Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 54

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach Marcin Awdziej s. 11-21
Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów Aleksandra Burgiel s. 23-35
Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec proekologicznych środków transportu miejskiego Przemysław Dmowski Michał Wasilewski s. 37-46
Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych Anna Drapińska s. 47-56
Zachowania klientów hipermarketów a techniki manipulacji Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska Krystyna Iwińska-Knop s. 57-66
Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych Mariola Michałowska s. 67-77
Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego : analiza wybranych obszarów zachowań Agata Niemczyk s. 79-89
Zachowania zakupowe turystów zagranicznych na przykładzie Krakowa : (wyniki badań ankietowych) Karolina Orzeł s. 91-99
Modele konsumpcji w rodzinach studenckich na tle strategii życiowych pokolenia posttransformacyjnego Wanda Patrzałek s. 101-112
Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych Polaków : ujęcie socjokulturowe Aleksandra Perchla-Włosik s. 113-122
Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków : miejsca, style i sposoby dokonywania zakupów Grażyna Rosa s. 123-131
Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg Wiesław Szopiński s. 133-144
Charakterystyka klientów na rynku badań rynkowych i marketingowych : wyniki badań ankietowych Kamila Czaczyk-Medeksa Urszula Szulczyńska s. 145-158
Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych Janusz Śnihur s. 159-164
Marketing skierowany do kobiet a kolor różowy Beata Zatwarnicka-Madura s. 165-172
Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie Magdalena Brzozowska-Woś s. 175-186
Młodzi konsumenci jako odbiorcy reklam telewizyjnych Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka s. 187-194
Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 195-204
Zjawisko konsumpcji impulsywnej wśród młodych nabywców w Polsce Agnieszka Kacprzak-Choińska s. 205-214
Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców Jacek Stanisław Ławicki s. 215-222
Zachowania młodych konsumentów na rynku herbatek ziołowo-owocowych Joanna Newerli-Guz s. 223-229
Zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczeniowych Beata Nowotarska-Romaniak s. 231-237
Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców Alina Oczachowska s. 239-248
Ocena skuteczności programów lojalnościowych w kształtowaniu lojalności segmentu młodych dorosłych Izabela Ostrowska s. 249-262
Proces zakupowy młodych nabywców Paweł de Pourbaix s. 263-270
Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów Karolina Zięba s. 271-279
Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku IT Piotr Blicharz Marcin Gąsior s. 283-290
Programy multipartnerskie jako kolejny etap w budowie lojalności konsumentów Urszula Chrąchol s. 291-297
Możliwości wykorzystania teorii marketingu relacji w hotelarstwie Ewa Dłubakowska-Puzio Kamil Puzio s. 299-309
Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego Sławomir Dybka s. 311-320
Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich Edyta Gołąb s. 321-330
Znaczenie i systemy marketingu wewnętrznego wykorzystywane w działalności firm Maria Grzybek s. 331-339
Rola "twarzy" w chińskim marketingu relacji : opinie polskich menedżerów pracujących w Chinach Jarosław Linka s. 341-352
Narzędzia CRM w firmie marketingu bezpośredniego Stanisław Pilarski s. 353-366
Wpływ promocji osobistej na sprzedaż ubezpieczeń Maciej Schulz s. 367-375
Wpływ satysfakcji i lojalności klienta na wyniki finansowe przedsiębiorstw Stanisław Skowron s. 377-389
Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków : (w świetle wyników badań) Hanna Bortnowska Janina Stankiewicz s. 391-404
Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych Agata Sudolska s. 405-414
Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta : modelowanie strukturalno-sieciowe Joanna Białynicka-Birula Adam Sagan s. 417-430
Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów Dariusz Dąbrowski s. 431-442
Zastosowanie technik twórczego myślenia w zakładzie opieki zdrowotnej Anna Frankowska Alicja Głowacka-Rębała s. 443-454
Kryteria analizy społeczności wirtualnych Leszek Gracz Marcin Hundert s. 455-462
Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni Hanna Hall s. 463-472
Badania marketingowe na etapie wstępnej eliminacji pomysłów na nowe produkty Stanisław Kaczmarczyk s. 473-483
Nowoczesne metody badań w zakresie interakcji produkt-człowiek Piotr Ratajczyk Dawid Wiener s. 485-493
Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów Łukasz Skowron s. 495-505