Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ekonomiczne Problemy Usług
2013, Numer 109

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Łobacz s. 5-9
Aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw kluczem do wzrostu innowacyjności gospodarki Andrzej H. Jasiński s. 13-28
Cykl koniunkturalny a źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w województwie mazowieckim w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 29-45
Innowacyjność w strategiach rozwoju województw a poziom innowacyjności Marzena Grzesiak s. 47-64
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych : analiza porównawcza Renata Lisowska Robert Stanisławski s. 65-79
Otwarte innowacje odpowiedzią na wyzwania współczesnych przedsiębiorstw Natalia Przybylska s. 83-100
Przedsiębiorcy pokolenia "baby boomers" wobec innowacyjności Anita Richert-Kaźmierska s. 101-118
System zarządzania jakością w nowo powstałych podmiotach gospodarczych Dorota Konkolewska s. 119-136
Uwarunkowania procesów komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 139-159
Kluczowe uwarunkowania rozwoju innowacyjności małych firm technologicznych województwa łódzkiego Tomasz Miszczak s. 161-180
Bariery rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MSP Katarzyna Szymańska s. 181-195
Innowacje w energetyce : koncepcja prosumenta Stanisław M. Szukalski s. 199-215
Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji wizerunkowej na przykładzie OFF Piotrkowska Center Kinga Stopczyńska s. 217-230
Akademickie biura karier a przedsiębiorczość Monika Smoguła s. 231-244