Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 75

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Promocja jako narzędzie kreowania wizerunku miasta na przykładzie Rzeszowa Jan Adamczyk s. 11-21
Promocja energetyki jądrowej w województwie zachodniopomorskim Wojciech Drożdż s. 23-33
Identyfikacja wyróżników tożsamości miast podlaskich : koncepcja badań Ewa Glińska s. 35-47
Systemy kształtujące wizerunek obszaru recepcji turystycznej Piotr Gryszel Elżbieta Nawrocka s. 49-59
Współczesne wyzwania dla miejskich samorządów w zakresie kreowania wizerunku Urszula Kobylińska s. 61-71
Branding miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska Mariola Łuczak s. 73-87
Zróżnicowanie markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim Beata Meyer s. 89-102
Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu turystycznego przez tworzenie markowych produktów turystycznych Katarzyna Orfin s. 103-114
Marketing produktów dziedzictwa kulinarnego na przykładzie Warmii i Mazur Stanisław Pilarski s. 115-129
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik wyboru destynacji turystycznej Daria E. Jaremen Andrzej Rapacz s. 131-141
Markowe produkty turystyczne na przykładzie Szklarskiej Poręby Andrzej Raszkowski s. 143-154
Strategiczne podejście do budowania wizerunku marki turystycznej miejsc Mirosław Zalech s. 155-166
Rola administracji publicznej w kreowaniu produktu terytorialnego Mirella Barańska-Fischer Grzegorz Szymański s. 169-181
Przywództwo jako czynnik wzmacniający konkurencyjność klastra Bogusław Bembenek s. 183-199
Instytucje wspierające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym Piotr Blicharz s. 201-212
Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu Anna Lis s. 213-227
Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta konkurencyjności regionu Magdalena Majchrzak s. 229-242
Samorząd regionu i jego partnerzy : typologia relacji w marketingu regionu Wawrzyniec Rudolf s. 243-255
Promowanie idei zrównoważonego ekorozwoju miast niskowęglowych na wybranych przykładach Magdalena Fortuna Łukasz Szałata Jerzy Zwoździak s. 257-268
Miejsce hotelarstwa w rozwoju lokalnego produktu turystycznego : analiza wybranych czynników zwiększających ruch turystyczny Daniel Szostak s. 269-277
Regionalne i lokalne organizacje turystyczne : system relacji i powiązań marketingu wewnętrznego regionu Marzena Wanagos s. 279-291
Specyfika segmentów rynku agroturystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Jacek Chotkowski Małgorzata Czerwińska s. 295-309
Marketing regionów : Baltic Cruise - studium przypadku z regionu Morza Bałtyckiego Marek Grzybowski s. 311-322
Znaczenie marketingu w kreowaniu rozwoju regionu lubuskiego Brygida Beata Cupiał Wiesław Hładkiewicz s. 323-336
Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu a ich wartość marketingowa dla regionu Ewa Kasperska s. 337-351
Podróże poznawcze jako instrument marketingu miejsc w kontekście turystyki biznesowej Dariusz Kuczyński Tomasz Taraszkiewicz s. 353-366
Subprodukt rekreacyjno-sportowy w marketingu miejsc Katarzyna Łazorko s. 367-380
Skłonność do konsumpcji produktów regionalnych szansą rozwoju lokalnego Sylwester Makarski s. 381-391
Możliwości wykorzystania marketingu miejsc na obszarze recepcji turystycznej : istota i problemy Agnieszka Niezgoda s. 393-406
Planowanie marketingowe w zarządzaniu gminą Katarzyna Rupik s. 407-423
Strategia pozycjonowania miast i regionów : wybrane problemy przygotowania i realizacji Andrzej Szromnik s. 425-435
"Event marketing" w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Krzysztof Jerzy Barczyk s. 439-448
Determinanty skutecznego wykorzystywania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych polskich miast Marcin Gębarowski s. 449-460
Rola promocji w kreowaniu popytu na produkty tradycyjne i regionalne Marta Kawa s. 461-472
Promocja marek miejsc a wielkie wydarzenia sportowe Jarosław Kowalski s. 473-488
Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach Agnieszka Smalec s. 489-502
Wybrane aspekty kreowania i promocji produktu turystycznego na przykładzie województwa lubelskiego Jacek Witkowski s. 503-515
Rola e-administracji w gospodarce opartej na wiedzy Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 519-527
Strategie kształtowania relacji z obywatelami w koncepcji New Public Management Krzysztof Krukowski s. 529-539
Postawy i oczekiwania względem władz i pracowników samorządowych jako przesłanka marketingowej reorientacji jednostek terytorialnych Wiesława Kuźniar s. 541-552
Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Magdalena Rzemieniak Monika Wawer s. 553-567
Wykorzystanie reklamy w marketingu wyborczym na przykładzie polskich partii politycznych Magdalena Dołhasz s. 571-586
Rola lobbingu w konstytuowaniu wizerunku grup interesu Paweł Kocoń Renata Maćkowska s. 587-596
Wizerunek nowoczesnej, zorientowanej rynkowo organizacji politycznej Marek Sempach s. 597-609