Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 82

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Popyt turystyczny : uwarunkowania i perspektywy rozwoju Agnieszka Niezgoda s. 11-25
Sekwencyjna analiza trendów turystycznych (SATT) jako instrument diagnozowania zmian w popycie turystycznym Wiesław Alejziak s. 27-42
Scenariusze rozwoju popytu turystycznego : implikacje dla rynku pracy w turystyce Marlena Bednarska s. 43-53
Analiza zmian zachowań turystów wobec kryzysu finansowego na przykładzie Niemiec Anna Białk-Wołk s. 55-67
Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie Katarzyna Czernek s. 69-80
Popyt turystyczny w Polsce w obliczu światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2010 Kazimiera Kotra Jacek M. Ruszkowski s. 81-92
Kształtowanie się popytu turystycznego w warunkach osłabienia światowej gospodarki Marcin Łuszczyk s. 93-105
Dynamika zróżnicowania przestrzennego ruchu turystycznego w krajach europejskich w latach 1995-2010 Krzysztof Parzych Aleksandra Zienkiewicz s. 107-123
Teoretyczno-empiryczne aspekty związków potrzeb, popytu i konsumpcji w turystyce Jan Sikora s. 125-137
Popyt na usługi noclegowe świadczone w basenie Morza Bałtyckiego na tle popytu na usługi turystyczne w Unii Europejskiej Katarzyna Skrzeszewska s. 139-151
Popyt turystyczny w badaniach międzynarodowych : uwarunkowania, dyskusja, kierunki i instrumentarium badawcze Bogusław Stankiewicz s. 153-163
Symptomy stronniczości turystów w ocenie atrakcyjności krajowej oferty turystycznej na przykładzie Polski i Czech Adam R. Szromek Michał Żemła s. 165-178
Zakres i rola obowiązków informacyjnych wobec pasażera-konsumenta na rynku turystycznym w świetle prawa UE Jerzy Gospodarek s. 181-200
Wybrane problemy ochrony praw konsumenta na europejskim rynku turystycznym Piotr Gryszel s. 201-212
Wybrane problemy ochrony konsumentów na rynku turystycznym w świetle prawa Unii Europejskiej Marta Pietras-Eichberger s. 215-226
Wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie uczestnictwa w wyjazdach turystycznych na przykładzie gospodarstw domowych emerytów Iwona Bąk s. 227-241
Aktywizacja turystyczna osób niepełnosprawnych Małgorzata Januszewska Mirosław Januszewski s. 243-255
Wpływ turystyki zagranicznej na dochody gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim Marcin Kruk s. 257-268
Wpływ przeobrażeń demograficznych na popyt turystyczny w Polsce Magdalena Kulbaczewska s. 269-280
Społeczny charakter turystyki i wypoczynku w aktywizacji osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Małgorzata Matlegiewicz s. 281-293
Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce Marlena Formella Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz s. 295-306
Możliwości realizacji potrzeb turystycznych przez osoby niepełnosprawne Radosław Targosz s. 307-318
Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu Andrzej Rapacz Katarzyna Trybuś s. 319-328
Koncepcja krajowego indeksu konkurencyjności oferty turystycznej Polski Ewa Dziedzic s. 331-341
Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycznego : przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier Jacek Borzyszkowski s. 343-355
Popyt turystyczny jako obszar polityki społeczno-gospodarczej w Polsce Aleksander Panasiuk s. 357-370
Polityka turystyczna organów samorządu województwa małopolskiego w aspekcie działań stymulujących popyt turystyczny Izabela Kapera s. 371-384
Wpływ polityki fiskalnej państwa i władz samorządowych na rozwój rynku turystycznego Joanna Kizielewicz s. 385-397