Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 56

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym Anna Adamik Marek Matejun s. 11-22
Rola administracji publicznej w zakresie wsparcia regionalnych procesów proinnowacyjnych Mirella Barańska-Fischer s. 23-33
Zachowania podmiotów funkcjonujących w układach regionalnych w funkcji regionów kraju Anna Goral s. 35-47
Atrakcyjność turystyczna Olsztyna Wojciech Kozłowski Jacek Michalak s. 49-59
Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym Marek Rawski s. 61-73
Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji : (na przykładzie Łodzi) Renata Seweryn s. 75-87
Regionalne uwarunkowania polityki marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich Daniel Szostak s. 89-97
Wizerunek kraju i przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : wzajemne relacje Adam Figiel s. 101-112
Inicjatywa "Europejskie Stolice Kultury" jako forma turystycznej promocji Szczecina Anna Gardzińska Marta Sidorkiewicz s. 113-124
Atrakcyjność turystyczna nałęczowa w świetle badań marketingowych Grzegorz Godlewski s. 125-131
Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu Sławomir Kotylak s. 133-143
Działalność inwestycyjna w kontekście kształtowania wizerunku Olsztyna Andrzej Kowalkowski Jacek Michalak s. 145-155
Budowanie marki regionu turystycznego na przykładzie województwa pomorskiego Mariola Łuczak s. 157-167
Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu : (na przykładzie woj. podkarpackiego) Sylwester Makarski s. 169-181
Rola markowego produktu turystycznego w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie The Tall Ships' Races w Szczecinie Katarzyna Orfin s. 183-192
Kształtowanie marki regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Krzysztof Barczyk Grażyna Rosa s. 193-200
Społeczność lokalna jako ambasador marki na przykładzie Szczecina Agnieszka Smalec Piotr Wachowicz s. 201-212
Wizerunek Słupska w świetle przeprowadzonych badań Monika Zajkowska s. 213-221
Kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra Dolina Lotnicza Bogusław Bembenek s. 225-236
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa Piotr Blicharz Marcin Gąsior s. 237-245
Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej : cechy i znaczenie Barbara Iwankiewicz-Rak s. 247-255
Wpływ promocji produktów krajowych na zachowania konsumentów Marta Kawa s. 257-269
Partnerstwo gospodarcze w regionie jako metoda podnoszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 271-278
Uwarunkowania i cele współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 279-291
Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu terytorialnego na przykładzie Sudetów Piotr Gryszel Andrzej Rapacz s. 293-304
Usługi tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej jako efekt współpracy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim Marzena Wanagos s. 305-314
Wpływ narzędzi marketingu terytorialnego na wybrane jednostki terytorialne Joanna Dyczkowska s. 317-325
Znaczenie personelu w obsłudze interesantów w jednostkach samorządu terytorialnego Beata Filipiak s. 327-335
Sport jako element działań promocyjnych polskich miast Marcin Gębarowski s. 337-345
Marketing eventowy w promocji kulturowych wartości regionu Ewa Kasperska s. 347-358
Obszary wykorzystania "events marketingu" w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego Wiesława Kuźniar s. 359-368
"Idea good governance" i jej wpływ na obsługę obywatela w urzędzie Aleksandra Makowska s. 369-376
Przesłanki promocji miast i regionów Andrzej Raszkowski s. 377-387
Znaczenie imprezy masowej w rozwoju regionu Adam Rudzewicz s. 389-398
E-urząd jako nowoczesne podejście marketingowe na lokalnym rynku pracy Tomasz Taraszkiewicz s. 399-411
Wydarzenia sportowe jako element promocji miast Mirosław Zalech s. 413-422