Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 81
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 87

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Ewa Badzińska s. 13-24
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach gospodarki elektronicznej Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 25-33
Grafy społeczne w pozyskiwaniu wiedzy Dariusz Dobrowolski Monika Leśnik s. 34-41
Lokalizowanie zasobów wiedzy na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn Katarzyna Dohn s. 42-50
Zarys strategii zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 51-61
Renesans badań strumieni informacyjnych Michał Goliński s. 62-71
Zarządzanie informacją w ujęciu systemowym : (w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009) Adam Górny s. 72-81
Strategia Lizbońska i Europa 2020 wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Marianna Greta Krzysztof Lewandowski Ewa Tomczak s. 82-92
System informatyczny wspomagający zarządzanie wiedzą jako istotny element poprawy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji kontraktów w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn Adam Gumiński s. 93-100
Innowacje przyrostowe jako źródło postępu technologicznego w gospodarce opartej na wiedzy Maria Majewska Urszula Szulczyńska s. 101-109
Krytyczne czynniki sukcesu wdrażania zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach Celina M. Olszak s. 110-119
Gospodarka oparta na wiedzy a polskie realia Barbara Siuta-Tokarska s. 120-129
Przedsiębiorczość korporacyjna jako podstawa innowacyjności organizacji Urszula Szulczyńska s. 130-138
Ochrona kapitału ludzkiego w dobie nowej gospodarki poprzez wykorzystanie systemów eksperckich Maria Klementyna Horst-Kończal Leszek Pacholski s. 141-149
Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie talentami w Hucie Miedzi "Legnica" Katarzyna Huk s. 150-158
Pracownicy 50+ a społeczeństwo informacyjne : na przykładzie projektów finansowanych w ramach POKL Justyna Kliombka-Jarzyna s. 159-168
Wpływ kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech Krzysztof Kubiak s. 169-176
Kapitał ludzki jako nośnik wiedzy w przedsiębiorstwach nowej gospodarki Anna Kwiecień s. 177-185
Kultura organizacyjna jako wymiar rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy Małgorzata Machaczka s. 186-194
Znaczenie miękkiego zarządzania w implementacji szczupłej organizacji Krzysztof Machaczka s. 195-203
Kapitał relacji jako składnik infrastruktury społecznej gospodarki opartej na wiedzy Maria Majewska s. 204-213
Zarządzanie kapitałem społecznym z perspektywy polityki szkoleniowej realizowanej w przedsiębiorstwie : (na podstawie PPH Wamaco Sp. z o.o.) Monika Stelmaszczyk s. 214-223
Pracownicy 50+ w społeczeństwie informacyjnym : warunki efektywności i wspomaganie doskonalenia zawodowego Marzena Syper-Jędrzejak s. 224-232
Znaczenie innowacyjnych struktur integracyjnych dla rozwoju gospodarki Roman Chorób s. 235-242
Znaczenie wolnych i otwartych standardów dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki elektronicznej Marcin Gogolewski Michał Ren s. 243-251
Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach Bogdan Gregor Marcin Stawiszyński s. 252-259
Wspólnota Europejska wobec rozwoju gospodarki elektronicznej Marianna Greta Krzysztof Lewandowski s. 260-270
Znaczenie portali społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym Magdalena Grębosz s. 271-278
Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego jako element gospodarki elektronicznej Marek Markowski s. 279-288
E-business intelligence : nowa jakość w e-biznesie Piotr Muryjas s. 289-297
Wykorzystanie wybranych instrumentów gospodarki elektronicznej w łańcuchu dostaw Barbara Kos Anita Mutwil s. 298-306
Innowacyjny system monitorowania kosztów eksploatacyjnych w zasobach lokalowych i zarządzanie nimi Stefan Nowak Agnieszka Ulfik s. 307-314
Analiza wybranych modeli biznesowych gospodarki elektronicznej XXI wieku Joanna Papińska-Kacperek s. 315-325
Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych Ilona Pawełoszek s. 326-334
Analiza trendów rozwojowych e-usług na świecie Anna Rokicka-Broniatowska s. 335-344
Wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej Maria Sarama s. 345-353
Znaczenie odległości w łańcuchach dostaw w kształtowaniu innowacyjności regionów Polski Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 354-362
Wizualne wyszukiwanie informacji na bazie sieci semantycznej mapy pojęć : kierunek rozwoju systemów business intelligence Helena Dudycz s. 365-373
Modelowanie choreografii procesów biznesowych : analiza wybranych aspektów i języków Beata Gontar Zbigniew Gontar Agnieszka Grudzińska-Kuna s. 374-384
Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań a model biznesowy przedsiębiorstwa Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 385-393
