Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 44, cz. 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Małgorzata Brojak-Trzaskowska Juliusz Engelhardt Małgorzata Porada-Rochoń Aneta Sokół s. 9-10
Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości Kazimierz Morozowicz s. 11-20
Rachunek kosztów działań sterowany czasem na tle innych odmian rachunku kosztów Przemysław Mućko s. 21-29
Czy nowoczesne przedsiębiorstwa korzystają z koncepcji CRM dla poprawy konkurencyjności? Wojciech Machel Bogdan Nadolski s. 31-44
Bariery rozwoju działalności innowacyjnej firm sektora MSP branży morskiej regionu zachodniopomorskiego Tomasz Norek s. 45-57
Szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wejście na rynek NewConnect Urszula Nowacka s. 59-66
Problemy pomiaru innowacyjności na poziomie mikro Magdalena Olczyk s. 67-76
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur Wiesława Olkowska s. 77-84
Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa jako nowoczesna strategia prowadzenia działalności gospodarczej Agnieszka Opałka s. 85-94
Nowoczesne przedsiębiorstwo spedycyjne i transportowe na europejskim rynku Józef Perenc s. 95-104
Wpływ komunikacji z pracownikami i promocji dodatkowej na funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa Kamila Peszko s. 105-112
Polityka restrukturyzacyjna sektorów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki na przykładzie górnictwa węgla kamiennego w Polsce Barbara Ptaszyńska s. 113-122
Innowacyjna gospodarka Judyta Przyłuska s. 123-130
Wybrane metody oddziaływania na jakość usług w przedsiębiorstwach hotelarskich Bolesław Goranczewski Daniel Puciato s. 131-139
Kreowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa w działalności e-biznesowej Aleksandra Radziszewska s. 141-149
Przesłanki wyboru leasingu jako formy finansowania zakupów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach Jolanta Rosłon s. 151-159
Problemy komunikacji międzykulturowej w warunkach konkurencji na rynku globalnym Małgorzata Rozkwitalska s. 161-178
Zdolność absorpcji wiedzy jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw Włodzimierz Rudny s. 179-186
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Ewa Rydzewska s. 187-195
Wpływ poziomu integracji załogi pracowniczej na sprawność socjologiczną małych przedsiębiorstw Łukasz Skiba s. 197-204
Prakseologiczny wymiar systemu świadczeń pracowniczych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Anna Słocińska s. 205-213
Znaczenie Programu Infrastruktura i Środowisko w rozwoju infrastruktury kolejowej Magdalena Sługocka s. 215-222
Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej Monika Słupińska s. 223-232
Ocena wpływu stymulatorów i barier rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach Aneta Sokół s. 233-245
Wartość rynkowa przedsiębiorstw : próba oceny wyceny wiedzy Aneta Sokół Anna Owidia Surmacz s. 247-258
Metodyka parametryzowania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach Izabela Stańczyk Mariusz Trojak s. 259-265
Ewolucja klasycznego podejścia do zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym w stronę nowych koncepcji zarządzania z uwzględnieniem problemów makroergonomii Przemysław Niewiadomski Krzysztof Sterna s. 267-273
Payrolling jako narzędzie rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych przedsiębiorstwach Magdalena M. Stuss s. 275-281
Metodyka doboru jednostek transportowych w przedsiębiorstwie budowlanym przy realizacji planów inwestycyjnych Wojciech Szadziul s. 283-292
Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy Alina Szewc-Rogalska s. 293-305
Obszary konkurowania w sektorze agencji reklamowych a wybór właściwej strategii przez lokalne agencje reklamowe Anna Szwajlik s. 307-315
Kompetencje pracowników wiedzy jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Agata Szydlik-Leszczyńska s. 317-325
Problematyka wyceny wartości przedsiębiorstwa w dobie globalizacji Grzegorz Świszcz s. 327-334
Zarządzanie ryzykiem jako proces wspomagający kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem Piotr Tworek s. 335-343
Konkurencyjność portów morskich w globalnym otoczeniu Katarzyna Tubielewicz s. 345-354
Źródła kreowania wartości współczesnych przedsiębiorstw Waldemar Walczak s. 355-362
Portal korporacyjny w zarządzaniu organizacją Agnieszka Konys Jarosław Wątróbski s. 363-379
Odnowa strategiczna jako proces doskonalenia przedsiębiorstwa Sylwia Wiśniewska s. 381-389
Zamówienia publiczne a przedsiębiorca Mariusz Zaborowski s. 391-400
Controlling operacyjny a kształtowanie cash flow i płynności finansowej przedsiębiorstwa Katarzyna Żak s. 401-408
Laboratorium ERP jako generator innowacyjnych metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem Zbigniew Szumański Wojciech Żebrowski s. 409-419
Rola rekomendacji w tworzeniu wartości klienta Tomasz Żyminkowski s. 421-430