Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 82
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 57

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książki elektroniczne jako źródło wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Henryk Babis Rafał Lipnicki s. 15-23
Technologia FTTD jako stymulator rozwoju społeczeństwa informacyjnego Mariusz Dramski Piotr Gutowski s. 25-38
Wiedza i nauczanie elektroniczne w społeczeństwie informacyjnym Adam Stecyk s. 39-48
Ilościowe i jakościowe koncepcje informacji Ewa Wędrowska s. 49-56
Ocena ankietowa jakości szkolenia w zakresie certyfikatu ECDL Karolina Wojciechowska s. 57-63
Inteligentne systemy transportowe w świetle europejskiej polityki transportowej Ryszard Rolbiecki Krystyna Wojewódzka-Król s. 65-72
Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych Kazimierz Zieliński s. 73-81
Sektor B2C w Polsce : badanie działań rynkowych stosowanych przez wybrane serwisy e-commerce Magdalena Brzozowska-Woś s. 85-94
Rynek ICT w Polsce a rozwój społeczeństwa informacyjnego Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki s. 95-102
Droga do powstania społeczeństwa informacyjnego we współczesnych demokracjach Katarzyna Garwol s. 103-111
Ścieżki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Janusz Kroik Jan Skonieczny s. 113-119
Nowe technologie w e-biznesie na ścianie wschodniej Roman Nierebiński Hanna Pawlak s. 121-129
Ewaluacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 131-139
Wspólnoty regionalne wobec wyzwań cywilizacji informacyjnej i gospodarki kreatywnej Małgorzata Słodowa-Hełpa s. 141-150
Poziom technologi informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego Anna Drab-Kurowska s. 153-160
Ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie wskaźnika ISI Mariusz Dramski s. 161-168
Indeksy złożone jako narzędzie analizy społeczeństwa informacyjnego Michał Goliński s. 169-178
Społeczności internetowe w procesie budowania silnej marki Małgorzata Grzegorczyk Bartłomiej Kurzyk s. 179-187
Internetowa aktywność informacyjna a źródła informacji dostępne w Internecie Marcin Krzesaj s. 189-196
Rozwój usług internetowych w dobie gwałtownego wzrostu zagrożeń bezpieczeństwa sieciowego Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 197-204
Broadband Performance Index : najnowszy wskaźnik rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w UE Magdalena Olender-Skorek s. 205-212
Nierówności w wykorzystaniu ICT w przedsiębiorstwach Maria Sarama s. 213-221
Wybrane kierunki zastosowań systemów informacji przestrzennej w społeczeństwie informacyjnym Cezary Stępniak s. 223-230
Determinanty warunkujące rozwój Internetu w Polsce w aspekcie decyzji podejmowanych przez klientów indywidualnych Piotr Gutowski s. 233-242
Społeczności internetowe : wyzwanie czy szansa? Jakub Dąbrowski s. 243-251
Wymiana - dar w cyberprzestrzeni jako zjawiska funkcjonalne wobec społeczeństwa informacyjnego Łucja Kapralska s. 253-261
GIS : istota i znaczenie gospodarcze Włodzimierz Kotwas s. 263-269
Zarządzanie projektami współfinansownymi z UE : studium przypadków dla innowacyjnych e-usług Grzegorz Krzos s. 271-278
Konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle raportów The Global Competitiveness Report 2009-2010 oraz the Global Information Technology Report 2008-2009 Karol Kuczera s. 279-287
Taksonomiczna analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek segmentu technologii IT Lesław Markowski Ewa Wędrowska s. 289-296
Znaczenie transferu wiedzy w procesie rozwoju inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich Teresa Miś s. 297-305
Rola technologii informatycznych w powstawaniu i rozwoju młodych przedsiębiorstw globalnych Wojciech Popczyk s. 307-314
Sytuacja ekonomiczna spółek z WIG-INFO w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego Piotr Szkudlarek s. 315-322
Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego Piotr Klimczyk Gabriela Wronowska s. 323-337
Wykorzystanie Internetu w gospodarstwach domowych w 2008 roku Małgorzata Grzywińska-Rąpca s. 341-348
E-świadczeniodawcy na rynku usług medycznych Małgorzata Paszkowska s. 349-358
Rola i znaczenie technologii informacyjnych w życiu osób niepełnosprawnych Czesław Ślusarczyk s. 359-366
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla jakości życia Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 367-373
Rozwój portali społecznościowych w Polsce Agnieszka Tomaszewicz s. 375-385
Problemy wirtualnej inteligencji emocjonalnej Grażyna Broniewska s. 391-399
