Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ekonomiczne Problemy Usług
2013, Numer 107

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Wojciech Bąkowski s. 5-6
Przemysły kreatywne w Polsce : stan oraz przykłady strategii i programów na rzecz wsparcia kreatywności w skali lokalnej Anna Wanda Tomaszewska s. 7-24
Przemysł kreatywny a nowe paradygmaty rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Anna Grabowska s. 25-37
Kreowanie regionu konkurencyjnego na przykładzie Euroregionu Pomerania Agnieszka Malkowska Arkadiusz Malkowski s. 39-50
Kreatywne partnerstwa w kontekście rozwoju przemysłów kreatywnych w Szczecinie Joanna Markiewicz s. 51-65
Innowacje marketingowe w budowaniu potencjału kreatywnego przedsiębiorstw Monika Wojtkiewicz s. 67-83
Przemysły kultury w rozwoju miast : wybrane aspekty Daniela Szymańska Stefania Środa-Murawska s. 85-98
Sztuka współczesna : sposób na kreatywność Agata Zbylut s. 99-114
Wpływ sektorów kreatywnych na rozwój instrumentów finansowych Daria Wróbel s. 115-128
Perspektywy regionalnego rynku pracy w warunkach transgranicznego regionu metropolitarnego szczecina : niemiecki program wsparcia zawodowego dla młodych mieszkańców szczecina i powiatu polickiego Kamil Lis s. 129-148
Znaczenie sektora kreatywnego w polityce regionu Sławomir Kotylak s. 149-170
The role of financial instruments in the development of creative industries Krzysztof Małachowski Monika Tomczyk Paweł Warszycki s. 171-181
Research review of creative class segment and its relevance to economic development Sylwia Bąkowska s. 183-193