Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 81

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska s. 7
Zaawansowane usługi wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województw zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego : jak zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji Anna Bera Maciej Tokarski s. 11-21
Małe i średnie przedsiębiorstwa typu born global : studium literatury przedmiotu Katarzyna Blanke-Ławniczak s. 22-29
Perspektywy zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych Arkadiusz Borowiec s. 30-39
Próba oceny skuteczności niefinansowych instrumentów wspierania mikroprzedsiębiorczości w gminach Iwona Chomiak-Orsa Michał Flieger s. 40-48
Usługi doradcze w procesie wdrażania technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego Waldemar Glabiszewski s. 49-58
Uwarunkowania rynkowe działania mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych : wyniki badań Andrzej Hadzik Joanna Kantyka Justyna Maciąg Robert Roczniok s. 59-69
Rola dużej firmy globalnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Skanska Polska SA Leszek Kaszuba s. 70-80
Proces internacjonalizacji jako determinanta formułowania strategii finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw : wybrane wyniki badań Anna Bera Magdalena Kosowska s. 81-95
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w subregionie leszczyńskim Tomasz Kujaczyński s. 96-103
Rozwój przedsiębiorczości w regionach szansą na aktywizację społeczności lokalnej Renata Lisowska s. 104-112
Idea i konstrukcja wskaźników rolno-środowiskowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju w rolnictwie Tomasz Kondraszuk Robert Pacuszka s. 113-120
"Social media marketing" oraz "search engine marketing" jako nowoczesne formy reklamy mikrofirmy w Internecie Jakub Pawlak s. 121-129
Współpracować czy konkurować, dylemat menedżera mikroprzedsiębiorstwa : studium przypadku Piotr Cyplik Martyna Malak Żaneta Pruska s. 130-138
Mikro i małe przedsiębiorstwa w Polsce : wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju Jolanta Rosłon s. 139-147
Uwarunkowania rynkowe rozwoju small businessu w USA u schyłku kryzysu finansowego 2008-2009 Robert Rumiński s. 148-155
Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju sektora MŚP Bogusław Walczak s. 156-165
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw w województwie śląskim w latach 2003-2009 Katarzyna Warzecha s. 166-178
Plany bezpośrednich reinwestycji dywidend (DRIPs) jako element polityki finansowej małych i średnich przedsiębiorstw sła Zarębski s. 179-188
Bariery działalności mikroprzedsiębiorstw budowlanych Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 189-197
Zarządzanie kryzysowe w mikroprzedsiębiorstwie : studium przypadku Anna Dębicka s. 201-210
Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstw Łukasz Furman s. 211-219
Narzędzia identyfikacji ryzyka w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw Iwona Gorzeń-Mitka s. 220-228
Kluczowe ryzyka i ich klasyfikacje w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw Anna Korombel s. 229-239
Aspekty behawioralne aktywności proinnowacyjnej w sektorze msp województwa lubelskiego Mariusz Kicia s. 243-252
Kredyt technologiczny a innowacyjność MMSP Maria Kurowska s. 253-261
Proinnowacyjne rozwiązania fiskalne dla małych firm w Wielkiej Brytanii Paweł Przepióra s. 262-271
Identyfikacja potrzeb innowacyjnych małych przedsiębiorstw w województwie śląskim Monika Sipa s. 272-280
Innowacyjność MSP jako czynnik determinujący rozwój regionu Katarzyna Szymańska s. 281-289
Aktywność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw i jej ograniczenia w regionach zachodniopomorskim i lubuskim : modelowanie probitowe Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 290-300
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach Sylwia Wiśniewska s. 301-310
Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacyjności sektora MSP w województwie lubelskim Robert Zajkowski s. 311-320
Metodyka rachunku kosztów w gospodarstwie wiejskim według KTBL Tomasz Kondraszuk s. 323-332
Rachunkowość środowiskowa a system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolniczych (FADN) Tomasz Kondraszuk Mirosław Machnacki s. 333-341
Rachunek kosztów normatywnych na przykładzie gospodarstwa mlecznego z wykorzystaniem rozwiązań niemieckich (KTBL) Andrzej Parzonko s. 342-348
Organizacja księgowości w MSP : obszary ryzyka Grażyna Voss s. 349-356
Normy i normatywy jako podstawa rachunku kosztów w rolnictwie Tomasz Kondraszuk Józef Żuk s. 357-364