Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 88
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 68

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
E-business outsourcing : analiza wybranych przykładów Tomasz Bober s. 13-21
Zmiany w przedsiębiorstwach formą adaptacji do e-gospodarki Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 22-29
Tendencje rozwojowe e-biznesu Beata Glinkowska s. 30-38
Jakość użytkowa internetowego serwisu biznesowego : studium przypadku Krzysztof Hankiewicz Waldemar Prussak s. 39-47
Aktywność informacyjna przedsiębiorstw w biznesie internetowym : metodyka oraz wyniki badań Marcin Krzesaj s. 48-57
Wsparcie e-biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : istota, zasady i realizacja działania 8.1 Mirosław Moroz s. 58-66
Wybrane aspekty problematyki związanej ze świadczeniem e-usług Anita Mutwil s. 67-74
Czynniki hamujące rozwój e-usług w Polsce Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olenderek-Skorek s. 75-82
E-biznes : istota i zakres zastosowań Krzysztof Ołpiński s. 83-89
Eksploracja danych internetowych jako metoda zwiększenia przewagi konkurencyjnej systemów handlu elektronicznego B2C Artur Gąsiorkiewicz Katarzyna Rostek s. 90-96
Modele biznesowe w Internecie : aspekt teoretyczny Anna Scheibe s. 97-103
Internetowe zakupy grupowe jako nowy trend w Polsce Grzegorz Szymański s. 104-111
E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce Piotr Muryjas Monika Wawer s. 112-118
Poziom rozwoju e-commerce'u w Polsce Joanna Drobiazgiewicz s. 121-126
E-commerce wobec wyzwań mediów społecznościowych Bogdan Gregor Marcin Stawiszyński s. 127-135
Analiza kształtowania się handlu elektronicznego w Polsce na tle krajów europejskich Ewelina Iwanowska Paweł Merło s. 136-142
Rynek e-commerce’u w Polsce : analiza korzyści z wykorzystania sklepów internetowych w dobie gospodarki elektronicznej Marcin Chojnowski Piotr Ładny s. 143-150
Analiza stabilności wariantów decyzyjnych w kontekście rozwiązań systemowych na potrzeby handlu elektronicznego Mateusz Piwowarski s. 151-160
E-commerce w Polsce i w Niemczech : analiza wybranych różnic Alicja Kubicka Urszula Szulczyńska s. 161-168
Systemy informatyczne w sektorze administracji publicznej Paweł Fajfer s. 171-179
Funkcjonowanie biuletynów informacji publicznej urzędów gmin województwa wielkopolskiego - wnioski z badań Wojciech Fliegner s. 180-187
Wybrane problemy budowy systemów e-administracji na przykładzie platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej Artur Gąsiorkiewicz s. 188-195
Zmiany w procesie certyfikacji ECDL w Polsce Danuta Glaza s. 196-203
Bezpieczne systemy zdalnego egzaminowania w e-learningu i gospodarce opartej na wiedzy Marcin Gogolewski Łukasz Nitschke Michał Ren Tomasz Tyksiński s. 204-212
Badanie ewolucji stopnia wykorzystania uczelnianych stron internetowych do obsługi studentów zagranicznych Krzysztof Hankiewicz Waldemar Prussak s. 213-221
Rola e-edukacji w dążeniu do e-integracji społeczeństwa informacyjnego Robert Kutera Piotr Machura s. 222-231
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami : wybrane zagadnienia Dominika Lisiak-Felicka Maciej Szmit s. 232-240
Wykorzystanie e-edukacji na przykładzie polskich uczelni wyższych Robert Kutera Łukasz Łysik s. 241-249
Rozwój e-administracji. rodzaje i poziomy dojrzałości e-usług publicznych w regionie śląskim Celina M. Olszak Ewa Ziemba s. 250-266
E-learning jako element e-biznesu Tomasz Ordysiński s. 267-275
Wykorzystanie modelu Kirkpatricka do oceny efektywności szkoleń e-learningowych Adam Stecyk s. 276-282
Poziom jakości obsługi klientów w zakresie e-administracji Agnieszka Tomaszewicz s. 283-290
Typy danych i stopień wykorzystania ich w systemach e-learningowych Zbigniew E. Zieliński s. 291-298
Prowadzenie gier hazardowych w Internecie w świetle polskiego prawa Mariusz Czyżak s. 299-307
Uruchomienie platformy TARGET2-Securities jako kolejny etap tworzenia jednolitego europejskiego rynku kapitałowego Alicja Mikołajewicz-Woźniak s. 311-319
Agent rozliczeniowy i opłata interchange w transakcjach kartą płatniczą Marcin Pigłowski s. 320-327
Korzyści z zastosowania kart zbliżeniowych jako środka płatniczego na imprezach masowych : badania empiryczne Michał Polasik Ewa Starogarska s. 328-336
Pozyskiwanie wiedzy z danych za pomocą sieci neuronowych Karolina Bartos s. 339-346
Znaczenie informacji dla rozwoju klastra Bogusław Bembenek s. 347-354
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem technologii internetowych Anna Chojnacka-Komorowska Piotr Winnicki s. 355-362
Wpływ rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na kształtowanie strategii i systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach Joanna Kałkowska Hanna Włodarkiewicz-Klimek s. 363-370
Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym Magdalena Kieruzel s. 371-378
