Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 91

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-8
Innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej w ujęciu krajowym i regionalnym Anna W. Tomaszewska s. 11-28
Ewolucja metodologii pomiaru innowacyjności gospodarek Marzena Krawczyk s. 29-44
Przestrzenna koncentracja innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce Barbara Grzybowska s. 45-63
Endogeniczny i egzogeniczny rozwój innowacji w regionalnych systemach przemysłowych Polski : studia przypadków Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 65-88
Innowacyjność przedsiębiorstw branży spożywczej w Polsce : próba ekonomicznej oceny Mariusz Chądrzyński s. 91-104
Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych Jacek Gancarczyk s. 105-123
Innowacje w usługach logistycznych Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 125-133
Klastry energetyczne w Polsce : diagnoza stanu Marcin Feltynowski Agnieszka Rzeńca s. 135-152
Wykorzystanie e-marketingu w tworzeniu markowego produktu turystycznego na przykładzie regionu łódzkiego Beata Gotwald Bogdan Gregor s. 153-170
Instytucjonalny kontekst intencji rozwojowych przedsiębiorstw na Pomorzu Julita E. Wasilczuk s. 173-183
Audyt innowacyjności 2011 : analiza przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim Małgorzata Skweres-Kuchta s. 185-202
Koncepcje rozwoju oraz instrumenty wsparcia innowacyjności chińskiej gospodarki Tomasz Copp s. 203-220
Administracja publiczna jako instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości technologicznej małych i średnich firm Katarzyna Szymańska s. 221-241
[Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był...] s. 243-244