjnej w regionie lubelskim Małgorzata Sosińska-Wit s. 433-444
Kondycja finansowa polskiego samorządu terytorialnego w latach 2007-2009 a zmiana granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego Krzysztof Surówka Mateusz Winiarz s. 445-458
Współpraca transgraniczna jednostek terytorialnych Polski i Niemiec w aspekcie gospodarki przestrzennej Marta Szaja s. 459-470
Partycypacja obywatelska ważnym czynnikiem umacniania misji samorządu terytorialnego Adam Szewczuk s. 471-487
Instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na rynku finansowym Jolanta Szołno-Koguc s. 489-502
Podstawy prawne do zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Szczecin Marek Tomaszewski s. 503-512
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie gospodarki komunalnej : analiza porównawcza Kamila Trojanowska s. 513-523
Finansowe aspekty instytucji kultury w Polsce Dagmara Tukan s. 525-533
Fiskalny outsourcing zadań publicznych przez władze lokalne Artur Walasik s. 535-547
Dysfunkcje w rozwoju samorządności lokalnej i ich wpływ na rozwój zadań w samorządach terytorialnych Bogdan Wankiewicz s. 549-559
Miejsce i rola gmin w strukturach samorządu terytorialnego w Niemczech : uwarunkowania organizacyjne i finansowe Magdalena Zioło s. 561-573
Orientacja marketingowa zarządzania jako nowe wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego Jacek Żbikowski s. 575-585