Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 70

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Piotr Niedzielski Robert Stanisławski Edward Stawasz s. 5-10
Założenia polityki innowacyjnej państwa Robert Stanisławski s. 13-35
Polityka innowacyjna wobec MSP Edward Stawasz s. 37-57
Polityka innowacyjna unii europejskiej : cele i instrumenty Paweł Głodek s. 59-73
Instrumenty polityki innowacyjnej skierowane do MSP Robert Stanisławski s. 77-122
Wykorzystanie i wpływ wybranych instrumentów polityki innowacyjnej na rozwój MSP w Polsce : analiza na podstawie badań wtórnych Ewelina Kiełek Robert Stanisławski s. 123-201
Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej Krzysztof B. Matusiak s. 203-224
Działalność jednostek naukowych na rzecz sektora mikro i małych przedsiębiorstw finansowana z programu "Bon na innowacje" Piotr Niedzielski Rafał Szymański s. 225-237
Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych Edward Stawasz s. 241-290
Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej (instrumentów wsparcia) wobec MSP w świetle badań własnych Robert Stanisławski s. 291-363
Wnioski i rekomendacje na rzecz polityki innowacyjnej skierowanej do MSP Robert Stanisławski Edward Stawasz s. 365-398