Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 71

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności regionów i subregionów Stanisław Flejterski s. 11-23
Uczelnia : organizacja służąca otoczeniu Jolanta Witek s. 25-36
Standardy międzynarodowe w edukacji menedżerskiej a przewaga konkurencyjna firm i regionów w gospodarce opartej na wiedzy Robert Kozielski s. 37-50
Kompetencje jako determinanty gospodarki opartej na wiedzy Monika Kłos s. 51-65
Potrzeby doskonalenia kompetencji kadr menedżerskich w regionie zachodniopomorskim Marzena Frankowska Barbara Głowacz s. 67-82
Innowacyjność polskich regionów a ich rozwój gospodarczy Adam Adamczyk s. 83-93
Rozwój lokalny na tle współczesnych uwarunkowań : rekomendacje dla praktyki samorządowej Adam Szewczuk s. 97-119
Samorządność jako wyzwanie dla rozwoju lokalnego Bogdan Wankiewicz s. 121-135
Strategia powiatu jako wizja rozwoju społeczności lokalnej Roman Wiśniewski s. 137-150
Zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną pracowników urzędów gmin w kontekście edukacji dla zrównoważonego rozwoju Barbara Kryk s. 151-163
Wykorzystanie informacji generowanych przez system rachunkowości w podsektorze samorządowym Marcin Kaczmarek s. 165-175
Powiaty i gminy województwa zachodniopomorskiego we wdrażaniu budżetu zadaniowego Sławomir Franek s. 177-188
Controlling jako narzędzie wspierające proces realizacji usług gminnych Kamila Trojanowska s. 189-200
Pomiar satysfakcji pracowników jednostek samorządu terytorialnego metodą SERVQUAL Krzysztof Błoński s. 201-212
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju województwa zachodniopomorskiego Halina Nakonieczna-Kisiel s. 213-228
Rachunek kosztów jakości jako nowoczesne narzędzie wspomagające rozwój przedsiębiorstwa Agnieszka Astapczyk s. 229-240
Technologia informacyjna a rozwój regionu Mariusz Borawski Małgorzata Łatuszyńska s. 243-258
Technologie informacyjne w zarządzaniu gminą Ignacy Dziedziczak s. 259-273
Rola bezpieczeństwa i ochrony danych w rozwoju regionalnym Imed El Fray Kesra Nermend s. 289-301
Ocena open source'owych platform dla działalności kursowej Waldemar Wolski s. 303-315
Zarządzanie wiedzą jako element strategii organizacji w e-gospodarce Tomasz Ordysiński s. 317-330
Aspekty jakościowe w rozwoju regionalnych serwisów internetowych Mateusz Piwowarski s. 331-346
Monitorowanie zmienności cen produktów cyfrowych w wirtualnym systemie ekonomicznym Jarosław Jankowski s. 347-362
Techniki semantyczne w systemach informatycznych zarządzania Agnieszka Konys Jarosław Wątróbski s. 363-374
Model systemu ekspertowego ekstrakcji reguł decyzyjnych na potrzeby wyceny nieruchomości Agnieszka Konys Krzysztof Małecki Paweł Suchy Jarosław Wątróbski s. 375-391
Zastosowanie symulacji komputerowej do wyboru środka transportu i trasy przewozu w przewozie ładunków Roma Strulak-Wójcikiewicz Małgorzata Łatuszyńska s. 393-411
Personalizacja w serwisach handlu elektronicznego Tomasz Zdziebko s. 413-426
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce na tle wybranych krajów świata Anna Korzeniewska s. 427-437
Różnice między Polską a krajami Unii Europejskiej w zakresie zaawansowania technologii informacyjno-komunikacyjnych : benchmarking Anna Korzeniewska s. 439-449
Szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2009 Urszula Maria Grześkowiak s. 453-472
Rola szkolnictwa wyższego w podwyższaniu konkurencyjności regionu Magdalena Kogut-Jaworska s. 473-485
Nauki ekonomiczne i informatyka jako składniki systemu przygotowania kadry dla regionalnej gospodarki przez państwowe wyższe szkoły zawodowe Marek Mazur s. 487-499
Komunikacja marketingowa wyższych szkół zawodowych w opinii studentów Małgorzata Wiścicka s. 501-513
Aktywność zawodowa absolwentów kierunku finanse i rachunkowość Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu Kinga Wierzchowska s. 515-524
Działalność Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej Alicja Drohomirecka Jerzy Eider Paweł Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 525-537
Charakterystyka mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z aerobiku Alicja Drohomirecka Paweł Eider Jordan Klimek Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 539-546
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Wałcza na potrzeby społeczności lokalnej Łukasz Gniot s. 547-560