Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 72
Ekonomiczne Problemy Usług
2013, Numer 105

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ systemów informatycznych na rozwój społeczeństwa informacyjnego Andrzej Bytniewski s. 13-21
Informacja we wdrażaniu odpowiedzialności społecznej Adam Górny s. 23-31
Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego Robert Kutera Łukasz Łysik s. 33-44
Self-interest in innovation diffusion decision process : the case of extending broadband Internet services to rural areas of Ghana Patrick Ohemeng Gyasse Idongesit Williams s. 45-57
Model chmury obliczeniowej jako narzędzie społeczeństwa informacyjnego Maciej Roszkowski s. 59-67
Zastosowanie wirtualizacji do organizacji środowiska informatycznego społeczeństwa informacyjnego Maciej Roszkowski s. 69-77
Kształtowanie kompetencji obywatelskich na potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 79-91
Problem prywatności w społeczeństwie informacyjnym Halina Świeboda s. 93-103
E-komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z obywatelami Ewelina Kancik s. 107-116
Rozwój e-administracji w lokalnym i regionalnym transporcie zbiorowym na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych Barbara Kos s. 117-130
Analiza wykorzystania otwartego wspomagania informatycznego w wielkopolskich urzędach Beata Mrugalska Magdalena Wyrwicka s. 131-139
Przesłanki rozwoju e-usług publicznych w województwie śląskim Anna Musioł-Urbańczyk Barbara Sorychta-Wojsczyk s. 141-149
Semantyczne portale informacyjne w e-administracji Ilona Pawełoszek s. 151-159
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce Malwina Popiołek s. 161-168
Czynniki determinujące korzystanie z e-administracji przez mieszkańców Polski i województwa podkarpackiego Maria Sarama s. 169-178
Marketing wewnętrzny w budowaniu kapitału ludzkiego w nowej gospodarce Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska Krystyna Iwińska-Knop s. 181-191
Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki Barbara Chomątowska Alicja Smolbik-Jęczmień s. 193-202
Klient wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy Adam Górny s. 203-212
TBEM, HCVA i kapitał intelektualny Matylda Bojar Kazimierz W. Krupa Wojciech Krupa Pavlo Skotnyy s. 213-219
Knowledge worker as an important element of an organization in the new economy Anna Kwiecień s. 221-229
Wykorzystanie e-platform w zarządzaniu kapitałem ludzkim Magdalena Ratalewska Janusz Zrobek s. 231-241
Kapitał ludzki w ujęciu Alfreda Marshalla Beata Rogowska s. 243-251
Rola kapitału ludzkiego w nowej gospodarce Patrycja Szcześniak s. 253-262
Niewykorzystany potencjał pracy kobiet barierą rozwoju nowej gospodarki Agata Szydlik-Leszczyńska s. 263-275
Association rules in the study of consumer behaviour Karolina Bartos s. 279-286
Determinanty decyzji konsumenta na przykładzie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu Marcin Cichy s. 287-295
The role of social media in economy Anna Drab-Kurowska s. 297-304
Internet w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w wielokanałowym handlu detalicznym Marek Drzazga s. 305-312
Systemy CRM w modelu SaaS jako narzędzie wspomagania procesu pozyskiwania wiedzy w organizacjach wirtualnych Damian Dziembek s. 313-324
Zaangażowanie jako determinanta siły relacji w środowisku wirtualnym Małgorzata Grzegorczyk s. 325-332
Pinterest : portal nowych możliwości dla budowania marki oraz lojalności klienta Wioletta Krawiec s. 333-340
CRM : system informatyczny wspierający dynamiczny rozwój przedsiębiorstw poprzez orientację na klienta Ewa Kulińska Joanna Rut s. 341-350
Istota i znaczenie społecznościowej komunikacji marketingowej w warunkach gospodarki elektronicznej Robert Kutera Piotr Machura s. 351-362
Aspekty komunikacji klient indywidualny - dostawca energii elektrycznej w aktualnych i przyszłych sieciach elektroenergetycznych Anna Pamuła s. 363-372
Wykorzystanie mechaniki gier komputerowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw Mariusz Woźniakowski s. 373-382
