Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 78
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 58

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundusz "sovereign wealth" jako narzędzie kształtowania polityki ekonomicznej państwa Waldemar Aspadarec s. 15-23
Podstawowe dane statystyczne polskiego rynku e-finansów Beata Butryn Andrzej Małachowski s. 25-34
Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu Dariusz Dąbrowski s. 35-43
Wpływ e-biznesu na łańcuchy dostaw Sylwia Konecka s. 45-52
Analiza funkcjonalności i testy użyteczności wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów Maciej Laska Andrzej Małachowski s. 53-62
Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów : witryny i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów Andrzej Małachowski s. 63-75
Wpływ uruchomienia systemu KDPW_Stream na rozwój polskiego rynku kapitałowego Alicja Mikołajewicz-Woźniak s. 77-84
Informatyzacja i rozwój e-gospodarki w energetyce Rafał Nagaj s. 85-92
Miejsce technologii informacyjnych we współczesnej gospodarce Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek s. 93-100
Współzależność projektów integracyjnych na europejskim rynku płatności detalicznych Michał Polasik Karolina Przenajkowska s. 101-109
Uwarunkowania wdrożenia e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach Marcin Relich s. 111-118
Internetowe innowacje marketingowe w sektorze e-handlu Grzegorz Szymański s. 119-127
Wykorzystanie foresightu w kreowaniu rozwoju transportu : na przykładzie krajów UE Robert Tomanek s. 129-136
Znaczenie informacji marketingowej w kontekście budowy relacji i podniesienia konkurencyjności kanału marketingowego Bogdan Wierzbiński s. 137-145
Płatności mobilne w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju Łukasz Zakonnik s. 147-155
Wizualizacja danych jako medium komunikacji gospodarczej w dobie społeczeństwa informacyjnego Karolina Bartos s. 159-168
Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie : system ERP II jako wsparcie dla e-biznesu Marcin Chojnowski s. 169-176
Kontrowersje dotyczące formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej Wojciech Fliegner s. 177-184
Problematyka wdrażania i stosowania społecznych technik komunikacyjnych w organizacjach gospodarczych Daniel Gach s. 185-192
Potencjał przedsiębiorstwa i jego komponenty w e-biznesie Bogusław Kaczmarek s. 193-204
Narzędzia informatyczne ułatwiające akwizycję oraz analizę danych w małych i średnich przedsiębiorstwach Agnieszka Kujawińska s. 205-212
Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania w gospodarce Anna Lamek s. 213-221
Postrzegana jakość usług jako bariera rozwoju handlu w Internecie Dominika Mirońska s. 223-230
Internet jako narzędzie e-biznesu w sektorze MSP Anita Mutwil s. 231-239
Rynek zbliżeniowych kart płatniczych w Polsce Michał Polasik s. 241-248
E-klient : implikacje dla działalności marketingowej przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych Aleksandra Radziszewska s. 249-256
Podejście przedsiębiorstw do badań rynkowych i marketingowych na przykładzie firm z powiatu bydgoskiego i z miasta Bydgoszczy Kamila Czaczyk-Medeksa Urszula Szulczyńska s. 257-266
Obszary wykorzystania technologii SaaS w przedsiębiorstwach partnerskich Tomasz Turek s. 267-275
Płatności elektroniczne w sklepach internetowych : przegląd rozwiązań Piotr Winnicki s. 277-285
Usługi "cloud computing" we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 289-297
Rozwój sektora mikrotransakcji w wirtualnych światach i serwisach społecznościowych Jarosław Jankowski s. 299-307
Model systemu personalizacji produkcji w organizacji wirtualnej Jarosław Jankowski Olga Szałata s. 309-317
Wirtualne zespoły jako nowoczesna forma organizacji pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego Joanna Kos s. 319-326
Znaczenie innowacji w rozwoju organizacji wirtualnych Krzysztof Machaczka s. 327-335
Zmienność i wirtualność a proces kreowania wartości w otoczeniu chaotycznym Bogusława Ziółkowska s. 337-344
Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 347-354
E-administracja w Polsce Joanna Drobiazgiewicz s. 355-360
