Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 60
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 52

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Beata Meyer s. 9-10
Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku Barbara Marciszewska s. 13-21
Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego Beata Meyer s. 23-32
Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym Jerzy Wyrzykowski s. 33-42
Wpływ potencjału turystycznego na atrakcyjność turystyczną wybranych regionów Polski Iwona M. Batyk s. 45-56
Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku Iwona Bąk Małgorzata Matlegiewicz s. 57-67
Potencjał turystyczny Karpacza jako ośrodka całorocznego Eleonora Gonda-Soroczyńska s. 69-81
Uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie wsi podhalańskich Maria Hełdak Beata Raszka s. 83-93
Wybrane zasoby strukturalne potencjału turystycznego : (na przykładzie gminy Długołęka) Edyta Jakubowicz Mariusz Sołtysik Sylwia Toczek-Werner s. 95-105
Zasoby społeczno-demograficzne potencjału turystycznego obszaru Edyta Jakubowicz Marek Sołtysik Sylwia Toczek-Werner s. 107-114
Rozwój turystyki na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym "Haćki" im. prof. J. B. Falińskiego Mikołaj Jalinik s. 115-125
Analiza porównawcza potencjału turystycznego wybranych miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego (Mikołajki-Mrągowo) Patrycja Kozłowska Tomasz Kozłowski Magdalena Warmińska s. 127-136
Rola turystyki uzdrowiskowej w wykorzystaniu potencjału turystycznego województwa zachodniopomorskiego Robert Kubicki Magdalena Kulbaczewska s. 137-144
Potencjał turystyczny obszarów nadbużańskich na przykładzie gminy Sarnaki s. 145-157
Przyrodnicze i etniczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju potencjału turystycznego województwa podlaskiego Kazimierz Michałowski Bogumiła Pleskowicz s. 159-172
Uwarunkowania i ocena potencjału turystycznego województwa podlaskiego Krzysztof Parzych s. 173-182
Potencjał turystyczny gminy Milicz w świetle badań ankietowych Bolesław Goranczewski Łukasz Kamalski Daniel Puciato s. 183-192
Potencjał turystyczny uzdrowiska Świeradów-Zdrój Piotr Gryszel Daria E. Jaremen Andrzej Rapacz s. 193-207
Potencjał turystyczny Karpat polskich na przykładzie studenckich baz namiotowych Magdalena Skała s. 209-218
Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego w świetle badań ruchu turystycznego Magdalena Skała Krzysztof Szpara s. 219-227
Euroregiony : potencjał turystyczny Tomasz Studzieniecki s. 229-239
Ocena stanu i warunków rozwoju turystyki w powiecie milickim Jarosław Uglis s. 241-254
Ocena potencjału turystycznego obiektów zbiorowego zakwaterowania powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego Jan Krupa Wiesław Wagner s. 255-269
Rozwój produktów turystyki aktywnej województwa warmińsko-mazurskiego jako przykład wykorzystania potencjału regionu Marzena Wanagos s. 271-280
Peryferyjność a potencjał turystyczny Wysp Kurylskich Tomasz Wites s. 281-293
Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy Jacek Grobelny Piotr Zarzycki s. 295-306
Potencjał krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych Dolnego Śląska dla turystyki Magdalena Duda-Seifert Marta Góralewicz-Drozdowska Mateusz Rogowski s. 309-320
Walory turystyczne gór w opinii pieszych turystów sudeckich Jacek Grobelny Wojciech Wiesner Piotr Zarzycki s. 321-329
Park kulturowy jako stymulator rozwoju turystyki kulturowej : przykład Kotliny Jeleniogórskiej Piotr Gryszel Daria E. Jaremen Andrzej Rapacz s. 331-340
Obiekty przemysłowe Zagłębia Staropolskiego jako produkt turystyczny Regionu Świętokrzyskiego Marcin Molenda s. 341-350
Park narodowy a rozwój turystyki w regionie Anna Nitkiewicz-Jankowska s. 351-361
Identyfikacja produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej Eugenia Panfiluk s. 363-376
Analiza dynamiki rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi województwa śląskiego Sławomir Pytel Elżbieta Zuzańska-Żyśko s. 377-389
Rola kuchni regionalnych w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego Anna Sieczko s. 391-400
Turystyczne walory krajoznawcze Polski Wschodniej Agata Surówka s. 401-413
Walory turystyczne województwa podlaskiego potencjałem rozwojowym regionu Adam E. Szczepanowski s. 415-425
Wybrane walory turystyczne uzdrowiska Świeradów-Zdrój i ich znaczenie dla regionu Sylwia Szostak-Młynarska s. 427-435
Test zróżnicowania semantycznego dla bydgoskiego tramwaju wodnego Mariusz Barczak Piotr Szymański s. 439-453
Przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury transportu drogowego w Polsce i jej dopasowanie do potrzeb ruchu turystycznego : zarys problemu Teresa Gądek-Hawlena s. 455-464
Infrastruktura wielkich wydarzeń sportowych jako element współczesnego potencjału turystycznego w Polsce Andrzej Hadzik s. 465-474
Zielone Szlaki Greenways jako produkt turystyczny Marzena Heliak s. 475-483
Turystyka w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i województw w Polsce Izabela Kapera s. 485-496
System publicznego transportu zbiorowego w obsłudze ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim Tomasz Mańkowski s. 497-507
Dostępność transportowa jako element kształtujący potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego Dawid Milewski s. 509-518
Szacowanie wpływu stymulowanego transportu lotniczego na gospodarkę regionu w sektorze turystyki : (przykład Krakowa i regionu małopolskiego) Łukasz Olipra s. 519-534
Infrastruktura lotniskowa w Polsce : retrospekcja, teraźniejszość, perspektywy Władysław Pędziwiatr s. 535-544
Przyczynek do dyskusji nad oceną atrakcyjności obiektów zabytkowych Rafał Rouba s. 545-556
Rola Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w kształtowaniu ruchu turystycznego w Krakowie Michał Rudnicki s. 557-567
Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Krzysztof Szpara s. 569-579
Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego Polski Anna Tokarz s. 581-588
Projekt tablic zagospodarowania turystycznego dla kreowania potencjału regionalnego turystyki Jadwiga Patryn-Stolarz Wiesław Wagner s. 589-600
Agroturystyka w zrównoważonym rozwoju województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Brelik s. 603-608
Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim Sylwia Graja-Zwolińska Jarosław Uglis s. 609-620
Planowanie turystyczne według zasad rozwoju zrównoważonego na przykładzie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy Małgorzata Leśniak-Johann s. 621-632
Kontrowersje wokół rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych Marcin Łuszczyk s. 633-641
Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce Agnieszka Niezgoda s. 643-652
Wykorzystanie potencjału turystyki przyrodniczej do promocji Polski Jacek Olszewski s. 653-665
Obszary chronione jako miejsce turystyki aktywnej : konflikty i współdziałanie organizatorów i użytkowników terenów rekreacyjnych Maria Hełdak Beata Raszka Hanna Szykowna s. 667-677
Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach chronionych Barbara Mastalska-Cetera Beata Warczewska s. 679-690