Zarządzanie wiedzą nowym kierunkiem w naukach o zarządzaniu i w praktyce Beata Glinkowska s. 401-408
Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jako element strategii Unii Europejskiej Elżbieta Jantoń-Drozdowska s. 409-417
Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy Ireneusz Jaźwiński s. 419-426
Systemy Zarządzania Treścią jako informatyczne systemy informacyjne Łukasz Kuliński s. 427-434
Kultura organizacji w zarządzaniu wiedzą Małgorzata Machaczka s. 435-442
Zarządzanie wiedzą : ujęcie koncepcyjne Robert Pasek s. 443-451
Wykorzystanie tradycyjnych źródeł i Internetu w pozyskiwaniu informacji przez studentów Szkoły Głównej Handlowej Przemysław Polak Danuta Polak s. 453-460
O problemach szacowania wartości kapitału intelektualnego Józef Rawłuszko s. 461-466
Kulturowe uwarunkowania procesu zarządzania wiedzą w organizacji Marek Siemiński s. 467-474
Kapitał intelektualny : Polska a wybrane kraje UE Helena Zielińska s. 475-481
Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec Julia Gorzelany-Plesińska s. 485-494
Klastry przemysłowo-usługowe jako organizacje wiedzy Marek Grzybowski s. 495-501
Znaczenie ochrony wiedzy i własności intelektualnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 503-510
Technologie społecznościowe jako czynnik budowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych Sebastian Kopera s. 511-518
Wpływ informacji i wiedzy na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w dobie społeczeństwa informacyjnego na przykładzie "Just-in-Time" Marek Matulewski s. 519-526
Rozwój systemów informacyjnych jako warunek funkcjonowania podmiotów na współczesnym rynku Grażyna Rosa s. 527-534
Źródła informacji w działalności rolniczej Beata Szwejkowska Tomasz Winnicki s. 535-543
Wiedza źródłem przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym Iwona Wojtala s. 545-552
Dostępność informacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej w turystyce Romuald Ziółkowski s. 553-564
Kształtowanie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie relacjami z klientami Dorota Buchnowska s. 567-575
Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych Krzysztof Krukowski s. 577-584
Problem optymalizacji zakupu wielu produktów w sklepach internetowych : propozycja algorytmu heurystycznego Jędrzej Musiał s. 585-592
Systemy wspomagania zarządzania w wojskowym oddziale gospodarczym Krzysztof Pakos s. 593-601
Praktyczne aspekty pozyskiwania danych z portalu aukcyjnego w celu ekstrakcji wiedzy Ilona Pawełoszek-Korek s. 603-611
Zarządzanie wiedzą w obszarze handlu elektronicznego Agnieszka Konys Jarosław Wątróbski s. 613-621
Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w mikroprzedsięborstwach rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 623-632
Czynniki kształtujące ruch (web-traffic) i ich wpływ na poziom konwersji w serwisach www systemów handlu elektronicznego w segmencie B2C Artur Gąsiorkiewicz s. 637-645
Bezpieczeństwo kart elektronicznych w e-biznesie Krystian Gembala Tomasz Piesiur s. 647-654
Automatyczna identyfikacja w elektronicznej gospodarce Izabela Kudelska Natalia Pawlak s. 655-661
Rozwój e-biznesu a współtworzenie treści przez internautów Mirosław Moroz s. 663-671
Odpowiedzialność usługodawców za sprzedaż słów kluczy w wyszukiwarkach internetowych na przykładzie wybranych państw Krzysztof Moruń s. 673-680
Zastosowanie modelu Equal 4.0 do oceny złożonych serwisów internetowych Mateusz Piwowarski Paweł Ziemba s. 681-688
Procesy integracji w gospodarce sieciowej Jolanta Sala Halina Tańska s. 689-698
Dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego Beata Kędzierska Małgorzata Szwejkowska s. 699-706
Zarys strategii wdrażania e-learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w latach 2008-2009 Jacek Unold s. 707-715
Trendy technologii konwergentnych Iwona Windekilde s. 717-724
Systemy hybrydowe jako nowa generacja systemów wspomagania decyzji Wiesław Wolny Piotr Zadora s. 725-731
Regulacja rynków usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej jako sposób przechodzenia od monopolu do konkurencji Roman Czaplewski s. 735-742
Wybrane aspekty prawnej ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną Mariusz Czyżak s. 743-751
Regulacja sektorowa ex ante a efekty pośrednie telekomunikacji Franciszek Kamiński s. 753-761
Uwagi o regulacji sieci dostępowych następnej generacji (NGA) Franciszek Kamiński s. 763-772
Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej Dorota Kuder Adrian Solek s. 773-788