Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Ekonomiczne Problemy Usług
2013, Numer 104

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
E-services and e-communication - contemporary state, usage and perspectives for development : at the example of public healthcare institutions Beata Gotwald Bogdan Gregor s. 11-19
Organizacyjne i techniczne aspekty elektronicznej identyfikacji Agnieszka Grudzińska-Kuna Joanna Papińska-Kacperek s. 21-31
Znaczenie komunikacji elektronicznej w parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych Ewa Kulińska s. 33-43
Komunikacja elektroniczna Krzysztof Ołpiński s. 45-53
Globalna, europejska i krajowa przestrzeń komunikacji elektronicznej w XXI wieku Jolanta Sala Halina Tańska s. 55-64
Wirtualne narzędzia tworzenia i dyfuzji wiedzy Ewa Badzińska Krzysztof Kubiak s. 67-78
Wiedza jako podstawowy czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Paweł Bator Kajetan Bator s. 79-88
QR code jako narzędzie komunikacji z klientami Magdalena Brzozowska-Woś s. 89-98
Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 99-107
"Nowe państwo" a nowa gospodarka : wyzwania i problemy Katarzyna Chojnacka s. 109-116
The strategy of international business Maciej Cieślicki s. 117-122
Uwagi o nowym zarządzaniu w nowej gospodarce Bogusław Kaczmarek s. 123-132
Zasoby informacji w innowacyjnych modelach biznesu Jan Brzóska s. 135-144
The role of information and its use in Polish companies Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 145-151
Narzędzia IT wspomagające budowanie relacji międzyorganizacyjnych Iwona Chomiak-Orsa s. 153-167
Instytucjonalne determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych Roman Chorób s. 169-177
Zastosowanie metod wspomagania podejmowania decyzji do wyboru usługi hostingowej dla e-biznesu Anna Dobrowolska Wiesław Dobrowolski Ewa Prałat s. 179-187
Nowe instrumenty zarządzania procesami biznesowymi Beata Gontar Zbigniew Gontar s. 189-197
Jakość użytkowa jako cecha determinująca sprawność dokonywania elektronicznych operacji biznesowych Krzysztof Hankiewicz s. 199-206
Wybrane aspekty modelowania procesów biznesowych : wprowadzenie Aleksander Jurga s. 207-217
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 219-227
Dostępność zasobów internetowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 229-237
Mobilne zakupy Wiesław Dobrowolski Ewa Prałat s. 239-247
Analiza efektywności inwestycji w spółki sektora IT Wioletta Skrodzka s. 249-257
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw przykładem stosowania koncepcji "open innovation" Robert Stanisławski s. 259-268
Bariery wykorzystania sklepów internetowych przez seniorów Tomasz Turek s. 269-278
Nowe modele biznesowe w erze konwergentnej komunikacji Iwona Windekilde s. 279-289
Zarządzanie prosumpcją w organizacjach gospodarki elektronicznej Wiesław Wolny s. 291-298
Barriers classification of e-business growth and development Magdalena Zalewska-Turzyńska s. 299-308
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do monitorowania i zarządzania procesami technologicznymi w sieciach przedsiębiorstw Rafał Boniecki Józef Rawłuszko s. 311-318
Wpływ standaryzacji i wzrostu bezpieczeństwa telekonferencji na efektywność komunikacji biznesowej Marcin Gogolewski Michał Ren s. 319-327
Rola i zasięg standardów w rozwoju oprogramowania Andrzej Kobyliński s. 329-339
Zastosowanie technologii informatycznych w kontekście rozwoju wiedzy w organizacji Ewa Badzińska Krzysztof Kubiak s. 341-348
Wykorzystanie języka UML do modelowania procesów w obszarze magazynowania Izabela Kudelska Adam Radecki s. 349-358
Distributed smart home activity recommender system using hidden Markov model principles Per Lynggaard s. 359-369
Narzędzie do identyfikacji luk wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn Mirosław Matusek s. 371-380
Elektroniczne zbiory danych : stan aktualny Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 381-389
Zachowywanie treści stron przez użytkowników Internetu Przemysław Polak s. 391-399
Projekty informatyczne typu open source jako źródło danych wykorzystywanych przy ocenie ryzyka Magdalena Kieruzel Leonard Rozenberg s. 401-406
Wybrane aspekty zastosowania geograficznych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach dostarczających media Cezary Stępniak s. 407-415
Czynniki ograniczające implementację nowych technologii w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 417-425
The assessment of solar photovoltaic electricity in ICT for sustainability in developing countries D.M.O. Adjin Kenneth K. Tsivor s. 427-437
Problem przeciążenia informacyjnego a integracja systemów informatycznych Mateusz Dałek Jędrzej Wieczorkowski s. 439-448
Pakiet G@RCH jako ekonometryczno-informatyczne narzędzie wykorzystywane do pomiaru ryzyka akcji Aneta Włodarczyk s. 449-459
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problematyka zarządzania IT w warunkach przetwarzania rozproszonego Piotr Zadora s. 461-470
Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn Wojciech Zoleński s. 471-479
Rozwój koncepcji społeczności agentów programowych Mariusz Żytniewski s. 481-489
Rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i jej oddziaływanie na sytuację regulatora sektorowego Roman Czaplewski s. 493-499
Polityka konkurencji na rynku e-commerce Anna Drab-Kurowska s. 501-511
Ocena cząstkowych przewag i luk konkurencyjnych publicznego operatora pocztowego Tomasz Sondej s. 513-522
Projekt systemowy e-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim jako działanie wspierające proces budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie Wojciech Drożdż s. 523-536
Frequency usage and digital dividend in India Kishor Patil Ramjee Prasad Knud Erik Skouby s. 537-553
Pakietyzacja usług jako podstawa strategii biznesowej operatorów telekomunikacyjnych Agnieszka Szulakowska s. 555-564