Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 65

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Zdzisław Kroplewski Aleksander Panasiuk s. 7
Paweł : turysta Nowego Testamentu Jan Flis s. 11-24
Podobieństwo charakteru turystyki religijnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego Marcin Łuszczyk s. 25-34
Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce Armin Mikos von Rohrscheidt s. 35-57
Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce Iwona Kiniorska Sławomir Pytel Elżbieta Zuzańska-Żyśko s. 59-70
Miejsce kultu religijnego jako czynnik atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Sanktuarium w Piekarach Śląskich Tomasz Kowalski Jacek M. Ruszkowski s. 71-83
Perspektywy rozwoju turystyki religijnej na terenach przygranicznych w rejonie nadbużańskim Bogusław Sawicki s. 85-97
Kapliczki przydrożne szansą rozwoju lokalnej turystyki religijnej Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 99-108
Współczesne znaczenie hiszpańskich fiest religijnych w opinii młodych polskich turystów i mieszkańców Hiszpanii Karolina Buczkowska Ewa Malchrowicz s. 111-125
Znaczenie świętych miejsc w życiu młodzieży na przykładzie ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na Podkarpaciu w świetle wyników badań ankietowych Iwona Dudzik Stanisław Hanejko s. 127-138
Spotkanie jako narzędzie przełamywania barier międzykulturowych na przykładzie Światowych Dni Młodzieży Anna Kalinowska-Żeleźnik Anna Lusińska s. 139-149
Pielgrzymowanie jako typ zachowania się celowego : (w świetle badań systemu wartości) Kazimierz Mrozowicz s. 151-167
Sekularyzacja współczesnych społeczeństw a turystyka religijna Paweł Różycki s. 169-178
Warunki rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Wielkopolsce Natalia Tratwal-Uglis Jarosław Uglis s. 179-189
Wybrane społeczne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w turystyce religijnej w świetle badań empirycznych Jan Sikora Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 191-204
Charakterystyka i znaczenie wybranych gatunków dębów w Meksyku Anna Bordiuk s. 207-215
Wybrane ogrody biblijne Niemiec Marian Ciaciura Anna Nowak s. 217-225
Przegląd roślin leczniczych Izraela Agata Flejter-Wojciechowicz s. 227-236
Kaktusy i sukulenty stosowane w lecznictwie, kulinarii i technice Sławomir Srenscek s. 237-244
Marketingowe aspekty kształtowania produktu turystyki pielgrzymkowej Grażyna Dyrda s. 247-258
Bezpieczeństwo przewozów autokarowych : znaczenie dla turystyki religijnej Teresa Gądek-Hawlena s. 259-269
Samorząd terytorialny a rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej w Krakowie Izabela Kapera s. 271-281
Możliwości i ocena wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji z wiernymi przez szczecińskie parafie Izabela Ostrowska s. 283-291
Wpływ religii na wybór destynacji turystycznych na przykładzie klientów TUI Centrum Podróży w Szczecinie Kamila Mańko Monika Stolarska s. 293-303
Wieloreligijność historii miasta Lublina jako podstawa promocji i tworzenia produktu turystycznego Anna Mazurek-Kusiak s. 305-316
Turystyka religijna jako element oferty produktowej wybranych biur podróży Anna Gardzińska Beata Meyer Agnieszka Sawińska s. 317-328
Oratorium Świętego Józefa w Montrealu jako główny ośrodek turystyki religijnej w prowincji Québec Dawid Milewski s. 329-338
Analiza działań promocyjnych realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną w odniesieniu do oferty w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej Jacek Olszewski s. 339-349
Kreowanie wizerunku produktu turystycznego : obiekt za pomocą stron internetowych na przykładzie Szczecińskiej Bazyliki Metropolitalnej Janusz Krala Katarzyna Orfin s. 351-360
Dylematy promocji produktu turystyki religijnej Aleksander Panasiuk s. 361-371
"Yield management" w obiektach sakralnych? Adam Pawlicz s. 373-384
Wycieczka po cmentarzu jako forma promocji miasta Urszula Chrąchol Kamila Peszko s. 385-393
Turystyka religijna w strategii i promocji województwa podkarpackiego Magdalena Skała Krzysztof Szpara s. 395-404
Usługi hotelarskie jako element produktu turystyki religijnej : studium przypadku w okresie świąt Bożego Narodzenia Marta Sidorkiewicz Anna Tokarz s. 405-413
Proces budowy produktu turystyki religijnej na przykładzie Kalwarii Wejherowskiej Marzena Wanagos s. 415-424
Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki religijnej w euroregionie Pradziad Bożena Węcka s. 425-436
Obiekty kultu religijnego w kształtowaniu turystycznego wizerunku miejsca Mirosław Zalech s. 437-446
Kreowanie produktów i usług turystycznych na szlakach papieskich Ewa Lipianin-Zontek Zbigniew Zontek s. 447-453