ARIS Platform jako narzędzie modelowania procesów biznesowych : notacja EPC a BPMN Aleksander Jurga s. 394-403
Analiza skuteczności programów antywirusowych Andrzej Kobyliński Stanisław Lipski s. 404-413
Modelowanie i symulacja kooperacji w sieciach produkcyjno-logistycznych Marzena Kramarz s. 414-523
Techniki symulacyjne w modelowaniu procesów biznesowych w sieciach produkcyjno-logistycznych Marzena Kramarz Włodzimierz Kramarz s. 424-432
System do modelowania ekonomicznych aspektów przepisów ruchu drogowego na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym Krzysztof Małecki s. 433-442
Technologie informacyjne i komunikacyjne w rolnictwie precyzyjnym Marek Matulewski s. 443-451
Modelowanie procesów biznesowych Zygmunt Mazur Hanna Mazur s. 452-461
Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania Agnieszka Misztal s. 462-470
Wspomaganie e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach dzięki wykorzystaniu systemu klasy ERP Marcin Relich s. 471-478
Wirtualny klaster komputerowy jako narzędzie optymalizacji wydajności infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego Maciej Roszkowski s. 479-487
Opcje rzeczowe w modelowaniu procesów biznesowych w sektorze IT : korzyści i ograniczenia Włodzimierz Rudny s. 488-501
Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju ich potencjału innowacyjnego na podstawie badań własnych Robert Stanisławski s. 502-512
Integracyjna rola przestrzeni informacyjnej w modelowaniu procesów biznesowych Cezary Stępniak s. 513-521
Narzędzia modelowania procesów biznesowych w aspekcie wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych Jędrzej Wieczorkowski s. 522-531
Technologia zbliżeniowa a bezpieczeństwo danych Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 535-544
Efekt sieciowy na rynku usług płatniczych stosowanych w handlu internetowym Janusz Kunkowski Krzysztof Maciejewski Michał Polasik s. 545-553
Efekty implementacji programu Jednolitego Obszaru Płatności w Euro dla polskiego sektora bankowego Michał Polasik Karolina Przenajkowska s. 554-562
Agregacja usług finansowych : trendy i kierunki rozwoju elektronicznych finansów osobistych Anna Sibińska s. 563-570
Wykorzystanie internetowych platform finansowych w analizie efektywności funduszy inwestycyjnych Wioletta Skrodzka s. 571-581
Ekonometryczne narzędzia wykorzystywane do pozyskania informacji na temat zmienności inwestycji portfelowych OFE Aneta Włodarczyk s. 582-593
Innowacje w bankowości elektronicznej w Stanach Zjednoczonych Tomasz Wszeborowski s. 594-602
Analiza obaw związanych z płatnościami zbliżeniowymi w Polsce na podstawie badań młodzieży akademickiej Łukasz Zakonnik s. 603-612
System monitorowania przewozów materiałów niebezpiecznych Rafał Boniecki Mirosław Miciak Józef Rawłuszko s. 615-624
Wykorzystanie hurtowni danych w systemach controllingu w przedsiębiorstwach rozproszonych terytorialnie Anna Chojnacka-Komorowska s. 625-633
Oddziaływanie przesyłu danych w Internecie na strategie rynkowe dostawców treści Maciej Czaplewski s. 634-641
Uwarunkowania decyzji o realizacji kontraktu w przedsiębiorstwie budowy maszyn Katarzyna Dohn Adam Gumiński Wojciech Zoleński s. 642-651
Znaczenie handlu elektronicznego w Polsce na tle krajów Europy środkowowschodniej Renata Jedlińska s. 652-663
Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w biznesie internetowym : wyniki badań Marcin Krzesaj s. 664-672
Rozwój e-usług poprzez projekty : studium przypadku Grzegorz Krzos s. 673-681
Internetowe giełdy transportowe jako narzędzia e-logistyki Izabela Kudelska Adam Radecki s. 682-691
Problem wyboru dostawcy na etapie analizy zamówienia w środowisku produkcji na zamówienie Mirosław Matusek s. 692-700
Informatyczne wspomaganie działań logistycznych w obszarze zarządzania zapasami w polskich przedsiębiorstwach Agata Mesjasz-Lech s. 701-710
Determinanty rozwoju serwisów zakupów grupowych w Polsce w świetle analizy 5 sił Portera Mirosław Moroz s. 711-721
Zastosowanie metod cyfrowej steganografii w handlu elektronicznym Volodymyr Mosorov Marian Niedźwiedziński s. 722-730
Porównywarki cen : narzędzia dla kupujących i sprzedających Ewa Prałat s. 731-739
Zagrożenia w systemie informatycznym rachunkowości Karol Schneider s. 740-748
Bariery rozwoju internetowych zakupów grupowych Robert Blażlak Grzegorz Szymański s. 749-757
Wybrane narzędzia prognozowania popytu w działalności e-commerce'u Tomasz Turek s. 758-767
Wirtualny pressroom firmy motoryzacyjnej jako platforma komunikacji z jej interesariuszami Mariusz Woźniakowski s. 768-777
Rola technologii "cloud computing" w zarządzaniu przedsiębiorstwem Leszek Ziora s. 778-786
Wybrane modele interaktywnych systemów wspomagania decyzji Wojciech Zoleński s. 787-795