Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Ekonomiczne Problemy Usług
2015, Numer 121

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Piotr Niedzielski Dariusz Trzmielak s. 7-10
Krzysztof B. Matusiak : organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości Jerzy Cieślik Edward Stawasz s. 13-26
Innowacje w transporcie : na przykładzie badań w sektorze transportowym Dariusz M. Trzmielak Mariusz Woźniakowski s. 27-42
Innowacyjność a proces rozwoju więzi partnerskich przedsiębiorstw Anna Adamik s. 43-63
Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych Piotr Niedzielski Sylwia hen s. 65-93
Polityka innowacyjna i funkcjonowanie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce Adam Rosiński s. 95-108
Innowacje rynku usług w redefinicji działalności usługowej Monika Wodnicka s. 111-121
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy Dorota Starzyńska s. 123-137
Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008-2014 Adam Rosiński Michał Zdanowski s. 139-150
Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Renata Lisowska Jarosław Ropęga s. 151-161
Usługi doradztwa biznesowego : refleksje z perspektywy konsultanta Stanisław M. Szukalski s. 165-178
Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach Edward Stawasz s. 179-192
Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych : wymiar teoretyczny i empiryczny Małgorzata Matusiak s. 193-220
Terytorium : miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych Aleksandra Nowakowska s. 223-236
Koncepcja "smart city" a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście Danuta Stawasz s. 237-253
Samorząd miejski jako podmiot stymulujący wzrost gospodarczy Robert Jaruga s. 255-264
Spółka miejska w usługach komunalnych Dominik Gralka s. 265-275
Uczelniany "scouting" wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej Paweł Głodek Magdalena Wiśniewska s. 279-292
Koncepcja Living Lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach : przykład "scoutingu" wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim Magdalena Wiśniewska s. 293-309
Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr Monika Fabińska s. 311-326
Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych : projekt platformy e-learningowej EduBridge Mariusz Jedliński Justyna Maria Myszak Mariusz Sowa s. 327-334
Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010-2012 Jadwiga Gorączkowska s. 337-352
Współpraca przedsiębiorstw w korytarzu łódzko-warszawskim : analiza wyników badań Magdalena Ratalewska s. 353-366
Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach : analiza empiryczna Monika Fabińska s. 367-379