Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Ekonomiczne Problemy Usług
2014, Numer 113

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych jako czynnika kierującego popyt na innowacje w opinii zamawiających Arkadiusz Borowiec s. 11-19
Użyteczność serwisów internetowych bibliotek jako cecha determinująca sprawność korzystania z usług bibliotecznych Krzysztof Hankiewicz Małgorzata Hankiewicz s. 21-29
Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym na przykładzie budowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej Mikołaj Komorowski s. 31-39
Zarządzanie usługami e-learningowymi w świetle uregulowań normalizacyjnych Tomasz Marcin Komorowski s. 41-50
Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 51-60
Systemy teleinformatyczne w ochronie zdrowia Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 61-70
Obiektywna ocena potrzeb administracji publicznej w zakresie ICT Halina Klepacz Marian Niedźwiedziński Edyta Nowak-Jamróz s. 71-79
Polityka państwa a sektor ochrony zdrowia w Polsce Sylwia Nieszporska s. 81-91
Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sądownictwie powszechnym : wyzwania i możliwości Monika Odlanicka-Poczobutt s. 93-101
Kierunki rozwoju systemu informacji prawnej w ramach gospodarki elektronicznej Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 104-111
Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego Maciej Kiedrowicz Tomasz Protasowicki Jerzy Stanik s. 113-130
Analiza wykorzystania portali społecznościowych w promocji wybranych miast Polski Tomasz Turek s. 131-140
Analiza determinant dyfuzji innowacji ICT w inteligentnych miastach Iwona Windekilde s. 141-151
Wykorzystanie narzędzia EEQRA do analizy opinii użytkowników e-przewodników w muzeach oceanograficznych Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Jakub Swacha Tomasz Zdziebko s. 153-161
Technologie informacyjno-komunikacyjne w środowisku wirtualnym Ewa Badzińska s. 165-175
Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką Cezary Bolek Joanna Papińska-Kacperek Ewa Szafrańska Łukasz Zakonnik s. 177-185
Smart education as the first step toward the next industrial revolution Beata Gontar Zbigniew Gontar s. 187-195
Informacja w systemowym kształtowaniu środowiska wykonywania pracy Adam Górny s. 197-205
M-learning jako innowacyjna forma nauczania w szkolnictwie wyższym Krystyna Iwińska-Knop s. 207-215
Nowy ład czasowy gospodarki 24 Bohdan Jung s. 217-229
Modelowanie ruchu jako narzędzie zarządzania ruchem w transporcie miejskim Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 231-242
Społeczna odpowiedzialność biznesu : (modele i wybrane przykłady realizacji koncepcji CSR) Irmina Jeleniewska-Korzela Kazimierz W. Krupa Pavel Skotnny s. 243-252
Wzrost wartości w sieciach firm odpryskowych Krzysztof Kubiak s. 253-260
Konkurencyjność rozwiązań wirtualnych infrastruktury informatycznej Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 262-271
Wykorzystanie portalu projektowego do zarządzania komunikacją w zespole organizującym konferencję Karolina Muszyńska s. 273-281
Grywalizacja jako forma edukacji i angażowania odbiorców energii w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Anna Pamuła s. 283-292
Nowoczesna edukacja, czyli nowe formy kształcenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej Izabela Kudelska Natalia Pawlak s. 293-301
Wykorzystanie serwisów społecznościowych w kontaktach uczelni wyższej ze studentami Przemysław Polak s. 303-311
Kreatywność w nowej gospodarce : perspektywa społecznościowa Krystyna Polańska s. 313-321
Społeczne aspekty komputeryzacji i informatyzacji na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów Malwina Popiołek s. 323-330
Badania porównawcze wykorzystania Internetu przez studentów wybranych uczelni Wiesław Dobrowolski Benedykt Ignaczak Ewa Prałat s. 331-339
Migracja maszyn wirtualnych w zastosowaniu organizacji infrastruktury technicznej Maciej Roszkowski s. 341-349
Wybrane aspekty stymulowania innowacyjności społeczeństwa informacyjnego Jolanta Sala Halina Tańska s. 351-360
Eco Talent 2013 as a modern way to educate and promote eco-entrepreneurship amongst students and alumn : (case study) Anna Sobczyk-Kolbuch s. 361-369
E-learning and QMINDShare® as modern tools for quality higher education at Katowice School of Economics (GWSH) Anna Sobczyk-Kolbuch Krzysztof Szaflarski s. 371-378
Efekty działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa dolnośląskiego w latach 2010-2012 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 379-385
Internet w życiu współczesnego studenta : cele i intensywność korzystania a zagrożenie uzależnieniem Katarzyna Warzecha s. 387-397
Big Data : aspekt technologiczny i ekonomiczny vs. aspekt społeczny Jędrzej Wieczorkowski s. 399-408
Merchandising w sklepie internetowym Mariusz Woźniakowski s. 409-417
Płatności mobilne w Polsce w świetle badań ankietowych użytkowników Łukasz Zakonnik s. 419-428
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2012 w sektorze transportu i gospodarki magazynowej Beata Andrzejczak s. 431-439
Kompleksowa informatyzacja jako metoda efektywnego przejęcia i zarządzania przedsiębiorstwem Rafał Boniecki Józef Rawłuszko s. 441-447
Główne trendy na polskim rynku ubezpieczeń direct Maciej Czaplewski s. 449-459
Postępowanie Poczty Polskiej w warunkach liberalizacji i postępującej e-substytucji rynku pocztowego Roman Czaplewski s. 461-469
Zrównoważony rozwój, Happy Planet Index i innowacyjność pracowników : (wybrane aspekty) Irmina Jeleniewska-Korzela Stanisław Korzela Kazimierz W. Krupa Wojciech Krupa s. 471-480
Notyfikacje wobec samochodów w zakresie poważnych zagrożeń w systemie Rapex a ich produkcja w kraju siedziby marki i innym Marcin Pigłowski s. 481-488
Modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych w administracji Marcin Rafalski s. 489-497
Zarządzanie wiekiem : odpowiedź na zmiany demograficzne w gospodarce opartej na wiedzy Małgorzata Rembiasz s. 499-508
Analiza miesięcznej powtarzalności wyników polskich funduszy obligacyjnych Wioletta Skrodzka s. 509-518
Pomiar oczekiwań nabywców usług pocztowych metodą map preferencji Tomasz Sondej s. 519-528