Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 85
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 67

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługowych Jacek Buko s. 13-19
Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne Maciej Czaplewski s. 20-26
Informacja w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie wymagań koncepcji TQM Adam Górny s. 27-35
Informacja oraz jej wartość w mobilnych zintegrowanych systemach informacji Magdalena Graczyk s. 36-44
Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym Dorota Jelonek s. 45-52
Systemy informacyjne wspomagające kreowanie wirtualnych sieci biznesowych : aspekt technologiczny (case study) Aleksander Jurga s. 53-60
Algorytm FP-Growth w wyszukiwaniu wzorców zakupów klientów Jerzy Korczak Piotr Skrzypczak s. 61-71
Informacja : wiedza w teoriach ekonomicznych drugiej połowy XX i na początku XXI wieku Andrzej Mielcarek s. 72-83
Wielojęzyczność portali informacyjnych na przykładzie internetowej platformy informacyjnej Balticmuseums 2.0 Tomasz Komorowski Karolina Muszyńska s. 84-92
Najważniejsze źródła informacji dla mieszkańców wsi w warunkach integracji europejskiej Teresa Miś s. 93-101
Asymetria informacji na rynkach podlegających regulacji Rafał Nagaj s. 102-109
Wybrane problemy wykorzystania ontologii w systemach informacyjnych organizacji rozproszonych geograficznie Ilona Pawełoszek-Korek s. 110-117
Dostęp do informacji publicznej jako konieczny warunek do realizacji idei społeczeństwa informacyjnego Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 118-125
Ewaluacja informacji w społeczeństwie informacyjnym Piotr Sienkiewicz s. 126-132
Miary entropii w statystyce i teorii informacji Ewa Wędrowska s. 133-141
Koncepcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 55+ Marcin Forkiewicz Andrzej Tubielewicz s. 145-152
Iteracyjny model statystyki społeczeństwa informacyjnego Michał Goliński s. 153-160
Analiza sieci społecznych (SNA) jako narzędzie audytu rozwoju komunikacji społeczeństwa informacyjnego Sławomir Kotylak s. 161-168
Rola e-edukacji w kształtowaniu rozwoju zawodowego w społeczeństwie informacyjnym Piotr Machura Łukasz Łysik s. 169-178
Strategiczne kierunki kształtowania rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wiesław M. Maziarz s. 179-185
Informacja w wirtualnym środowisku a rozwój społeczeństwa informacyjnego Grzegorz Mazurek s. 186-194
Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego Jolanta Sala Halina Tańska s. 195-202
Modele i metafory w badaniach społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz s. 203-210
Makroekonomiczne uwarunkowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce Piotr Szkudlarek s. 211-218
Percepcja społecznych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego Halina Świeboda s. 219-226
Osoby w wieku 55+ w społeczeństwie informacyjnym Marcin Forkiewicz Andrzej Tubielewicz s. 227-234
Znaczenie instytucji państwa w funkcjonowaniu Internetu Przemysław Polak Jędrzej Wieczorkowski s. 235-242
Negatywny wpływ technologii teleinformatycznej na obywateli społeczeństwa informacyjnego : wybrane aspekty Katarzyna Garwol s. 245-252
Strategiczne dylematy w procesie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 253-261
Wiedza techniczna jako źródło przewagi konkurencyjnej kraju Elżbieta Jantoń-Drozdowska Maria Majewska-Bator s. 262-273
Polityka bilansowa w kształtowaniu relacji inwestorskich Ryszard Kamiński s. 274-282
Ewolucja trendów w rankingach nowych technologii Andrzej Kobyliński s. 283-291
Atrakcyjność inwestycyjna sektora IT na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej Lesław Markowski Ewa Wędrowska s. 292-300
Znaczenie technologii informacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem Natalia Michałek s. 301-309
Determinanty migracji kart płatniczych do standardu EMV w krajach Unii Europejskiej Marta Kuc Michał Polasik Karolina Przenajkowska s. 310-317
Podstawowe trendy polityki regulacyjnej stosowanej w obszarze rynku usług telekomunikacyjnych Roman Czaplewski s. 321-328
Prawne uwarunkowania regulacji rynku usług pocztowych Mariusz Czyżak s. 329-336
Analiza efektywności ekonomicznej zastosowania systemu klasy FSM w optymalizacji łańcucha usług mobilnych : podstawy metodyczne i studium przypadku Mirosław Dyczkowski s. 337-344
Uwagi o regulacji sektora komunikacji szerokopasmowej Franciszek Kamiński s. 345-352
Możliwości i zasadność rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez sieć energetyczną w Polsce Anna Korzeniewska s. 353-360
Regulacja rynków komunikacji elektronicznej w krajach Unii Europejskiej Piotr Ładny s. 361-370
Wartość reputacji i moc marki na rynku usług telekomunikacyjnych na podstawie rankingu marek polskich Grażyna Rosa s. 371-377
