Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 49

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej S. Grzelakowski Piotr Niedzielski Michał Pluciński s. 7-8
Sejmiki morskie : geneza, cele, rzeczywistość Franciszek Gronowski s. 11-16
Region Morza Bałtyckiego : strategie rozwoju Andrzej S. Grzelakowski s. 19-36
Regionalizm bałtycki w szerszej perspektywie otoczenia międzynarodowego Leonard Łukaszuk s. 37-45
Gospodarka, handel i transport bałtycki w pierwszej dekadzie XXI wieku Maciej Matczak s. 47-56
Zrównoważony rozwój Europy Bałtyckiej Konrad Misztal s. 57-62
Koncepcja Europy Bałtyckiej w twórczości naukowej i publicystycznej profesora Jerzego Zaleskiego Tadeusz Palmowski s. 63-76
Wpływ UE na spójność regionu Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji transportowych w Polsce Adam Przybyłowski s. 77-94
Znaczenie relacji między naturą i kulturą w rozwoju Europy Bałtyckiej Dariusz Waldziński s. 95-114
Od strategii VASAB do strategii Unii Europejskiej dla Regionu Bałtyckiego Jacek Zaucha s. 115-137
Udział portów zachodniopomorskich w koncepcji autostrad morskich Marek Grzybowski s. 141-155
Konkurencyjność połączenia promowego Świnoujście-Ystad w aspekcie utworzenia autostrady morskiej Izabela Jabłonowska Izabela Kotowska s. 157-163
Nowe koncepcje autostrad morskich w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Izabela Kotowska s. 165-178
Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim Police Marta Mańkowska s. 179-189
Wybrane aspekty segmentacji strategicznej sfery eksploatacji polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w kontekście kreowania lądowo-morskich łańcuchów transportowych Andrzej Montwiłł s. 191-202
Znaczenie współdziałania w funkcjonowaniu współczesnych portów morskich : przykład największych portów Pomorza Zachodniego Michał Pluciński s. 203-216
Polskie porty w koncepcji autostrad morskich Ilona Urbanyi-Popiołek s. 217-224
Możliwości zwiększenia gospodarczego wykorzystania rzeki Odry na przykładzie granicznego i dolnego odcinka Krzysztof Woś s. 225-239
Korytarze transportowe w świetle nowych koncepcji Komisji Europejskiej Jerzy Wronka s. 241-250
Gestia transportowa w dostawach LNG z punktu widzenia armatora morskiego Piotr Cichocki s. 253-262
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu : ocena dotychczasowych działań Stanisław Gucma s. 263-272
Droga ku zrównoważonemu rybołówstwu Morza Bałtyckiego : na przykładzie Polski Agnieszka Malkowska s. 275-285
Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności polskiego sektora rybołówstwa Magdalena Kaup s. 287-295
Programy europejskie jako czynnik rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego Ewa Hącia s. 297-304
Strategie rozwoju małych portów i przystani morskich w świetle polityki transportowej UE i strategii dla Morza Bałtyckiego Urszula Kowalczyk s. 305-321