Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Ekonomiczne Problemy Usług
2014, Numer 114

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Brzychcy Karolina Drela Piotr Niedzielski s. 5-6
Mama idzie do pracy : program aktywizacji zawodowej dla kobiet Ewelina Borek s. 7-15
Młodzi na rynku pracy Pomorza Zachodniego Katarzyna Brzychcy s. 17-28
Rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 29-44
Poziom bezrobocia w województwach Polski Zachodniej : dekompozycja zmian stóp bezrobocia w latach 2005-2013 Marlena Cicha-Nazarczuk Jarosław Michał Nazarczuk s. 45-59
Kapitał ludzki i jego kompetencje jako podstawa działalności e-biznesowej Maciej Czaplewski s. 61-71
Jakość kapitału ludzkiego a aktywność innowacyjna w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 73-87
Ocena systemu szkoleń pracowników na przykładzie wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze Goleniowskiego Parku Przemysłowego (GPP) Anna Drab-Kurowska s. 89-104
Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy? Karolina Drela s. 105-125
Zderzenie pokoleń a rynek pracy Antoni Gwarek Wioleta Samitowska Monika Smoguła s. 127-142
Rekrutacja pracowników starszych w kontekście zmian demograficznych : analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Wojciech Jarecki s. 143-151
Wzmacnianie kapitału społecznego regionu przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Malkowska s. 153-164
Kapitał ludzki w budowaniu konkurencyjnego regionu przygranicznego Arkadiusz Malkowski s. 165-176
"Flexicurity" - przyszłością europejskiego rynku pracy Dorota Miśkiewicz s. 177-188
Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski Marlena Cicha-Nazarczuk Jarosław Michał Nazarczuk s. 189-200
Znaczenie kompetencji na rynku pracy Hanna Soroka-Potrzebna s. 201-208
Szkolenia ze środków Unii Europejskiej jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w podmiotach gospodarki turystycznej w Polsce Anna Tokarz-Kocik s. 209-219