Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 97

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Przywództwo liderów lokalnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego Anna Augustyn s. 11-22
Ocena działań samorządu terytorialnego przez przedsiębiorców : wybrane aspekty Krzysztof Błoński s. 23-31
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych jako instrument wspierania społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości w regionie Maria Janina Broniewska s. 33-43
Rola państwa we wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości Barbara Czachura Marita Dunaj s. 45-59
Wizerunek jako czynnik wzrostu konkurencyjności gminy Aleksandra Czarnecka s. 61-71
Przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego a rozwój turystyki w regionie na przykładzie działań Urzędu Miasta w Szczecinku i projektu CIVITAS RENAISSANCE Ewa Kasperska s. 73-86
Działania państwa na rzecz eliminowania barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Krystyna Leszczewska s. 87-99
Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie jako szansa dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie Beata Granosik Emilia Nadolna s. 101-113
Lokalny rozwój gospodarczy a inicjatywy lokalne podejmowane w ramach lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich : przypadek powiatu bielskiego Radosław G. Ostałkiewicz s. 115-125
Polityka wsparcia rozwoju turystyki w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym w latach 2007-2013 na przykładzie wybranych programów operacyjnych Agnieszka Bobola Irena Ozimek Julita Szlachciuk s. 127-141
Przedsiębiorczość bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Kamila Radlińska s. 143-155
Outsourcing usług komunalnych jako element nowego zarządzania publicznego jednostki samorządu terytorialnego Beata Sadowska s. 157-167
Polityka ekologiczna państwa prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Słupska Agnieszka Sałek-Imińska s. 169-182
Organizacja wydarzeń kulturalnych jako wyraz przedsiębiorczości władz lokalnych w dziedzinie turystyki Renata Seweryn s. 183-197
Powiat jako kreator aktywności przedsiębiorców w regionie Tomasz Tamborski s. 199-215
Deklarowane działania na rzecz wspierania polskiej przedsiębiorczości a trudna rzeczywistość dla mikroprzedsiębiorców Anna Tarabasz s. 217-227
Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie powiatu wałeckiego Stanisław Gawłowski Bogdan Wankiewicz s. 229-242
Wspieranie innowacji i przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na Pomorzu Zachodnim w latach 2004-2006 Piotr Wolny s. 243-253
Jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na przykładzie gmin województwa podlaskiego Dorota Wyszkowska s. 255-267
Innowacyjność polskiej gospodarki : ocena skuteczności polityki innowacyjnej Marika Ziemba Krzysztof Świeszczak s. 269-281
Modele polityki inwestycyjnej gmin i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości Magdalena Zioło s. 283-293
Perspektywy wykorzystania elektrowni wiatrowych jako odnawialnego źródła energii w Polsce Mariusz Chmielewski s. 297-311
Proces globalizacji a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Anna Cudowska-Sojko s. 313-324
Marketing terytorialny jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez jednostki osadnicze Włodzimierz Deluga s. 325-341
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej na lokalnym rynku pracy Beata Granosik Emilia Nadolna s. 343-358
Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności Agnieszka Grzybowska s. 359-369
Wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania szansą rozwoju regionu Jolanta Iwin-Garzyńska s. 371-382
Brytyjski model systemu prawnego izb handlowych o dobrowolnym udziale przedsiębiorców Marcin Jurewicz s. 383-392
Strategia pozyskiwania talentów katalizatorem przedsiębiorczości Monika Kłos s. 393-406
Przedsiębiorczość organizacji pozarządowej jako szansa rozwoju regionu Jadwiga Kosidło Magdalena Krawczyk s. 407-418
Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości Eugeniusz Michalski s. 419-430
Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej Maciej Mitręga Olgierd Witczak s. 431-444
System zarządzania jakością elementem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Marcin Olkiewicz s. 445-462
Rozwój działalności Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej Beata A. Orłowska s. 463-473
Sieci jako czynnik kształtowania przedsiębiorczości w performatywnym ujęciu organizacji Anna Słocińska s. 475-485
Współdziałanie głównym wymiarem przedsiębiorczości Polaków na emigracji : studia przypadku polskich przedsiębiorców w Szkocji Marzena Starnawska s. 487-497
Społeczna ocena firm rodzinnych Elżbieta Szul s. 499-512
Rola świadomości ekologicznej w rozwoju regionu Jacek Własak s. 513-519
Modele działań przedsiębiorczych a druga szansa na prowadzenie działalności gospodarczej Marika Ziemba Krzysztof Świeszczak s. 521-532
Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstwa Bartłomiej Zinczuk s. 533-544