Źródła przewagi konkurencyjnej gmin warunkujące rozwój gospodarki lokalnej : studium przypadku Michał Flieger s. 361-373
Certyfikat e-Obywatel (E-Citizen) przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym Danuta Głaza Ewa Wędrowska s. 375-382
E-rząd jako usługa wspierająca działalność instytucji państwowych na przykładzie rozwiązania szwedzkiego Jacek Lipiec s. 383-390
Projekty informatyczne w administracji samorządowej Dominika Lisiak-Felicka Maciej Szmit s. 391-398
Internet jako narzędzie wspomagające poszukiwanie pracy Roman Nierebiński Hanna Pawlak s. 399-407
E-obywatel w społeczeństwie informacyjnym : bliżej demokracji? Krystyna Polańska s. 409-416
E-usługi w administracji publicznej na przykładzie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej w Gdańsku Tomasz Taraszkiewicz s. 417-425
Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych Arkadiusz Borowiec s. 429-436
Rozwój rynku usług informatycznych a modele biznesowe Iwona Chomiak-Orsa s. 437-444
Badanie efektywności ekonomicznej informatycznych projektów e-biznesowych : założenia metodyczne i studia przypadków Mirosław Dyczkowski s. 445-453
Integracja partnerów w logistycznych łańcuchach dostaw Paweł Fajfer s. 455-462
Zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw internetowych oferujących treści i usługi klientom indywidualnym Leszek Gracz s. 463-471
Wybrane problemy adaptacji przedsiębiorstw do wymogów e-gospodarki Dorota Jelonek s. 473-481
Analiza wyrobu AGD w aspekcie jego demontażu Anna Karwasz s. 483-491
Aspekty ekonomiczno-społeczne i technologiczne nowoczesnych form pracy Roman Chorób Beata Kasprzyk Artur Kraus s. 493-503
Szanse i możliwości poszukiwania pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych Roman Chorób Beata Kasprzyk Artur Kraus s. 505-514
Fenomen "cloud computingu" Andrzej Kobyliński s. 515-523
Reklama internetowa jako podmiot działalności e-firm Roman Nierebiński Hanna Pawlak s. 525-533
Elektroniczny system zakupowy Ewa Prałat s. 535-542
Pomiar i kontrola ryzyka projektu informatycznego Magdalena Kieruzel Leonard Rozenberg s. 543-550
Korzyści sieci i efekt "zamknięcia konsumenta" a lojalność konsumentów w e-businessie Anna Scheibe s. 551-559
Operator publiczny PPUP "Poczta Polska" oraz operatorzy alternatywni na rynku przesyłek pocztowych w latach 2003-2008 Anna Stolarczyk s. 561-569
Zarządzanie przez wartości jako podstawa trwania i rozwoju organizacji : teoria i praktyka Ilona Świątek-Barylska s. 571-578
Aspekty metodyczne doboru systemu informatycznego dla potrzeb e-logistyki Jarosław Wątróbski s. 579-587
Korelacja między analityką stron internetowych a celami biznesowymi firmy Monika Woźniak s. 589-596
Metryki stron internetowych źródłem istotnych danych biznesowych Monika Woźniak s. 597-605
Telewizja płatna jako element rynku telekomunikacyjnego Barbara Bartoszewska Michał Duszak s. 609-617
Czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych Jacek Buko s. 619-626
Doskonalenie oferty telekomunikacyjnej z wykorzystaniem sieci FTTH Maciej Czaplewski s. 627-634
Perspektywy rozwoju usługi zagraniczny przekaz pocztowy oferowanej przez Pocztę Polską SA Aleksandra Górska s. 635-639
Rola gospodarki elektronicznej w rynku usług pocztowych Kazimierz Hirsz s. 641-648
Elektroniczne usługi pocztowe Ryszard Kobus s. 649-656
Zastosowanie RFID do lokalizacji przesyłek pocztowych Ryszard Kobus s. 657-664
E-biznes w sektorze TSL : (Transport - Spedycja - Logistyka) Barbara Kos s. 665-672
Substytucja starych mediów barierą rozwoju internetowych firm medialnych Jan Kreft s. 673-680
Wpływ innowacyjnej sieci dostępowej FTTH na kształtowanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce Wiesław Michał Maziarz s. 681-688
E-cło w gospodarce opartej na wiedzy Maria Michałowska Bożena Pogan s. 689-696
Rynek telewizji naziemnej i jego bariery w integracji z elektronicznymi rynkami informacyjnymi Tomasz Sondej s. 697-703
Usługi pocztowe na tle wybranych usług ICT w sektorze łączności w latach 2001-2008 Aneta Grzech Anna Stolarczyk s. 705-711
Usługi pocztowe w dobie e-handlu Aneta Grzech Anna Stolarczyk s. 713-721
Adaptacja modelu luk do szacowania jakości systemów zorientowanych na usługi Adam Wasilewski s. 723-731