Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 76

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Niedzielski s. 5-8
Problem wykluczenia finansowego w Polsce Agnieszka Alińska s. 9-22
Efekty realizacji regionalnego programu operacyjnego w województwie zachodniopomorskim Krzysztof Barczyk s. 23-32
Problemy finansowania edukacji ponadgimnazjalnej w powiatach ziemskich Marcin Będzieszak s. 33-43
Dysfunkcje organizacyjne a sprawność skomercjalizowanych przedsiębiorstw komunalnych funkcjonujących w fazie dekoniunktury Leszek Bursiak s. 44-58
Wartość w sektorze publicznym : spojrzenie z perspektywy finansów samorządowych Marek Dylewski Beata Filipiak s. 59-71
Doświadczenia władz stanowych i samorządowych w usa w stosowaniu budżetu dwuletniego Sławomir Franek s. 72-82
Budżet efektów samorządu terytorialnego (BEST) : koncepcja i uwarunkowania Marcin Będzieszak Sławomir Franek Teresa Lubińska s. 83-95
Znaczenie wieloletniego planowania w aspekcie kreowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przestrzeni lat Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Władysław Husejko s. 96-106
Additional restrictions of the debt of local self-government with state public debt growing : methods and grounds for restrictions Sławomira Kańduła s. 107-132
Determinanty efektywności usług komunalnych Agnieszka Kwarcińska s. 133-142
Wpływ funduszy unijnych na atrakcyjność produktu turystycznego na przykładzie projektu "Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie" Katarzyna Orfin Michał Zdanowski s. 143-159
O negatywnych i pozytywnych skutkach kryzysu finansowego dla samorządu terytorialnego Katarzyna Owsiak s. 160-172
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego Stanisław Owsiak s. 173-184
Dług podsektora samorządowego a samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego Leszek Patrzałek s. 185-190
Zagrożenia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego : aspekt finansowy Krystyna Piotrowska-Marczak s. 191-202
Ukrywanie długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : problem realny czy marginalny? Marzanna Poniatowicz s. 203-216
Potrzeba racjonalizacji komunalnej gospodarki mieszkaniowej w gminach Beata Sadowska s. 217-230
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu Agnieszka Smalec s. 231-244
Kontrole regionalnych izb obrachunkowych jako instrument zapewnienia stosowania zasad gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie terytorialnym Krzysztof Surówka Mateusz Winiarz s. 245-256
Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami samorządowymi Jolanta Szołno-Koguc s. 257-269
Rola samorządu terytorialnego w zapobieganiu i zwalczaniu niewypłacalności gospodarstw domowych Beata Świecka s. 270-280
Dochody transferowe jednostek samorządu terytorialnego a ich samodzielność wydatkowa Tomasz Uryszek s. 281-294
Sytuacja budżetowa w sektorze gmin w latach 2008-2009 Wojciech Zbaraszewski s. 295-305
Ryzyko w działalności podmiotów publicznych i proces zarządzania nim Magdalena Zioło s. 306-317
Partnerstwo publiczno-prywatne jako przykład alternatywnego finansowania infrastruktury transportowej w warunkach spowolnienia gospodarczego Krzysztof Żarna s. 318-325