Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 78

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Joanna Witek s. 7-8
Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu Piotr Godlewski s. 9-22
Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie Zygmunt Waśkowski s. 23-32
"Zdrowy" styl życia jako determinanta zachowań konsumentów Felicjan Bylok s. 33-46
Poszukiwanie doznań jako tendencja we współczesnej aktywności sportowo-rekreacyjnej Jacek Gracz Maciej Tomczak Małgorzata Walczak s. 47-63
Przemiany społeczno-demograficzne podstawą rozwoju sportu i rekreacji na przykładzie Bełchatowa Paweł Kuźbik s. 65-75
Znajomość regionalnych walorów krajoznawczych przez studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego Paweł Eider Michał Tarnowski s. 77-95
Bezpieczna aktywność sportowo-rekreacyjna w środowisku wodnym wyznacznikiem współczesnej cywilizacji Jacek Gracz Tomasz Zalewski s. 97-111
Sport młodzieżowy kuźnią charakteru i postaw prospołecznych Joanna Saska-Dymnicka s. 113-125
Struktura psychologicznych uwarunkowań wybranych aspektów aktywności fizycznej w świetle teorii samodeterminacji Maciej Tomczak Małgorzata Walczak s. 127-152
Joga i jej wartości w kształtowaniu zdrowego stylu życia Monika Sławek Renata Śleboda s. 153-166
Styl życia osób podejmujących wspinaczkę wysokogórską : wybrane aspekty Ewa Koprowiak Aleksandra Lubczyńska Beata Nowak s. 167-177
Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych Paweł Chlipała Ewa Frąckiewicz s. 179-195
Tenisowa aktywność rekreacyjna a poczucie szczęścia mieszkańców Wielkopolski Karolina Majewska s. 197-218
Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej Maciej Tomczak Małgorzata Walczak s. 219-240
Aktywność rekreacyjna kobiet w kształtowaniu stylu życia Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska s. 241-256
Determinanty zachowań rekreacyjnych młodzieży w średnim wieku szkolnym Iwona Dudzik s. 257-270
Wpływ uprawiania szermierki na wybrane czynniki osobowościowe młodzieży Ewa Koprowiak Aleksandra Lubczyńska Beata Nowak s. 271-283
Zakres i motywy podejmowania aktywności turystycznej przez młodzież w wieku 15-17 lat Zbigniew Borek Jerzy Eider Władysław Mynarski Daniel Puciato Michał Rozpara s. 285-299
Edukacja szkolna a aktywność ruchowa Elżbieta Sieńko-Awierianów Justyna Wesołowska s. 301-312
Aktywne formy spędzania wolnego czasu przez emerytów Iwona Olejnik s. 313-325
Czas wolny i jego wykorzystanie w aspekcie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych Dominik Dąbrowski Andrzej Soroka Jarosław Żbikowski s. 327-340
Styl życia mieszkańców miast i wsi w regionie zachodniopomorskim a baza sportowa i rekreacyjna Beata Florkiewicz Justyna Krzepota Jerzy Troszczyński Teresa Zwierko Wioletta Łubkowska s. 341-351
Styl życia mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z fitnessu Alicja Drohomirecka Jerzy Eider Paweł Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 353-368
Skuteczność wychowania do udziału w kulturze fizycznej przez turystykę w opiniach mieszkańców powiatu krośnieńskiego Wojciech Bajorek Paweł Król Aleksandra Nowak Marian Rzepko Monika Sławek s. 369-388
Ekonomiczne uwarunkowania podejmowania aktywności sportowej i rekreacyjnej w grupie seniorów w rejonie Trójmiasta Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz s. 389-404
Bariery uczestnictwa w turystyce i rekreacji osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego w kontekście ich sytuacji materialnej Dominik Dąbrowski Andrzej Soroka Jarosław Żbikowski s. 405-419
Turystyka jeździecka jako forma turystyki kwalifikowanej Agata Balińska Monika Kowalska s. 421-430
Najpopularniejsze formy fitnessu w opinii kobiet uczestniczących w klubowych zajęciach Joanna Baj-Korpak Tomasz Niźnikowski Ewa Stępień Jarosław Żbikowski s. 431-442
Psychospołeczne aspekty warsztatu zawodowego instruktorów fitnessu w ich opiniach a oczekiwania uczestniczek rekreacji ruchowej Izabela Drobnik-Kozakiewicz Michał Sawczyn Anna Szumilewicz Aleksandra Zarębska s. 443-457
Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę : wyniki badań empirycznych Agata Niemczyk Renata Seweryn s. 459-485
Udział mieszkańców powiatu wałeckiego w zajęciach sportowych i rekreacyjnych w 2010 roku Anna Korzeniewska s. 487-493
Zdrowie i jakość życia mieszkańców Polski w ujęciu regionalnym Anna Idzik Marcin Idzik Janusz Majewski s. 497-509
Zmiany w sprawności fizycznej młodzieży studiującej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ciągu lat Paweł Król Aleksandra Nowak Marian Rzepko Monika Sławek s. 511-520
Zachowania zdrowotne a aktywność ruchowa kobiet w starszym wieku Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz s. 521-534
Analysis of motor abilities' progress among people realising fitness activities on regular basis Izabela Drobnik-Kozakiewicz Stanisław Saczyn Michał Sawczyn Anna Szumilewicz Joanna Zapolska Aleksandra Zarębska s. 535-545
Wpływ dwunastotygodniowego zdrowotnego treningu fitness o charakterze aerobowym (Hi-Lo Impact Aerobik) i aerobowo-siłowym (Total Body Condition) na skład ciała i wydolność tlenową kobiet w średnim wieku Izabela Drobnik-Kozakiewicz Michał Sawczyn Anna Szumilewicz Joanna Zapolska Aleksandra Zarębska s. 547-561
Wpływ dwunastotygodniowego treningu zdrowotnego TBC (Total Body Condition) na siłę izometryczną kobiet w młodym, średnim i starszym wieku Izabela Drobnik-Kozakiewicz Anna Perzyńska-Biskup Michał Sawczyn Anna Szumilewicz Joanna Zapolska Aleksandra Zarębska s. 563-580
Wiosna : bolesne czy miłe wspomnienie zimowego szaleństwa karkonoskich snowboardzistów Martyna Brychcy Tomasz Kostyk Patrycja Rąglewska s. 581-594