Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Ekonomiczne Problemy Usług
2016, Numer 123

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki Piotr Adamczewski s. 9-18
Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Jacek Buko Marta Rozwałka s. 19-28
Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej Roman Chorób s. 29-38
Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej Roman Czaplewski s. 39-47
Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu : istota i funkcje Joanna Drobiazgiewicz s. 49-56
Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości Iwona Gorzeń-Mitka s. 57-67
Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów Andrzej Bytniewski Marcin Hernes s. 69-78
Centra innowacji Uniwersytetu Otago Kazimierz W. Krupa s. 79-89
Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym Paweł Kuźbik s. 91-100
Knowledge management in strategic alliances Włodzimierz Rudny s. 101-107
The evaluation of the digital competences of Poland and Polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization Katarzyna Żak s. 109-117
Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej Krzysztof Hauke s. 121-136
Rozwój e-administracji w Polsce Renata Jedlińska Beata Rogowska s. 137-147
Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych Ewelina Kancik-Kołtun s. 149-157
Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 159-168
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce : analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek Marek Sylwestrzak s. 169-179
Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce Czesław Ślusarczyk s. 181-189
Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT Piotr Czerwonka Łukasz Zakonnik s. 193-201
Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania Mariusz Czyżak s. 203-211
Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego Anna Janiga-Ćmiel s. 223-234
Responsible innovation Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 231-221
Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce : ujęcie ekonomiczne Sławomir Kotylak s. 235-244
Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Marcin Krysiński Przemysław Miller s. 245-254
Human capital network in the e-economy Anna Kwiecień s. 255-263
Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy Edyta Łyżwa s. 265-273
Big Data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Tomasz Protasowicki Jerzy Stanik s. 275-286
Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP Tomasz Protasowicki s. 287-299
Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy Karol Schneider s. 301-309
Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz s. 311-319
Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji Romuald Hoffmann Jarosław Napiórkowski Jerzy Stanik s. 321-336
Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym Halina Świeboda s. 337-343
Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem Katarzyna Warzecha s. 345-357