Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 77
Ekonomiczne Problemy Usług
2015, Numer 117

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska s. 11-21
O problemach zarządzania wiedzą przy efektywnym uruchamianiu i sterowaniu procesami ciągłymi przedsiębiorstwa Rafał Boniecki Józef Rawłuszko s. 23-30
Użyteczność informacji finansowych : wybrane aspekty Katarzyna Ciach Jarosław Dębski s. 31-39
Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych : zastosowane rozwiązanie i jego następstwa Roman Czaplewski s. 41-50
Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie Anna Dobrowolska Wiesław Dobrowolski s. 51-59
Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich Zygmunt Drążek Tomasz M. Komorowski s. 61-71
Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 73-81
Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 83-91
Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji : kontekst ery informacyjnej Marcin Gębarowski s. 93-102
Rozproszone znaczniki czasu Marcin Gogolewski s. 103-110
Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z kilentem Bogdan Gregor Joanna Kłosińska s. 111-122
Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile Grażyna Hołodnik-Janczura s. 123-132
Logistyczna obsługa kilenta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym Krystyna Iwińska-Knop s. 133-142
Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa : zarys problematyki Bogusław Kaczmarek s. 143-153
Wykorzystanie podejścia Markowitza do minimalizacji ryzyka projektu informatycznego Magdalena Kieruzel s. 155-162
Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym Wioletta Krawiec s. 163-171
Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych Kazimierz W. Krupa Wojciech Krupa Pavlo Skotnyy s. 173-184
Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych Krzysztof Kubiak Aleksandra Skawińska s. 185-192
Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu Karol Kuczera s. 193-201
Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej Ewa Kulińska s. 203-212
Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki Anna Kwiecień s. 213-221
Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji Tomasz Lipczyński s. 223-230
Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym : aspekt marketingowy Robert Kutera Łukasz Łysik s. 231-240
Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa Andrzej Małachowski Jacek Małachowski s. 241-255
Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego Marek Matulewski s. 257-265
E-commerce w małych i średnich firmach Magdalena Ratalewska Janusz Zrobek s. 267-276
Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy witrualizacji Andrzej Sołtysik s. 277-285
Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Ilona Pawełoszek Jędrzej Wieczorkowski s. 287-295
Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw Wiesław Wolny s. 297-305
Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsięborstwa z klientem Katarzyna Żak s. 307-316
Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 319-329
Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych Roman Chorób s. 331-339
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych Maciej Czaplewski s. 341-348
Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy Anna Drab-Kurowska s. 349-357
Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE Urszula Grzega s. 359-367
Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce Sławomir Kotylak s. 369-382
Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych Krzysztof Kubiak s. 383-392
Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu : studium badawcze Beata Butryn Robert Kutera s. 393-402
Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce Wiesław Michał Maziarz s. 403-411
Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu Mirosław Moroz s. 413-421
Prognoza ilości notyfikacji dotyczacych poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin Marcin Pigłowski s. 423-432
Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27 Maria Sarama s. 433-442
Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych Czesław Ślusarczyk s. 443-451
Wykorzystanie Internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE Andrzej Wójcik s. 453-462
Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce Piotr Czerwonka Łukasz Zakonnik s. 463-473
One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej Joanna Drobiazgiewicz s. 477-485
Integracja metodyki PRINCE2 oraz SCRUM przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji Magdalena Kieruzel s. 487-496
Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych Agnieszka Dornfeld Ewa Kulińska s. 497-506
Elektroniczne rejestry publiczne Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 507-517
Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego Teresa Miś s. 519-530
Court technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie Monika Odlanicka-Poczobutt s. 531-540
Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 541-550
Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE Joanna Papińska-Kacperek s. 551-559
Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji Andrzej Pawlik s. 561-570
Archiwizacja dokumentów elektronicznych : nowy trend w rozwoju IT Wojciech Pokora s. 571-581
E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych : przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) Malwina Popiołek s. 583-591
Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych Ewa Prałat s. 593-601
Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji Maciej Roszkowski s. 603-609
The importance of governance in business models Włodzimierz Rudny Włodzimierz Rudny (tłum.) s. 611-621
Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki Jolanta Sala Halina Tańska s. 623-632
Kształtowanie kompetencji cyfrowych przez uczestnictwo w kursach e-learningowych Edyta Kulej-Dudek Klaudia Smoląg s. 633-642
Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce Jacek Buko Agnieszka Tomaszewicz s. 643-651
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego Joanna Wiażewicz s. 653-661
Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego Mariusz Czyżak s. 665-673
Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość Krzysztof Hauke s. 675-683
Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne Andrzej Kobyliński Marcin Ludzia s. 685-696
Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 697-706
Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 707-716
Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe Marcin Merkwa s. 717-725
Cyberprzestępstwa w sieci elektroenergetycznej Anna Pamuła s. 727-737
Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów : badanie międzynarodowe Przemysław Polak s. 739-747
Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej : nowe tendencje rozwojowe Krystyna Polańska s. 749-757
Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego Maciej Roszkowski s. 759-766
Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz s. 767-775
Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Halina Świeboda s. 777-785
Analiza wykorzystania techniki Responsible Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych Tomasz Turek s. 787-796
Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów Katarzyna Warzecha s. 797-807