Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 73

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Nastroje i oczekiwania konsumentów jako determinanty ich zachowań w warunkach kryzysu Aleksandra Burgiel s. 11-24
Postawy polskiego konsumenta wobec intensywnej promocji oraz naruszania jego praw : (w świetle badań) Edward Chrzan s. 25-36
Konsument jako uczestnik rynku usług Anna Dąbrowska s. 37-51
Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiębiorstw rynku IT Marcin Gąsior s. 53-62
Postawy e-konsumentów wobec płatności za usługi internetowe Leszek Gracz s. 63-72
Dylematy komunikacji w marketingu międzynarodowym Magdalena Graczyk s. 73-84
Nowe zjawiska i procesy rynkowe jako uwarunkowania poziomu zaspokojenia potrzeb konsumentów Urszula Grzega s. 85-98
Indywidualistyczne i plemienne aspekty zachowań konsumenckich Agnieszka Kacprzak-Choińska s. 99-108
Rola współczesnego konsumenta w kształtowaniu pozycji rynkowej polskich gospodarstw ekologicznych Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 109-122
Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : sytuacja na rynku pracy Magdalena Maciaszczyk s. 123-132
Konsumencki proces decyzyjny w warunkach kryzysu gospodarczego Agata Małysa-Kaleta s. 133-145
Konsument wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych Renata Nestorowicz s. 147-157
Bezpieczeństwo, funkcjonalność i koszt użytkowania kart wirtualnych przez konsumenta Marcin Pigłowski s. 159-169
Konsument jako aktywny uczestnik komunikacji marketingowej w Internecie Agnieszka Smalec s. 171-181
Strategie postępowania konsumentów w kryzysie na przykładzie wybranych rynków Izabela Sowa s. 183-196
Zachowania konsumentów w kontekście ekomarketingu Magdalena Wojnarowska s. 197-208
Uwarunkowania zachowań żywieniowych konsumentów w usługach turystycznych Romuald Zabrocki s. 209-222
Uwarunkowania zachowań pacjentów na aptecznym rynku farmaceutycznym Konrad Żak s. 223-235
Stopień rozwoju franchisingu w Polsce na tle wybranych państw europejskich : analiza porównawcza Alicja Antonowicz s. 239-248
Rozwój pamięci organizacji procesem wpływającym na kształtowanie się przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Paweł Bator Maria Majewska-Bator s. 249-262
Wybrane czynniki sukcesu strategii marketingowych francuskich producentów wina Paweł Bryła s. 263-276
Funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa w ewolucyjnym otoczeniu Magdalena Bsoul s. 277-286
Uwarunkowania strategiczne działalności przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością na Podkarpaciu w ujęciu dynamicznym Piotr Cyrek s. 287-299
Zmiany w otoczeniu organizacji a intensywność stosowania innowacji przez instytucje finansowe Bogumił Czerwiński s. 301-310
Ewolucja struktury podmiotowej rynku w Polsce Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 311-320
Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji Katarzyna Dojwa Joanna Wardzała-Kordyś s. 321-335
Wykorzystywanie działań promocyjnych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego Sławomir Dybka s. 337-348
Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucji sportowej Grzegorz Godlewski Katarzyna Rutkowska s. 349-358
Kreowanie wizerunku placówki medycznej a jej konkurencyjność na rynku usług zdrowotnych Leszek Gracz Jolanta Świderska s. 359-365
Spółki żywnościowe na rynku papierów wartościowych Andrzej Kowalkowski s. 367-380
Grupy marketingowe na rynku rolno-spożywczym województwa zachodniopomorskiego Magdalena Lazarek s. 381-388
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji Wiesław Łukasiński s. 389-400
Walory ekologiczne jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej na rynku produktów kosmetycznych Joanna Newerli-Guz s. 401-409
Trendy w orientacji marketingowej szkół wyższych Grażyna Nowaczyk s. 411-418
Strategia rozwoju morskiego portu Police w latach 2010-2020 Józef Perenc s. 419-429
Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw Marcin Piątkowski s. 431-442
Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C Grażyna Plichta Jarosław Plichta s. 443-451
Otoczenie jako źródło ryzyka w działalności przedsiębiorstw hotelarskich Marta Sidorkiewicz Anna Tokarz s. 453-461
Rynek telewizji naziemnej i bariery jego rozwoju Tomasz Sondej s. 463-472
Wpływ przeobrażeń w sferze konsumpcji na rozwój handlu wysyłkowego na przykładzie mieszkańców Tarnobrzega Wiesław Szopiński s. 473-484
Momenty prawdy jako sposób oceny jakości usług Wiesław Urban s. 485-496
Integracja działań przedsiębiorstw sfery MSP w procesach podnoszenia innowacyjności i zdolności konkurowania Bogdan Wierzbiński s. 497-510
Równość płci w aspekcie społeczno-ekonomicznym w Unii Europejskiej Beata Zatwarnicka-Madura s. 511-520
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie dynamicznych zmian rynkowych na przykładzie Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" SA Piotr Zawada s. 521-534
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu rynków wschodzących Danuta Babińska s. 537-548
Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Regina Klimkowska s. 549-560
Strategie przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego ożywienia gospodarczego Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 561-571
Marketing międzykulturowy a Country Cluster : ujęcie teoretyczne Marcin Komor s. 573-586
Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos s. 587-595
Analiza portfela marek własnych wybranych międzynarodowych sieci handlowych w Polsce Paweł Kowalski s. 597-608
Funkcjonowanie przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność czeskiej gospodarki Justyna Łapińska s. 609-618
Zarządzanie reklamą w przedsiębiorstwie : kontekst skuteczności w dobie globalizacji Robert Nowacki s. 619-632
Franchising jako opcja rozwoju firmy : strategia Chains Builder i Turnkey Karolina Orzeł s. 633-644
Doświadczenia aptek niemieckich w zarządzaniu asortymentem jako implikacja dla rozwoju działalności polskiego rynku aptecznego Katarzyna Szalonka Grażyna Ullrich s. 645-657
E-commerce w Polsce i Niemczech : wyniki badań ankietowych Alicja Kubicka Urszula Szulczyńska s. 659-673
Ekoinnowacja i marketing zrównoważony w procesach tworzenia wartości Marcin Bałon Maja Szymura-Tyc s. 675-687
Transnarodowe korporacje handlowe i ich wpływ na gospodarkę krajów goszczących Grażyna Śmigielska s. 689-699
Wyzwania współczesnego przywództwa w otoczeniu zmian Monika Zajkowska s. 701-710