Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 74

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Leszek Gracz Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Orientacja czasowa nabywców instytucjonalnych Marcin Awdziej s. 11-20
Przesłanki i perspektywy rozwoju bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności Kazimierz Cyran s. 21-32
Wpływ czynników społeczno-politycznych na działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 33-42
Koncepcja wprowadzenia zmian w procesie zarządzania obiektem hotelarskim : możliwości i skutki Ewa Dłubakowska-Puzio Kamil Puzio s. 43-57
Marketing przyszłości : wyzwania dla sieci detalicznych Tomasz Domański s. 59-69
Aktualne tendencje zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie Joanna Dyczkowska s. 71-82
Czym jest wizerunek przedsiębiorstwa : próba zdefiniowania Adam Figiel s. 83-95
Rola innowacji produktowych we współczesnych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych Aleksandra Gromelska s. 97-109
Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej Grzegorz Hajduk s. 111-122
Przygotowanie akceptacyjnych badań marketingowych prototypów nowych produktów Stanisław Kaczmarczyk s. 123-133
Zachowania marketingowe operatorów na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce : wybrane aspekty Wiesław M. Maziarz s. 135-144
Produkcja i dystrybucja żywności ekologicznej w alternatywnych kanałach podaży Stanisław Minta s. 145-154
Marketing w niełasce : jak zapewnić znaczniejszą pozycję marketerów w przedsiębiorstwie usługowym? Dariusz Oczachowski s. 155-171
Stosowanie public relations w działalności polskich przedsiębiorstw Katarzyna Pawlak-Kołodziejska s. 173-184
Wybrane działania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce Joanna Petrykowska s. 185-193
Etykieta jako nośnik informacji nie zawsze prawdziwej Mateusz Rak s. 195-207
Miejsce menedżera produktu w nowoczesnych strukturach organizacyjnych w procesach zarządzania produktem Ireneusz P. Rutkowski s. 209-222
Marketing w przedsiębiorstwie : od produktu do społeczeństwa Robert Sobotnik s. 223-235
Zarządzanie jakością w procesie projektowania produktu w projektach strukturalnych Maciej Szafrański s. 237-249
"Business intelligence" w przedsiębiorstwie handlowym Jacek Bazarnik s. 253-265
Rozwój e-commerce w obszarze polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych Maciej Czaplewski s. 267-277
Instrumenty promocji w sprzedaży bezpośredniej Małgorzata Gotowska Anna Jakubczak s. 279-289
Wpływ elementów wizualnych na przekaz werbalny w komunikacji interaktywnej : badania eksperymentalne Jarosław Jankowski s. 291-303
Rola ontologii w handlu elektronicznym Agnieszka Konys Jarosław Wątróbski s. 305-317
Nowoczesne narzędzia wspomagające procesy zarządzania wiedzą przez organizacje inteligentne Janusz Kornecki s. 319-331
Wykorzystywanie blogów przez przedsiębiorstwa Joanna Kos s. 333-344
Specyfika zarządzania komunikacją rynkową w przedsiębiorstwach sektora mleczarskiego w Polsce Karol Krajewski s. 345-357
Marketing wartości jako przejaw marketingu 3.0 Agata Krukowska-Miler s. 359-372
"Business intelligence" narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa Piotr Muryjas Monika Wawer s. 373-386
Marketing 3.0 w przedsiębiorstwie jutra : (sustainable enterprise) Anna Niedzielska s. 387-399
Sposoby kształtowania wizerunku uczelni na tle zmian komunikacyjnych Kamila Peszko s. 401-409
"Social shopping" jako narzędzie marketingu szeptanego online Dominika Polkowska s. 411-425
Ocena skuteczności działań marketingowych w środowisku Internetu Aleksandra Radziszewska s. 427-440
"Employer branding" w polskich przedsiębiorstwach Dawid Szostek s. 441-451
Cele marketingowe komercyjnych witryn internetowych Monika Szyda s. 453-469
Kolor jako element ukrytej teorii wyrobu Sebastian Wawszczak Maria Śmiechowska s. 471-482
Marketing szeptany w usługach profesjonalnych Agnieszka Widawska-Stanisz s. 483-495
Interaktywne a tradycyjne narzędzia komunikacji marketingowej oferentów wybieralnych produktów systemowych Joanna Wiechoczek s. 497-510
Marketing wewnętrzny : mity i rzeczywistość Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska Krystyna Iwińska-Knop s. 513-524
Programy lojalnościowe i multipartnerskie z perspektywy konsumenta i firmy Urszula Chrąchol s. 525-532
Rozwój personelu jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Rafał Mazur s. 533-543
Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście rozwoju marketingu Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 545-556
"Call center" jako narzędzie zdobywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku globalnym Anetta Pukas s. 557-568
Relacje interpersonalne z klientami na rynku usług fryzjerskich i kosmetycznych Agnieszka Rybowska s. 569-579
Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning Hanna Bortnowska Janina Stankiewicz Patrycja Łychmus s. 581-593
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji opartej na wiedzy Joanna Sudoł-Pusz s. 595-605
Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych Ewa Więcek-Janka s. 607-619
Instrumentarium marketingowe organizacji trzeciego sektora Maria Janina Broniewska s. 623-636
Etyka przedsiębiorczości i osobliwości jej rozwoju w Rosji Aleksander Gugnin Tatiana Gugnina s. 637-653
Kampania społeczna : założenia i efekty na przykładzie amerykańskiego programu "Got milk?" Joanna Hernik s. 655-668
Tendencje zmian koncepcji fundraisingu jako efekt ewolucji otoczenia Barbara Iwankiewicz-Rak s. 669-681
Rola zaufania w gospodarce Martyna Krysztopik Adam Rudzewicz s. 683-692
Szczególna rola zaufania interpersonalnego w działaniach marketingowych na rynku chińskim Jarosław Linka s. 693-707
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) : aktualny stan normalizacji Małgorzata Lotko s. 709-719
Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Izabela Auguściak Grażyna Rosa s. 721-732
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi CSR Mariusz Sołtysik s. 733-742
Społeczna odpowiedzialność biznesu a proekologiczna działalność przedsiębiorstwa na rynku Iwona Wilk s. 743-757
Wpływ ekologicznych funkcji opakowań na zachowania konsumentów Lucyna Witek s. 759-770