Rola komunikacji elektronicznej w tworzeniu relacji przedsiębiorstwa z klientem Katarzyna Żak s. 383-392
Aktualne trendy i kierunki rozwoju w płatnościach internetowych w Polsce Janusz Kunkowski Michał Polasik s. 395-404
Analiza współzależności dla ilości kart płatniczych emitowanych w Polsce Marcin Pigłowski s. 405-416
Procesy integracyjne na europejskim rynku usług płatniczych w świetle badań empirycznych Michał Polasik Karolina Przenajkowska s. 417-425
Elektroniczne płatności detaliczne dokonywane w Internecie w Polsce : stan obecny i perspektywy na przyszłość Łukasz Zakonnik s. 427-436
Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich Beata Andrzejczak s. 439-445
Information management in the postal companies Jacek Buko s. 447-453
Rynek e-ubezpieczeń w Polsce i jego ocena Maciej Czaplewski s. 455-463
Poziom wykorzystania aktywów wiedzy w polskich przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn Katarzyna Dohn s. 465-475
Kierunki rozwoju systemu e-Zdrowie w Polsce Joanna Drobiazgiewicz s. 477-482
Miejsce e-turystyki w strategiach rozwoju województw Beata Gontar s. 483-490
Identyfikacja czynników ryzyka w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa budowy maszyn Adam Gumiński s. 491-499
Strategie łańcuchów dostaw w dobie e-biznesu Sylwia Konecka s. 501-509
Modelowanie procesu realizacji zamówienia w sieciowym łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych Włodzimierz Kramarz s. 511-520
A distributed smart home artificial intelligence system Per Lynggaard s. 521-531
E-logistyka - nowe wyzwania w dobie społeczeństwa informacyjnego : system transportu drogowego w Seulu - analiza przypadku Marek Matulewski s. 533-542
Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw Agata Mesjasz-Lech s. 543-552
Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w sądownictwie powszechnym Monika Odlanicka-Poczobutt s. 553-561
Uczestnictwo polskich podmiotów leczniczych w przestrzeni teleinformatycznej Sylwia Nieszporska s. 563-572
Elektroniczne przesyłanie danych w placówkach służby zdrowia Agnieszka Strzelecka s. 573-582
Polskie rolnictwo wobec wyzwań e-gospodarki Ewa Tomczak-Woźniak s. 583-591
ICT as a key enabler of micro-generation renewable energy growth : the case of Denmark Iwona Windekilde s. 593-602
Aktywność najlepszych polskich uczelni wyższych w serwisie społecznościowym Facebook Dorota Buchnowska s. 605-614
Istota i formy e-learningu oraz czynniki wpływające na jego efektywność Piotr Głowicki Gabriel Łasiński s. 615-622
Zgodność informacji i interfejsu w wielojęzycznych serwisach internetowych jako atrybut nowoczesnej edukacji Krzysztof Hankiewicz s. 623-630
Rynek edukacji na tle procesu globalizacji Renata Jedlińska s. 631-641
The m-technologies in m-learning Daniel Michael Okwabi Adjin Nana Kofi Annan George Orleans Ofori-Dwunfou s. 643-654
Pushing the boundaries of mobile-learning in higher education institutions : synchronous mobile learning mode Anders Henten Benjamin Kwofie s. 655-661
Performance evaluation of institutional e-learning implementation process : strategy perspectives for effective integration in technical institutions in Africa Albert Intarmah Ebenezer Miezah Kwofie Benjamin Kwofie s. 663-680
ERP na uczelni wyższej Anna Lamek s. 681-689
Studenci Politechniki Poznańskiej jako potencjalni klienci szkoleń w formule "distance learning" Joanna Ziomek s. 691-700
Regiony inteligentne w perspektywie strategii Europa 2020 Marianna Greta s. 703-714
Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej Sławomir Kotylak s. 715-728
Rozwój sieci nowej generacji w Polsce na tle Europejskiej Agendy Cyfrowej Piotr Ładny s. 729-739
Perspektywy rozwoju technologii dostępowych w warunkach tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wiesław M. Maziarz s. 741-747
Strategia Prezesa UKE do 2015 roku jako siła rozwoju społeczeństwa informacyjnego Dorota Oniszczuk s. 749-757
Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz s. 759-768