Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 79

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jolanta Witek s. 7-8
Determinanty rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii rozwoju Magdalena Zioło s. 9-21
Rola turystyki w rozwoju regionu : aspekt teoretyczny Anna Cudowska-Sojko s. 23-33
Turystyka elementem aktywizacji gospodarczej regionów peryferyjnych funkcjonowanie Euroregionu Beskidy Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska s. 35-50
Gospodarcze aspekty rozwoju turystyki w województwie podlaskim Tomasz Dębowski Leszek Kupiec Anna Pochodin s. 51-67
Wpływ Euro 2012 na rozwój regionu : aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych Nelly Daszkiewicz s. 69-81
Wpływ wybranych form rekreacji kobiet na rozwój społeczno-gospodarczy regionu Ilona Molenda-Grysa s. 83-94
Obiekty poprzemysłowe jako czynniki rozwoju regionu w turystyce i rekreacji Jacek Koj s. 95-108
Sport kwalifikowany jako wyznacznik rozwoju lokalnego i regionalnego Zbigniew Pawlak Andrzej Smoleń s. 109-124
Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki Adrian P. Lubowiecki-Vikuk s. 125-135
Turystyka na eurorynku a segmentacja konsumentów Marcin Komor s. 137-152
Interesariusze w marketingu relacji na rynku usług sportowych Edyta Rudawska s. 153-165
Marka i komunikacja marketingowa w wydarzeniach sportowych Jarosław A. Kowalski s. 167-176
Rola i pomiar satysfakcji w marketingu sportowym Krzysztof Błoński s. 177-187
Uwarunkowania promocji sportu w Polsce na przykładzie Golfa Bogdan Mróz s. 189-200
Mistrzostwa w karate jako przykład imprezy promującej powiat jeleniogórski Zbigniew Piepiora Paweł Piepiora s. 201-215
Rola sportu w promocji miast Anna Rogala s. 217-227
Sport i rekreacja produktem markowym Poznania Anna Królikowska-Tomczak s. 229-240
Jeździecka impreza sportowo-widowiskowa jako narzędzie promocji firm w regionie Szymon Tarant s. 241-249
Sponsoring sportowy jako element strategii promocji przedsiębiorstw : (na przykładzie banków) Agnieszka Grzybowska s. 251-263
Rekreacja w agroturystyce i turystyce wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem dawnych gier i zabaw Anna Sieczko s. 265-274
Przestrzeń rekreacyjna aktywności ruchowej w całorocznych zamkniętych obiektach sportowo-rekreacyjnych na podstawie wybranych jednostek osiedlowych Łodzi Wojciech Bajorek Aleksandra Nowak Marian Rzepko Monika Sławek Renata Śleboda s. 275-301
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju Jolanta Mirek s. 303-318
Aerokluby jako węzły w sieci indywidualnego transportu lotniczego w Polsce mapy procesów uzyskania licencji pilotów Agata Kaszczuk Kazimierz Perechuda s. 319-330
Obszary społecznej odpowiedzialności w komunikacji marketingowej klubów sportowych Dariusz Kuczyński s. 331-345
Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej w wybranych państwach Unii Europejskiej Agata Basińska-Zych Stefan Bosiacki s. 349-372
Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych Magdalena Kogut-Jaworska s. 373-382
Sport i rekreacja w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego Joanna Śniadek s. 383-400
Turystyka sportowa w dokumentach strategicznych sportu i turystyki Andrzej Hadzik Rajmund Tomik s. 401-412
Wpływ sportu na rozwój lokalny w świetle ustawy o sporcie Bogdan Wankiewicz s. 413-427
Finansowanie inwestycji sportowych w świetle zapisów nowej ustawy o finansach publicznych Iwona Kowalska s. 429-443
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w latach 2007-2010 na działania związane ze sportem Łukasz Gniot Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz s. 445-458
Wykorzystanie funduszy unijnych do tworzenia nowej jakości rozwoju lokalnego : (przykład nowych euroregionów : Puszcza Białowieska, Łyna-Ława, Szeszupa) Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska s. 459-474
Innowacja wartości jako forma realizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego na przykładzie przedsiębiorstwa turystyczno-szkoleniowego "Natangia" Alicja Karasek s. 475-485
Znaczenie sportu i rekreacji w strategii rozwoju Szczecina Krzysztof Małachowski s. 487-498
Gospodarka komunalnym zasobem nieruchomości w aspekcie gminnej polityki przestrzennej Marta Szaja s. 499-511
Rola inwestycji sportowych i rekreacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w tworzeniu produktu turystycznego gminy Głuchołazy Daniel Puciato s. 513-524
Środowiskowe uwarunkowania rekreacji w gminach powiatów wałeckiego, drawskiego i choszczeńskiego Jan Cetner Kazimierz Dyguś s. 525-537
Klasyfikacja wód powierzchniowych oraz stref przywodnych na terenie gminy Ińsko dla celów programowania rozwoju turystyczno-rekreacyjnego regionu Elżbieta Sieńko-Awierianów s. 539-554
Wkład władz starostwa powiatowego w Wałczu w rozwój i zarządzanie turystyką w powiecie wałeckim w latach 1998-2010 Bogusław Gałka s. 555-582
Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wałczu a aktywność ruchowa przedstawicieli służb mundurowych Alicja Drohomirecka Paweł Eider Jerzy Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 583-597
Ocena atrakcyjności oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-rozrywkowej Stargardu Szczecińskiego w opinii mieszkańców miasta Beata Florkiewicz Justyna Krzepota Teresa Zwierko s. 599-616
Wałcz miejscem do uprawiania turystyki terenowej a wiedza jego mieszkanek na temat nordic walking Alicja Drohomirecka Paweł Eider Jerzy Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 617-629
Kwalifikacje czynnych zawodowo nauczycieli wychowania fizycznego w Wałczu Łukasz Gniot s. 631-639
Formy zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz kierunki badań naukowych w obiekcie Floating Arena w Szczecinie Beata Florkiewicz Justyna Krzepota Jerzy Troszczyński Teresa Zwierko Wioletta Łubkowska s. 641-652