Ewolucja koncepcji organizacyjnego uczenia się Paweł Łukasik s. 379-386
Rozwój organizacji opartych na wiedzy w aspekcie zmian systemów zarządzania Krzysztof Machaczka s. 387-395
Wypływ danych wrażliwych z internetowych systemów bazodanowych w aspekcie bezpiecznego zarządzania wiedzą Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 396-403
Propozycja poprawy wydajności bazy danych dla nowoczesnych aplikacji internetowych Jakub Marszałkowski Jędrzej Musiał s. 404-411
Deskrypcja wiedzy z zastosowaniem metodologii systemów informacji przestrzennej Cezary Stępniak s. 412-419
Aspekty zarządzania wiedzą w obszarze modelowania procesów biznesowych Jarosław Wątróbski s. 420-427
Ontologia rozwiązań Web 3.0 Agnieszka Konys Jarosław Wątróbski s. 428-435
Ocena zarządzania wiedzą przez pryzmat wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników Anna Bagieńska s. 439-447
Competitive Intelligence jako nowoczesny instrument zarządzania informacją w controllingu strategicznym : wyniki badań Dagmara Chachuła s. 448-455
Kierunki zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej Iwona Chomiak-Orsa s. 456-464
Zastosowanie mapy pojęć jako standardu reprezentacji wiedzy w analizie wskaźników ekonomicznych Helena Dudycz s. 465-473
Systemy CCC w formie e-usługi dla wspomagania procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 474-483
Identyfikacja procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 484-492
Zmiany we współczesnej komunikacji marketingowej w warunkach społeczeństwa informacyjnego Jarosław A. Kowalski s. 493-500
Menedżerowie wiedzy, kadra dla gospodarki opartej na wiedzy : zarys problematyki Bogusław Kaczmarek s. 501-510
Możliwości pomiaru zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie Monika Leśnik s. 511-518
Etapy kierowania procesem zmian kultury w organizacjach opartych na wiedzy Małgorzata Machaczka s. 519-526
Determinanty wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach Marek Miłosz s. 527-532
Sztuka przewodzenia pracownikom wiedzy Anna Pietruszka-Ortyl s. 533-540
Komunikacja wizualna w zarządzaniu e-biznesem Ewa Markowiak Ilona Politowicz s. 541-548
Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji Arkadiusz Potocki s. 549-555
Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie Agnieszka Sokołowska s. 556-564
Analiza sieci społecznych jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla funkcjonowania organizacji Jakub Swacha s. 565-572
Zakres wykorzystania wiedzy przez operatora usług pocztowych w Kanadzie i w Polsce Weronika Toszewska s. 573-579
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie Anna Wallis s. 580-588
Zarządzanie wiedzą w organizacjach międzykulturowych Ewa Więcek-Janka s. 589-597
Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Wiesław Wolny s. 598-604
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec s. 607-615
Transformacja informacji o klientach w wiedzę rynkową : zastosowanie pomiarów w obszarze zarządzania relacjami z klientami Małgorzata Grzegorczyk s. 616-622
Ochrona wiedzy jako czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej organizacji Ewa Kozień s. 623-630
Znaczenie zasobów wiedzy w budowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie łódzkich przedsiębiorstw Jarosław P. Lendzion Michał Szczepanik s. 631-638
Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą w obszarze potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Tomasz Norek s. 639-646
Search engine marketing jako istotne narzędzie komunikacji marketingowej Magdalena Brzozowska-Woś s. 649-457
Propozycja modelu zarządzania wiedzą o klientach Dorota Buchnowska s. 658-665
Model zarządzania relacjami z klientami w e-commersie Tymoteusz Doligalski s. 666-673
Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej Anna Drab-Kurowska s. 674-681
Ontologia systemów zarządzania relacjami z klientem Agnieszka Konys s. 682-689
Pozyskiwanie informacji marketingowej z zasobów Internetu Aleksandra Radziszewska s. 690-697
Dojrzałość procesowa gmin jako warunek udziału społeczności lokalnej w zarządzaniu gminą Michał Flieger s. 701-708
Wybrane problemy zarządzania wiedzą w obszarze logistyki Magdalena K. Gąsowska s. 709-716
Podstawy analizy porównawczej gminnych centrów informacji na Dolnym Śląsku Marianna Kowalska Marek Skwarnik s. 717-725
Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych w kontekście korzystania z serwisów społecznościowych Hanna Mazur Zygmunt Mazur s. 726-734
Informacja turystyczna jako obszar aktywności samorządu gminnego w społeczeństwie informacyjnym Aleksander Panasiuk s. 735-746
Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast Marek Siemiński s. 747-754
Wykorzystanie metody QFD w projektowaniu zintegrowanego systemu wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej Maciej Szafrański s. 755-762
Istota zarządzania wiedzą w hotelarstwie Ewa Wszendybył-Skulska s. 763-770