Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 89
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 88

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach zachowań konsumentów Karolina Bartos s. 15-23
Internet jako narzędzie doskonalenia jakości procesu negocjacyjnego Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska Krystyna Iwińska-Knop s. 24-33
Quick Response code w komunikacji marketingowej Magdalena Brzozowska-Woś s. 34-43
Miejsce social media marketingu w e-marketingu Anna Drab-Kurowska s. 44-51
Narzędzia promocji w Internecie stosowane przez e-księgarnie Beata Gotwald Bogdan Gregor s. 52-62
Transmisje sportowe w mediach elektronicznych jako doskonałe narzędzie dla działań komunikacji marketingowej Jarosław A. Kowalski s. 63-73
Nowoczesne narzędzia komunikacji w zakresie relacji inwestorskich Wioletta Krawiec s. 74-81
Wpływ zmian pokoleniowych na nawyki komunikacyjne Polaków w zakresie telefonii tradycyjnej i mobilnej Grażyna Rosa s. 82-90
Marketing wirusowy a sposób postrzegania marki Anna Scheibe s. 91-100
Ekonomiczne aspekty działania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Marcin Szplit s. 101-108
Skuteczność kreowania tożsamości marki w Internecie Robert Blażlak Grzegorz Szymański s. 109-117
Prosumpcja : konsumencka kreatywność w gospodarce elektronicznej Wiesław Wolny s. 118-125
E-komunikowanie jako istota gospodarki elektronicznej Magdalena Zalewska-Turzyńska s. 126-135
Identyfikacja preferencji użytkowników serwisów handlu elektronicznego Tomasz Zdziebko s. 136-143
Polskie uczelnie wyższe w serwisach społecznościowych Dorota Buchnowska s. 147-155
Ocena oferty e-learningowej poznańskich uczelni publicznych Krzysztof Hankiewicz s. 156-164
Czy potrzebna jest edukacja na poziomie zawodowym? Marcin Łuszczyk s. 165-174
Zastosowanie ITIL (Information Technology Infrastructure Library) w zarządzaniu usługami IT Monika Odlanicka-Poczobutt s. 175-183
E-learning : możliwość pozyskiwania i doskonalenia kompetencji pracowniczych Magdalena Ratalewska Janusz Zrobek s. 184-193
Zarządzanie procesowe jako narzędzie tworzenia wartości w systemach e-learningowych organizacji edukacyjnej Adam Stecyk s. 194-202
Wykorzystanie platform e-learningowych w strategii edukacyjnej uczelni niepublicznej jako szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym Anna Sobczyk-Kolbuch Krzysztof Szaflarski s. 202-212
Determinanty nowoczesnej edukacji osób niewidomych i słabowidzących Czesław Ślusarczyk s. 213-220
Stan obecny cybermedycyny w Polsce Karol Korczak s. 223-231
Telemedycyna szansą dla polskiego systemu ochrony zdrowia Sylwia Nieszporska s. 232-239
Wdrażane wybrane systemy informatyczne w ochronie zdrowia w Polsce Agnieszka Strzelecka s. 240-248
Usługi on-line w placówkach medycznych Tatiana Wiśniewska s. 249-258
Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Marcin Butlewski Paweł Grygier Przemysław Maliński Dominik Skrzypczak s. 261-268
Identyfikacja i kształtowanie aktywności użytkowników systemu Facebook w relacjach z uczelniami w świetle badań własnych Małgorzata Grzegorczyk s. 269-277
Umiejętności i odpowiedzialność współczesnych menedżerów Bogusław Kaczmarek s. 278-287
Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy Roman Chorób Beata Kasprzyk Artur Kraus s. 288-296
Telepraca jako nowy obszar wiedzy i praktyki gospodarczej Beata Kulisa s. 297-306
Międzynarodowe zespoły wirtualne : zalety i ograniczenia Joanna Małgorzata Michalak s. 307-316
Praktyczne i teoretyczne aspekty wdrożenia modelu komunikacji w zespole projektowym Karolina Muszyńska s. 317-326
Telepraca w polskich organizacjach gospodarczych Klaudia Smoląg s. 327-335
Nowoczesne technologie informacyjne w procesie pozyskiwania pracowników Monika Wawer s. 336-344
Bariery informatyzacji polskiego systemu zamówień publicznych Arkadiusz Borowiec s. 347-355
Cyfryzacja usług publicznych : ważny instrument wdrażania regionalnej strategii innowacji w województwie śląskim Jan Brzóska s. 356-365
E-administracja w Polsce Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 366-373
Aspekty finansowe informatyzacji administracji samorządowej Joanna Drobiazgiewicz s. 374-381
Podejście procesowe w urzędach gmin w świetle regulacji ISO a osiąganie dojrzałości procesowej urzędów Michał Flieger s. 382-390
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec Julia Gorzelany-Plesińska s. 391-400
Relacja klient-instytucja publiczna w cyberprzestrzeni Marcin Komańda s. 401-407
Wytyczne do zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach administracji publicznej Dominika Lisiak-Felicka Dominik Sankowski s. 408-415
Witryny internetowe miast powiatowych Dolnego Śląska Artur Mazurek Ewa Prałat s. 416-424
Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a społeczeństwo informacyjne Agnieszka Smalec s. 425-433
Modele dojrzałości e-government : porównanie wybranych koncepcji Jakub Swacha s. 434-442
Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na nowy sposób funkcjonowania e-administracji Agnieszka Tomaszewicz s. 443-453
