Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Ekonomiczne Problemy Usług
2014, Numer 112

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 9-17
Wybrane aspekty gospodarowania częstotliwościami i ich prawnej ochrony Mariusz Czyżak s. 19-28
Model zarządzania wiedzą produkcyjną z wykorzystaniem sieci semantycznych Dariusz Dobrowolski s. 29-37
Kształtowanie polityki konkurencji w polskiej gospodarce : aspekty teoretyczne i praktyczne Anna Drab-Kurowska s. 39-47
Zarządzanie treścią jako element współpracy transgranicznej Zygmunt Drążek Aleksandra Schick s. 49-59
Informacja w kształtowaniu kompetencji zawodowych istotnych dla budowania jakości środowiska pracy Adam Górny Włodzimierz Sobczak s. 61-71
Kompetencje pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie Agnieszka Grzelczak s. 73-81
Warunki transferu wiedzy w strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w okresie 2014-2020 Marek Grzybowski s. 83-92
Rola kapitału ludzkiego w procesie globalizacji Renata Jedlińska s. 93-100
Internet przedmiotów : szanse i zagrożenia Andrzej Kobyliński s. 101-109
Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Cz. 1 : determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 111-120
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju nowej gospodarki Anna Kwiecień s. 121-129
Megaustawa : próba oceny wpływu na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego Piotr Ładny s. 131-140
Modele współdziałania społecznościowego w erze Web 2.0 Joanna Papińska-Kacperek Krystyna Polańska s. 141-149
Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego RP Tomasz Protasowicki s. 151-163
Wykorzystanie wiedzy konsumentów w kontekście rozwoju mediów społecznościowych Aleksandra Radziszewska s. 165-173
Modele funkcjonalne organizacji wirtualnej w procesie zarządzania wiedzą Maciej Roszkowski s. 175-183
Społeczne wartościowanie technologii informacyjnych Piotr Sienkiewicz s. 185-195
Doskonalenie kapitału ludzkiego w gospodarce elektronicznej Andrzej Sołtysik s. 197-205
E-commerce obstacles & security for online payment transaction in Tanzania Eliphas F. Tongora s. 207-218
Zagrożenia korupcyjne w informatyzacji przestrzeni publicznej Jacek Buko s. 221-228
Wyznaczniki rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w kontekście kreowania gospodarki opartej na wiedzy Roman Chorób s. 229-237
Gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne Karol Schneider s. 239-248
BATNA jako narzędzie projektowania procesu negocjacyjnego : (z uwzględnieniem elektronicznych systemów wspomagania procesu) Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska s. 251-258
Zarządzanie moblinością cyfrową Katarzyna Ciach s. 259-267
Mechanisms and effects of communication in the age of modern technology Sławomir Czarniewski s. 269-277
The new trends in direct personal communication Sławomir Czarniewski s. 279-290
Systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi w doskonaleniu jakości procesów Anna Dobrowolska Wiesław Dobrowolski Ewa Prałat s. 291-299
Systemy informatyczne w modelowaniu SaaS wspierające proces powstawania organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 301-310
Bezpieczeństwo wyborów elektronicznych Marcin Gogolewski Michał Ren s. 311-319
Wybrane aspekty modelowania procesów biznesowych organizacji wirtualnej Aleksander Jurga s. 321-329
Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich Sławomir Kotylak s. 331-340
Platformy crowdsourcingowe jako narzędzie kreatywnych rozwiązań dla firm : zastosowanie, skuteczność, pomiar Wioletta Krawiec s. 341-349
Koncepcja wirtualnego organizowania jako odpowiedź na potrzebę elastyczności firm Karol Kuczer s. 351-359
Zastosowanie nowoczesnych technologii w magazynie Izabela Kudelska Natalia Pawlak s. 361-369
Teoria niedoborów jako element kreatywnej logistyki w gospodarce opartej na wiedzy Ewa Kulińska Joanna Rut s. 371-377
Praktyczne zastosowanie metody Herca w zarządzaniu wiedzą o przyczynach wypadków przy pracy Marcin Butlewski Anna Iwanowicz Paweł Mazurek Ilona Ławniczak s. 379-387
Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych ERP i CRM w przedsiębiorstwach w kontekście logistyki Agata Mesjasz-Lech s. 389-398
Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Cz. 2 : zasady i korzyści z kooperacji przedsiębiorstw w sieci Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 399-410
Wykorzystanie semantic mediawiki w doskonaleniu modeli procesów biznesowych Ilona Pawełoszek s. 411-419
Karty przedpłacone w Polsce : charakterystyka oraz rozwój wybranych produktów Anna Piotrowska s. 421-430
Rozwiązania e-biznesowe w przedsiębiorstwach krajów UE-27 Mieczysław J. Król Maria Sarama s. 431-440
Kartograficzne rozszerzenie dynamicznego modelowania procesów biznesowych Cezary Stępniak s. 441-449
Standardy GS1 jako fundament w komunikacji elektronicznej pomiędzy organizacjami Agnieszka Strzelecka s. 451-460
WCAG 2.0 jako podstawa uniwersalnego projektowania stron internetowych Czesław Ślusarczyk s. 461-468
Pakiet PC Give jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne w warunkach zmian strukturalnych Aneta Włodarczyk s. 469-479
Modelowanie procesów biznesowych w prosumpcji systemów gospodarki elektronicznej Wiesław Wolny s. 481-488