Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Ekonomiczne Problemy Usług
2015, Numer 116

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9-10
Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw Katarzyna Blanke-Ławniczak s. 13-22
Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Grażyna Borys s. 23-31
Wsparcie internacjonalizacji : programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Brojakowska-Trząska s. 32-43
Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa Irena Dudzik-Lewicka s. 44-52
Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw Józef Frąś Adam Koliński Ryszard Świekatowski s. 53-61
Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa Małgorzata Magdalena Hybka s. 62-72
Internationalisierungsstrategien polnischer Unternehmen Lilianna Jodkowska Lilianna Jodkowska (tłum.) s. 73-85
Wiek przedsiębiorstwa jako makroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Teresa Łuczka s. 86-97
Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach Karolina Olejniczak s. 98-108
Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku? Wojciech Pokora s. 109-119
Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP Agnieszka Połomska-Jasienowska s. 120-129
Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji Dariusz Ratajczak s. 130-138
Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP Małgorzata Rembiasz s. 139-148
Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze Aleksandra Roslan-Karaś Julia E. Wasilczuk s. 149-159
System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP Monika Sadowska s. 160-168
Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce Paulina Siemieniak s. 169-179
O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych Magdalena Popowska Marzena Stranawska s. 180-190
Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro Kazimiera Winiarska s. 191-200
Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce Henryk Wnorowski s. 201-213
Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza Środkowego Agnieszka Strzelecka Danuta Zawadzka s. 214-223
Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM Krzysztof Zięba s. 224-232
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Agnieszka Żołądkiewicz s. 233-242
Ryzyko w mikro- i małych przedsiębiorstwach : między szansą a zagrożeniem Aurelia Bielawska s. 245-253
Insurance for small and medium business in Russia Nadezda Kirillova Nadezda Kirillova (tłum.) s. 254-261
Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców : szansa czy zagrożenie? Hanna Soroka-Potrzebna s. 262-268
Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie Dorota Strubel s. 269-279
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych Arkadiusz Borowiec s. 283-291
Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa - biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki Irena Dudzik-Lewicka s. 292-299
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie Józef Frąś Marek Matulewski Marek Siwkowwski s. 300-312
Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach : (analiza porównawcza) Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 313-322
Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego Aneta Madyda s. 323-331
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 332-341
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku Alicja Winnicka-Popczyk s. 342-350
Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć Barbara Bartkowiak s. 353-362
Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce : badania empiryczne Anna Bera Katarzyna Prędkiewicz s. 363-374
Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych Aneta Bełdycka-Bórawska Piotr Bórawski s. 375-383
Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP Piotr Figura s. 384-395
Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013 Dominika Kordela s. 396-407
Perspektywa rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce Katarzyna Kreczmańska-Gigol s. 408-419
Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie Waldemar Czternasty Paweł Mikołajczak s. 420-432
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Małgorzata Gajda-Kantorowska Maria Sierpińska s. 433-441
Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych Elżbieta Królikowska Agata Sierpińska-Sawicz s. 442-450
Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych Artur Stefański s. 451-460
Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych Robert Wolański s. 461-472
The rate of return of the primary offerings on the example of small firms listed on the NewConnect and companies on the WSE main market Marcin Jan Flotyński Marcin Jan Flotyński (tłum.) s. 475-485
Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne : (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect) Bartosz Orliński Gabriela Łukasik s. 486-495
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Joanna Małecka s. 496-507
Dywideny regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych Sławomir Zarębski s. 508-516
Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie : (studium przypadku) Magdalena Baliś s. 519-527
Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro Ksenia Czubakowska s. 528-537
System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie Anna Dębicka s. 538-547
Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP Marian Krupa s. 548-559
Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w Internecie przy użyciu portalu Pinterest Jakub Pawlak s. 560-566
Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 567-574
Usługi biegłego rewidenta dla MSP - wartością dla przedsiębiorcy Jolanta Wiśniewska s. 575-585
Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej Dominika Zielińska s. 586-597
Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw Adam Adamczyk s. 601-611
Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Agnieszka Huterska Robert Huterski Ewa Zdunek-Rosa s. 612-622
Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce Jolanta Iwin-Garzyńska s. 623-632
Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT Dariusz Pauch s. 633-641
Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy Paweł Przepióra s. 642-651