Rozwiązania "cloud computing" w administracji publicznej Małgorzata Ziemecka s. 454-462
Monitoring i ewaluacja regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Wojciech Fliegner Justyna Fliegner s. 465-473
Badanie możliwości wykorzystania informacji o przestrzeni miejskiej w urządzeniach mobilnych Marek Goliński Magdalena Graczyk Waldemar Prussak Tomasz Skawiński Maciej Szafrański s. 474-482
Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego Marek Grzybowski s. 483-493
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego Monika Bęczkowska Ewa Kraska s. 494-503
Społeczeństwo informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy w województwie zachodniopomorskim Krzysztof Małachowski s. 504-511
Oddziaływanie instytucji na rozwój kapitału ludzkiego i zmiany innowacyjne w przedsiębiorstwach Polski Południowo-Wschodniej Teresa Miś s. 512-521
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze środków Unii Europejskiej na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Magdalena Mosionek-Schweda s. 522-530
Badania przygotowania przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego do inicjatyw e-biznesowych Tomasz Ordysiński s. 531-539
Zasadność przewidywanych zmian w krajowych uregulowaniach odnośnie do zakresu i dostępności pocztowych usług powszechnych Jacek Buko s. 543-552
Zastosowanie zdalnego wdrażania rozwiązań IT w projektach informatycznych Iwona Chomiak-Orsa Wiesława Gryncewicz Maja Leszczyńska s. 553-562
Neutralność sieci jako pole konfliktu głównych uczestników rynku informacji i komunikacji Roman Czaplewski s. 563-568
Znaczenie urządzeń mobilnych w eksploracji informacji Marek Goliński Magdalena Graczyk Waldemar Prussak Tomasz Skawiński Maciej Szafrański s. 569-577
Dostępność nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskich gospodarstwach domowych Urszula Grzega Katarzyna Warzecha s. 578-587
Organizacja wdrożenia platformy integrującej systemy informatyczne przedsiębiorstwa Andrzej Kamiński s. 588-596
Ryzyko zakłóceń w przepływie informacji w łańcuchu dostaw Sylwia Konecka s. 597-604
Telewizja mobilna w Polsce : niechciany gadżet czy ofiara kartelu Jerzy Kubasik s. 605-614
Działalność organu regulacyjnego na polskim rynku telekomunikacyjnym w latach 2006-2011 Piotr Ładny s. 615-624
Ryzyko bezprzewodowej dostępności zasobów sieciowych w realizacji usług elektronicznych i e-biznesie Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 625-633
Rola polityki energetycznej w rozwoju nowej gospodarki Rafał Nagaj s. 634-642
Wpływ polityki Unii Europejskiej na konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w gospodarowaniu odpadami Stefan Nowak Agnieszka Ulfik s. 643-650
Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Anna Pamuła s. 651-660
Pomoc publiczna na rozwój sektora łączności szerokopasmowej w Unii Europejskiej w latach 2004-2010 Krzysztof Rutkiewicz s. 661-670
Ekspansja publicznych operatorów pocztowych na rynkach wewnętrznym i zagranicznych Tomasz Sondej s. 671-679
Inwestycje na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w kontekście zmian otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego w latach 2006-2010 Piotr Szkudlarek s. 680-688
Global energy business, PPPS and developing countries Paulína Haljaková Anna Tomová s. 689-697
Zastosowanie techniki eyetrackingowej do analizy postrzegania historycznej przestrzeni wystawienniczej przez osoby starsze i młodzież : teoretyczne i metodologiczne podstawy badań Magdalena Pakuła Rafał Wawer s. 698-707
Zastosowanie techniki eyetrackingowej do analizy postrzegania historycznej przestrzeni wystawienniczej przez osoby starsze i młodzież : wyniki badań własnych Magdalena Pakuła Rafał Wawer s. 708-717
Ochrona danych osobowych a rozwój społeczeństwa informacyjnego Krystyna Celarek s. 721-731
Cyberprzestępczość i jej wpływ na rozwój gospodarki elektronicznej Mariusz Czyżak s. 732-740
Determinanty kształtowania innowacyjności organizacji Władysław Janasz s. 741-753
Społeczeństwo informacyjne : podejście krytyczne Jan Kreft s. 754-762
Postawy jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Karol Kuczera s. 763-772
Zagrożenie wykluczeniem w warunkach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego Wiesław M. Maziarz s. 773-781
Wybrane aspekty prawne baz danych oraz danych osobowych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego Magdalena Rzemieniak s. 782-790
Rola Internetu w tworzeniu zrównoważonego społeczeństwa przyszłości Arnold Pabian s. 791-801
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni państwa Piotr Sienkiewicz s. 802-809
Usługi świadczone on-line jako wkład publicznych operatorów pocztowych w rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 810-816
Media społecznościowe jako potencjalne źródło kryzysu organizacji Ilona Świątek-Barylska s. 817-825
Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych organizacji Halina Świeboda s. 826-834
Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym : aspekt niekomercyjny Piotr Tomski s. 835-843
Niekomercyjne zachowania w sieci : wybrane zagadnienia Aleksander Z. Wassilew s. 844-852