Regulacja audiowizualnych przekazów handlowych w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej Tomasz Sondej s. 378-387
Rynek pocztowy Unii Europejskiej w świetle postępującego procesu liberalizacji : rys historyczny. Anna Stolarczyk s. 388-395
Wybrane aspekty wirtualizacji środowiska informatycznego w przedsiębiorstwach partnerskich Tomasz Turek s. 396-404
Rynek komunikacji elektronicznej w projekcie Unii Europejskiej : Europejska agenda cyfrowa Henryk Babis s. 407-422
Mechanizmy funkcjonowania polskiego rynku dostępu do Internetu Marcin Cichy s. 423-431
Społeczeństwa informacyjne w regionie Morza Bałtyckiego Marek Grzybowski s. 432-439
Możliwości wsparcia dla nowych podmiotów telekomunikacyjnych ze środków unijnych w ramach działań 8.3 i 8.4 POiG Ewelina Burzec-Burzyńska Piotr Gutowski s. 440-448
Komunikacja szerokopasmowa w planach naprawy gospodarczej Unii Europejskiej Franciszek Kamiński s. 449-456
Schyłek starych i ekspansja nowych mediów jako element ewolucji społeczeństwa informacyjnego Jan Kreft s. 457-464
Rynkowe podejście do telewizyjnych białych plam Jerzy Kubasik s. 465-472
Agenda cyfrowa a Raport Bangemanna : porównanie podstawowych założeń Karol Kuczera s. 473-481
Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Marcin Łuszczyk s. 482-490
Modelowanie dynamiki rozwoju społeczeństw informacyjnych miast w ujęciu ekonofizycznego zjawiska przejść fazowych Zbyszko Pawlak s. 491-498
Społeczeństwo informacyjne : społecznościowa faza rozwoju Krystyna Polańska s. 499-506
Samorząd terytorialny w procesie tworzenia i wykorzystywania nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej : dobre praktyki polskie i skandynawskie Małgorzata Słodowa-Hełpa s. 507-519
Klasyfikacja polskich województw ze względu na stopień wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach Katarzyna Dębkowska s. 523-530
Wybrane aspekty regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego Wojciech Fliegner s. 531-539
Rola samorządów lokalnych w budowaniu cyfrowego środowiska networkingu w regionach turystycznych Sebastian Kopera s. 540-546
Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim Krzysztof Małachowski s. 547-555
Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego Hubert Obora s. 556-563
Badania witryn internetowych polskich gmin Ewa Prałat s. 564-571
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Maria Sarama s. 572-579
Wzrost znaczenia szerokopasmowego Internetu w sieciach mobilnych Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek s. 583-590
Identyfikacja elementów wpływających na efektywność witryn internetowych Jarosław Jankowski s. 591-600
Rozwój Internetu w Polsce w latach 2006-2010 Magdalena Kulbaczewska s. 601-608
Ochrona zasobów niematerialnych w sieciach kooperacyjnych Maria Najda-Janoszka s. 609-615
Wykorzystanie komunikacji tradycyjnej i elektronicznej na przykładzie życzeń okolicznościowych Przemysław Polak s. 616-623
Social media w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego Magdalena Rzemieniak s. 624-630
Web 2.0 w tworzeniu globalnej platformy społeczeństwa informacyjnego Jacek Unold s. 631-639
Kultura społeczeństwa sieci Aleksander Wassilew s. 640-648
Metoda redukcji wymiarów oceny jakości serwisów internetowych Mateusz Piwowarski Paweł Ziemba s. 649-657
Perspektywy rozwoju narzędzi teleinformatycznych do obsługi małych firm transportowych Rafał Boniecki Józef Rawłuszko s. 661-668
Rola systemów informatycznych w logistyce Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 669-675
Zarządzanie łańcuchem dostaw a informacja Sylwia Konecka s. 676-682
Obszary wykorzystania e-biznesu w logistyce Barbara Kos s. 683-690
Gospodarka cyfrowa a lokalizacja : wpływ ICT na funkcjonowanie klastrów Anna Lis Adrian Lis s. 691-700
Elektroniczne urządzania wspomagające optymalizacją procesów logistycznych w dobie społeczeństwa informacyjnego Marek Matulewski s. 701-708
Rola elektronicznej wymiany informacji w obsłudze celnej międzynarodowego obrotu towarowego Maria Michałowska Bożena Pogan s. 709-715
Analiza działalności wybranych operatorów pocztowych w segmencie B2X na krajowym rynku e-commerce'u Anna Stolarczyk s. 716-723
Sieć placówek Poczty Polskiej a nowe możliwości ich efektywnego wykorzystania Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 724-731
Implementacja e-biznesu do działalności pocztowej w Polsce na przykładzie zagranicznych rozwiązań Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 732-739
Zastosowanie telematyki w podnoszeniu efektywności systemów bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie optymalizacji kosztów transportu Policji Robert Tomanek s. 740-748
Model powiązań operatora pocztowego z podmiotami e-commerce'u w tradycyjnym kanale dystrybucji produktów Sonia Wieczorek Katarzyna Więcek-Jakubek s. 749-756