Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Ekonomiczne Problemy Usług
2016, Numer 125

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych Marzanna Poniatowicz s. 7-23
Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego Adam Adamczyk Dawid Dawidowicz s. 25-36
Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędności w Polsce Radosław Adamski s. 37-48
Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego Agnieszka Alińska s. 49-59
Odpowiedzialny rozwój sektora finansów publicznych w Polsce Grażyna Ancyparowicz s. 61-74
Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu Marcin Będzieszak s. 75-84
Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce Kamil Borowski s. 85-94
Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne Krystyna Brzozowska s. 95-109
Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie Dorota Burzyńska s. 111-122
Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy Karolina Drela s. 123-136
Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Małgorzata Dworakowska s. 137-148
Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Rafał Koczkodaj s. 149-159
Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej – doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce Dagmara Hajdys s. 161-173
Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego Dorota A. Hałaburda s. 175-185
Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie Maria Jastrzębska s. 187-200
Proinnovative Regionalentwicklung in Polen Rafał Klóska s. 201-211
Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce Magdalena Kogut-Jaworska s. 213-224
Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce Dominika Kordela s. 225-236
Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych – wybrane zagadnienia Stanisław Korenik s. 237-248
Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego Elżbieta Malinowska-Misiąg s. 249-262
Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego Joanna Marczakowska-Proczka s. 263-273
Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007–2013 i 2014–2020 Aleksander Panasiuk s. 275-288
Rynek obligacji przychodowych w Polsce Maciej Pawłowski s. 289-298
Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi: prezentacja dobrych praktyk Bartosz Rogojsza s. 299-309
Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji – przykład Miasta Szczecin Marta Szaja s. 311-325
Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities – general issues Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 327-336
Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego: przykład wybranych krajów Europy Tomasz Uryszek s. 337-347
Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego Marcin Wajda s. 349-358
Finansowanie polskich parków narodowych Wojciech Zbaraszewski s. 359-368