Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 100

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy przekształceń form organizacyjnych realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego Marcin Będzieszak s. 5-15
Paradygmat budżetu zadaniowego jako warunek efektywnego zarządzania w sektorze publicznym Barbara Bobińska s. 17-29
Fundusze majątkowe jako nowy sposób na długoterminową stabilizację finansów publicznych Dawid Dawidowicz s. 31-43
Intelligent specialization' as a new strategy for regional development Wojciech Drożdż s. 45-55
Wyznaczniki polskiej polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński s. 57-67
Źródła ekspansji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Sławomir Franek s. 69-80
Instytucjonalne wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Dagmara Hajdys s. 81-92
Polityka zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego : zarys problemu Maria Jastrzębska s. 93-104
Wpływ realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego na wskaźniki długu jednostki samorządu terytorialnego Remigiusz Arendarski Dorota Korenik s. 105-116
Obligacje komunalne w kontekście konsolidacji terytorialnej samorządów Maciej Kroczek s. 117-127
Ograniczenia polityki fiskalnej państwa i ich konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego Marcin Łuszczyk s. 129-140
Źródła informacji o gospodarce finansowej JST w kontekście zasady jawności finansów publicznych Joanna Nucińska s. 141-151
Determinanty, dynamika i zróżnicowania terytorialne deficytu i zadłużenia sektora samorządu terytorialnego w Polsce Marzanna Poniatowicz s. 153-166
Wpływ kryzysu finansowego na wielkość dochodów z mienia komunalnego na przykładzie miasta Szczecin Joanna Radziwon s. 167-178
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2006-2011 Ewa Rogowska s. 179-194
Zakład budżetowy a spółka prawa handlowego : teoretyczne aspekty organizowania i finansowania komunalnego zasobu mieszkaniowego w gminach Beata Sadowska s. 195-207
Subwencja ogólna w dochodach samorządu województwa lubelskiego w latach 2008-2011 Jolanta Szołno-Koguc s. 209-223
Rola etyki w bankach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego Małgorzata Tereszczyk-Kaczmarek s. 225-235
Obligacje komunalne w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego Jolanta Włodarek s. 237-251
Efficiency assessment of capital expenditures of the municipalities using the DEA method : (Data Envelopment Analysis) Magdalena Zioło s. 253-261