Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 96

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Informatyzacja postępowania administracyjnego : nowa jakość "usług" administracji publicznej Krystyna Celarek s. 11-21
Realizacja usług publicznych elementem strategii rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu goleniowskiego Agnieszka Malkowska Arkadiusz Malkowski s. 23-34
Problematyka niedopasowania kwalifikacyjno-zawodowego na rynku usług w regionie zachodniopomorskim w działaniach miejscowych instytucji rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowych Urzędów Pracy Bożena Włodarczak s. 35-46
Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie lubuskim Alina Piątyszek-Pych Joanna Wyrwa s. 47-64
Formuła KAIZEN w doskonaleniu jakości usług logistycznych Monika Jedynak s. 67-75
Zmiany własności infrastruktury małych portów morskich w Polsce a ich działalność usługowa Piotr Nowaczyk Jolanta Zieziula s. 77-90
Notyfikacja polskich jednostek prowadzących ocenę zgodności w zakresie dyrektyw nowego podejścia Marcin Pigłowski s. 91-103
Innowacyjność organizacyjna w usługach logistycznych Anna Wiktorowska-Jasik s. 105-114
Handel frachtowymi instrumentami pochodnymi z wykorzystaniem usług platformy Baltex Natalia Wagner s. 115-126
Edukacja i wiedza finansowa a zarządzanie finansami osobistymi Adam Barembruch s. 127-140
Nowoczesne technologie w rozwoju usług sektora bankowego Agnieszka Grzybowska s. 141-151
Wdrażanie orientacji marketingowej w firmach ubezpieczeniowych Beata Nowotarska-Romaniak s. 153-165
E-ubezpieczenia jako nowa forma świadczenia usług ubezpieczeniowych Anna Wallis s. 167-178
Działania na rzecz wzrostu wartości konsumenckiej w usługach SPA Urszula Bąkowska-Morawska s. 179-191
Analiza oferty specjalnych pakietów pobytowych i ich wykorzystania w obiekcie hotelarskim na przykładzie Royal Park Hotel & SPA w Mielnie Jacek Borzyszkowski Sebastian Dudziak s. 193-204
Analiza wydatków gospodarstw domowych na rekreację i kulturę w roku 2010 Małgorzata Grzywińska-Rąpca s. 205-217
Wpływ ustawy o usługach turystycznych na podaż i jakość usług pilockich i przewodnickich w województwie lubelskim w latach 1997-2012 Joanna Janicka s. 219-230
Mocne i słabe strony przedsiębiorstw świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny na tle szans i zagrożeń w otoczeniu Beata Kolny s. 231-245
Udział turystów zagranicznych w turystyce uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego Robert Kubicki Magdalena Kulbaczewska s. 247-259
Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych Katarzyna Orfin s. 261-270
Determinanty funkcjonowania regionalnego systemu informacji turystycznej Aleksander Panasiuk s. 271-282
Identyfikacja usług wybranych produktów turystyki biznesowej : ujęcie marketingowe Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 283-295
E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT Piotr Muryjas Mateusz Muryjas s. 297-309
Analiza jakości usług biur podróży województwa lubelskiego za pomocą metody Servqual Julia Wojciechowska-Solis s. 311-323
Globalizacja rynku usług turystycznych Kamila Mańko Monika Stankiewicz Aneta Wolna-Samulak s. 325-336
Skuteczna motywacja pracowników i jej wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych Katarzyna Zioło s. 337-349
Wprowadzanie nowej usługi na rynek na przykładzie portalu Cogitors.pl Katarzyna Dziewanowska Monika Skorek s. 351-362
Model B2B świadczenia usług informatycznych : cechy i wyznaczniki konkurencyjności Izabela Olszewska s. 363-372
E-commerce w poczcie polskiej w świetle rozwiązań wybranych zagranicznych operatorów pocztowych Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 373-384
Wpływ globalizacji na polski rynek usług prawniczych Marek Gnusowski s. 385-394
Żeglarskie usługi szkoleniowe na przykładzie oferty województwa zachodniopomorskiego Aleksandra Łapko s. 395-408
Aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług medycznych w Polsce Danuta Kunecka s. 409-418
Rola i funkcje usług biznesowych w gospodarce narodowej Magdalena Majchrzak s. 419-430
Usługi prawnicze XXI wieku Agnieszka Orfin s. 431-442
Rozwój rynku usług szkoleniowych w Polsce : teraźniejszość i przyszłość Monika Wawer s. 443-454
Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania w wybranych przedsiębiorstwach sektora gazowniczego : wnioskowanie na podstawie analizy skupień Daria Motała s. 455-467
Rozwój usług merchandisingowych : uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej Magdalena Rzemieniak s. 469-479
Specyfika usług świadczonych na rynku KEP Agnieszka Matuszczak s. 481-494
Podatek VAT w usługach pocztowych : Polska na tle innych krajów UE Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 495-504
Ostatni etap liberalizacji krajowego rynku usług pocztowych : porównanie działalności Poczty Polskiej i wybranych operatorów alternatywnych Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 505-517
Analiza finansowa operatorów pocztowych w Polsce przed liberalizacją rynku Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 519-531
Ocena procesu usługowego przez klientów Poczty Polskiej SA Weronika Toszewska s. 533-543
Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami a finansowe usługi komplementarne Małgorzata Okręglicka s. 545-556
Usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości : kontekst etyczny relacji pośrednik-klient Piotr Tomski s. 557-572
"Odświeżanie" marki Estée Lauder i jego wpływ na poprawę wizerunku wśród konsumentów Agnieszka Bolińska Małgorzata Gotowska Tatiana Kuta s. 573-584