Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 62

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9
Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw w outsourcingowym modelu rachunkowości : szanse i zagrożenia Magdalena Baliś s. 13-20
Transgraniczny system finansowania innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Barbara Bartkowiak s. 21-32
Uwarunkowania poprawy skuteczności zarządzania kredytem handlowym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce Anna Bera Maciej Tokarski s. 33-41
Faktoring jako niekonwencjonalna forma finansowania mikro i małych przedsiębiorstw Magdalena Byczkowska Krzysztof Czyrka s. 42-51
Zewnętrzne źródła finansowania turystycznych MŚP w Polsce w świetle wyników badań Jacek Chudzik s. 52-60
Mikrokredyty dla mikroprzedsiębiorstw ze środków wspólnotowych Agnieszka Czajkowska s. 61-69
Dynamika zakładania przedsiębiorstw przez osoby korzystające z dotacji Joanna Fila s. 70-77
Koszty jakości w mikroprzedsiębiorstwie importującym produkty Marta Grabowska s. 78-86
Wybrane aspekty bankowej obsługi mikro i małych przedsiębiorstw Marcin Idzik s. 87-96
Formy wspierania mikrofirm studenckich na przykładzie Politechniki Łódzkiej Magdalena Kurowska s. 97-104
Leasing finansowy jako źródło finansowania środków trwałych Dorota Anna Mikulska s. 105-112
Kształtowanie należności przez mikroprzedsiębiorstwa Małgorzata Okręglicka s. 113-120
Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach Artur Paździor s. 121-127
Sposoby dofinansowania spółdzielni socjalnych w Polsce ze środków publicznych Adriana Politaj s. 128-136
Aktywność inwestorów "venture capital" w Europie Agnieszka Raczewska s. 137-145
Scoring kredytowy jako jedna z innowacji sektora finansowego Robert Rumiński s. 146-154
Znaczenie kosztów pracy w małych przedsiębiorstwach Małgorzata Trocka s. 155-162
Uwarunkowania wykorzystania leasingu przez małe i średnie przedsiębiorstwa Robert Wolański s. 163-170
Ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 171-177
Współpraca z sektorem finansowym : kwestia zaufania do instytucji rynku finansowego Leszek Dziawgo s. 181-187
Fundusze inwestycyjne krajowego sektora MŚP Bożena Kołosowska Dorota Krupa Damian Walczak s. 188-197
Rola rynku NewConnect we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw Dominika Kordela Magdalena Kosowska s. 198-206
Rynek NewConnect jako źródło kapitału dla przedsiębiorstw Andrzej Kuciński s. 207-216
"Bancassurance" na tle kanałów dystrybucji ubezpieczeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Maciej Pawłowski s. 217-225
Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw Robert Wolański s. 226-234
Małe spółki giełdowe w warunkach spowolnienia gospodarczego : aspekty finansowe Mirosław Wypych s. 235-243
Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych Sławomir Zarębski s. 244-251
Kształtowanie wartości brzegowych wskaźnika płynności finansowej i stopnia w przedsiębiorstwach w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości Paweł Antonowicz s. 255-263
W kwestii pojęcia małe i średnie przedsiębiorstwa Aurelia Bielawska s. 264-272
Wpływ grupowych zakupów aptecznych na efektywność szpitali uniwersyteckich Dominika Cichońska Petre Iltchev Hanna Saryusz-Wolska s. 273-280
Rachunek kosztów zmiennych w małej spółdzielni mleczarskiej Tomasz Felczak Marzena Ganc s. 281-287
Komunikacja z rynkiem mikro i małych przedsiębiorstw Jarosław A. Kowalski s. 288-296
Ocena stanu procesu wytwarzania jako przykład wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie Adam Hamrol Agnieszka Kujawińska Maria Piłacińska Michał Rogalewicz s. 297-304
Model analizy finansowej działalności operacyjnej małego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik s. 305-312
Segmentacja rynku jako determinanta strategii przedsiębiorstw usługowych Izabela Sowa s. 313-320
MSSF dla MŚP przejawem procesów harmonizacji i standaryzacji rachunkowości Maciej Tokarski s. 321-330
Audyt - Zielona Księga - małe i średnie przedsiębiorstwa Grażyna Voss s. 331-336
Zarządzanie potencjałem ludzkim w zachodniopomorskich zakładach pracy chronionej : wybrane wyniki badań Magdalena Byczkowska Krzysztof Czyrka s. 339-346
Ujęcie czynnika ludzkiego w funkcji społecznej odpowiedzialności biznesu : (specyfika wymagań dla przedsiębiorstw grupy MŚP) Adam Górny s. 347-354
Wzrost wartości firmy rodzinnej na przykładzie gospodarstwa wiejskiego Tomasz Kondraszuk s. 355-363
Uwarunkowania zarządzaniem kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie : (przykład białostockich firm) Grażyna Michalska Urszula Widelska s. 364-372
Partycypacja pracowników w zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem : (na podstawie badań w Polsce północno-wschodniej) Joanna M. Moczydłowska s. 373-380
Znaczenie i rola kapitału ludzkiego w mikro i małym przedsiębiorstwie Dariusz Pauch s. 381-388
Zasoby ludzkie jako bariera rozwoju małych firm w Wielkopolsce Paweł Przepióra s. 389-398
Firmy rodzinne jako specyficzny rodzaj mikroprzedsiębiorstw w Polsce Malwina Szczepkowska Krystyna Wietrzyk-Szczepkowska s. 399-406
Bezpieczeństwo społeczne w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : (wyniki badań) Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 407-414