Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 86

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Transgraniczne szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty turystyczne pogranicza polsko-słowackiego Małgorzata Buczek-Kowalik Radoslav Klamar Teresa Mitura s. 11-25
Analiza i porównanie wielkości przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce w latach 2009-2010 Krzysztof Celuch s. 27-42
Kierunki rozwoju produktu turystycznego miasta Kołobrzeg Ewa Dłubakowska-Puzio Kamil Puzio s. 43-54
Badania popytu turystyki sportowej na przykładzie uczestników międzynarodowego widowiska piłkarskiego Andrzej Hadzik Joanna Kantyka Justyna Maciąg s. 55-65
Łódzki szlak konny jako przykład markowego produktu turystycznego województwa łódzkiego Blanka Gosik Maria Piech s. 67-81
Bogactwo szlaków rowerowych kompletnym produktem turystycznym Maciej Jackowski Paweł Jaruzalski s. 83-94
Promocja produktu turystycznego Sztolnie Walimskie Kamil Jarosz Maria Jeznach Grażyna Trętowska s. 95-106
Produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Gdańska Urszula Kęprowska Mariola Łuczak s. 107-124
Funkcja turystyczna miast województwa świętokrzyskiego Iwona Kiniorska s. 125-136
Działalność Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na rzecz promocji produktu turystycznego wschodniego Mazowsza Dorota Mączka s. 137-147
Kreowanie regionalnego produktu turystycznego Marcin Molenda s. 149-159
Promocja powiatu szydłowieckiego przez produkt turystyczny – wydarzenie Magdalena Nowacka s. 161-172
Produkt turystyki kulturowej Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka pod Poznaniem Maria Hełdak Beata Raszka s. 173-185
Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku jako produkt turystyczny Jolanta Rosłon s. 187-198
Wybrane przykłady nowych produktów i działań na rzecz rozwoju turystyki w otoczeniu Zbiornika Myczkowieckiego w Bieszczadach Krzysztof Szpara s. 199-208
Agroturystyka : od dywersyfikacji do repozycjonowania dzialalności gospodarstwa rolnego Małgorzata Bogusz Tomasz Wojewodzic s. 211-221
Produkt turystyczny na obszarach wiejskich : dylematy i implikacje praktyczne Agnieszka Brelik s. 223-231
Wymagania turystów wobec produktu agroturystycznego : studium empiryczne Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz s. 233-247
Możliwości i ograniczenia rozwoju uzdrowiska wiejskiego na przykładzie Długopola-Zdroju Eleonora Gonda-Soroczyńska Katarzyna Przybyła s. 249-264
Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju funkcji turystycznej obszarów wiejskich Maria Hełdak Beata Raszka s. 265-275
Metoda Servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych Krystyna Krzyżanowska Michał Roman s. 277-288
Rola kwaterodawców w kształtowaniu relacji z agroturystami Wiesława Kuźniar s. 289-299
Renta położenia jako warunek powodzenia działalności agroturystycznej oraz kształtowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich Joanna Poczta s. 301-315
Oferta edukacyjna gospodarstw agroturystycznych w opinii nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie Anna Jęczmyk Anna Sammel s. 317-327
Witryna internetowa gospodarstwa agroturystycznego jako narzędzie prezentujące jego ofertę usługową Beata Sawicka s. 329-340
CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych Anna Przybylska s. 343-355
Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych z województwa opolskiego w aspekcie koncepcji zasobowej Daniel Puciato s. 357-371
Współpraca przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polski północno-wschodniej Romuald Ziółkowski s. 373-386
Obszary innowacyjności w wybranych hotelach Beskidu Śląskiego Anna Kiełbasa Daniel Puciato Agnieszka Łoś s. 387-398
Analiza oferty katalogowej lato 2011 touroperatorów działających w Polsce - imprezy pobytowe w pakiecie : wybrane kraje Marlena Formella Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 399-411
Produkty turystyki biznesowej w ofercie łódzkich biur podróży Blanka Gosik Maria Piech s. 413-424
Możliwości wykorzystania rozwiązań informatycznych w organizacji usług gastronomicznych Jerzy Gębski Małgorzata Kosicka-Gębska s. 425-434
Aspekty technologiczne wdrożenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Jakub Swacha Karolina Uszyńska s. 435-446
Losy zawodowe absolwentów szkół wyższych kształcących kadry dla sektora turystycznego Włodzimierz Banasik Hanna Borne-Januła s. 447-457
Popyt pracodawców na kwalifikacje zawodowe absolwentów uczelni wychowania fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja Agnieszka Wartecka-Ważyńska s. 459-468