Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 48

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo publiczne jako ważny element rozwoju regionalnego Marek Chrabkowski s. 9-20
Samorząd województwa jako podmiot regionalnej polityki społeczno-gospodarczej Ireneusz Jaźwiński s. 21-31
Koncepcja funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w aspekcie wspierania innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim Joanna Markiewicz s. 33-44
Udział samorządu lokalnego we wspieraniu policji w zarządzaniu bezpieczeństwem na przykładzie powiatu wejherowskiego w latach 2003-2006 Cezary Tatarczuk s. 45-59
Dochody z nieruchomości w budżecie gminy Grudusk Beata Bogulas Ilisio Manuel de Jesus s. 63-75
Model analizy korzyści z inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie gminy Stawiguda Waldemar Kozłowski s. 77-85
Ceny transferowe jako narzędzie oceny efektywności outsourcingu Joanna Rzempała Artur Rzempała s. 87-92
Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych typu "land development" Aneta Mazur-Jelonek Jarosław Szreder s. 93-108
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 2005-2008 Maria Trojanek s. 109-122
Problemy wdrażania innowacji w prywatnych gabinetach lekarskich województwa zachodniopomorskiego Mariusz Dramski s. 125-130
Analiza i ocena głównych determinantów rozwoju potencjału innowacyjnego w województwie zachodniopomorskim Tomasz Norek s. 131-142
Budowanie regionalnych systemów innowacji : polskie doświadczenia Aleksandra Nowakowska s. 143-157
Prowadzenie polityki regionalnej wspierającej przedsiębiorczość prywatną Andrzej Paczoski s. 159-168
Audyt innowacyjności i kapitału intelektualnego jako narzędzie rozwoju przedsiębiorczości Joanna Rzempała Małgorzata Skweres-Kuchta s. 169-177
Wykorzystanie funduszy PO KL dla rozwoju regionu zachodniopomorskiego Weronika Toszewska s. 179-187
Analiza porównawcza innowacyjności urzędów administracji samorządowej w subregionach województwa zachodniopomorskiego Edward Wiśniewski s. 189-198
Badanie zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych jako element zarządzania witryną www Ewa Białek s. 201-209
Rola samorządu w tworzeniu technicznych możliwości szerokopasmowego dostępu do Internetu : modele współpracy i możliwości finansowania Piotr Gutowski Monika Tomczyk s. 211-217
Rola transportu w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej regionu Dawid Milewski s. 219-230
Turystyka jako jedna z alternatyw rozwoju gospodarczego powiatu lęborskiego Krzysztof Parzych s. 231-243
Problem wyboru : porównanie systemów e-learningowych MOODLE i LAMS Adam Stecyk s. 245-250
Zmiany w przedsiębiorstwach : offshoring Karolina Drela s. 253-261
Analiza działalności firm deweloperskich funkcjonujących w Olsztynie Ilisio Manuel de Jesus Anna Monika Winiarska s. 263-271
Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Słupsk Aldona Kulikowska s. 273-286
Znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego dla rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Hanna Soroka s. 287-292
Kapitał ludzki regionów w aspekcie teoretycznym i praktycznym na przykładzie Polski Irena Figurska s. 295-308
Aktywizacja rynku pracy w powiatach koszalińskim i słupskim Bożenna Kromer Anna Rychły-Lipińska s. 309-328
Mobilność na unijnym rynku pracy w dobie kryzysu ekonomicznego : szansa czy zagrożenie dla kapitału ludzkiego w Polsce? Ewa Matuska s. 329-338
Motywacja i uwarunkowania podjęcia studiów fizjoterapeutycznych i kosmetologicznych jako szansa rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy Dominika Olejniczak s. 339-350
Autorzy artykułów s. 351-354