Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 43

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Elżbieta Załoga s. 7
Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego Marcin Będzieszak s. 9-18
Uelastycznienie rynku pracy jako remedium na kryzys gospodarczy Beata Block s. 19-28
Rola i instrumenty banku centralnego w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym Łukasz Brzosko s. 29-39
Analiza porównawcza portfeli akcyjnych zbudowanych z akcji spółek sektora energetycznego i paliwowego, w obliczu obecnych warunków rynkowych Michał Bzunek s. 41-49
Kryzys finansowy we współczesnych pismach ekonomistów heterodoksyjnych Łukasz Cholewa s. 51-61
Ocena finansowania infrastruktury ochrony środowiska w gospodarce wodnej Bogdan Dylong s. 63-73
Rola dialogu i zaufania w jednostkach samorządu terytorialnego Radosław Folga s. 75-86
Globalny kryzys finansowy a kondycja banków w Polsce w latach 2007-2009 Gabriela Gurgul s. 87-95
Wybrane strategie podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego Elżbieta Jędruczyk s. 97-106
Problemy rachunkowości instrumentów finansowych w czasie kryzysu Dariusz Jędrzejka s. 107-119
Rynek funduszy inwestycyjnych na świecie po wystąpieniu kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w USA Łukasz Kempa s. 121-133
Wartościowanie jako narzędzie racjonalizacji kierunków działań inwestycyjnych w gminach w warunkach kryzysu gospodarczego Magdalena Konopelko s. 135-146
Kryzys 2007-2009 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie : analiza i próba oceny Dominika Kordela s. 147-155
Odnawialne źródła energii w dobie kryzysu finansowego Paulina Krystosiak s. 157-167
Obciążenie podatkowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wypłaty dywidendy oraz sposoby jego minimalizacji Sylwia Kwaśny s. 167-178
Integracja w rolnictwie : grupy producenckie Paweł Góralski Magdalena Lazarek s. 179-186
Antropologiczna geneza kryzysu Wojciech Lewandowski s. 187-195
Międzynarodowe uwarunkowania wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodno-ściekowej Luiza Mańkowska-Wróbel s. 197-209
Polityka handlowa Unii Europejskiej w warunkach kryzysu Aleksandra Nacewska-Twardowska s. 211-220
Migracje zarobkowe polaków w dobie kryzysu Izabela Niemirska s. 221-232
System emerytalny w Polsce w obliczu kryzysu ekonomicznego Elżbieta Ociepa-Kicińska s. 233-241
Przedsiębiorstwa polskie w czasach kryzysu Agnieszka Opałka s. 243-252
Kryzys : globalne przyczyny a możliwe polskie rozwiązania na tle działań gospodarek innych krajów Grzegorz Pawłowski s. 253-262
Strategie inwestycyjne i oferta depozytowa sektora polskiej bankowości dla klientów segmentu "mass market" : zmiany w kontekście "subprime crisis" Łukasz Pawłyszyn s. 263-274
Oblicze kryzysu gospodarczego w Polsce : próba oceny w świetle badań empirycznych Władysław Pędziwiatr s. 275-283
Wpływ polityki finansowej państwa w dobie kryzysu gospodarczego na działalność jednostek samorządu terytorialnego Magdalena Potapińska s. 285-292
Wyniki finansowe małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2002-2008 Marcin Ratajczak s. 293-301
Ceny transferowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych jako element zarządzania finansami grup kapitałowych Joanna Rzempała Artur Rzempała s. 303-308
System emerytalny w Polsce a "sprawiedliwość społeczna" Krzysztof Sopoćko s. 309-318
Analizy przyczyn kryzysów ekonomicznych w pracach Raviego Batry Mirosław Starzyński s. 319-331
Ubezpieczenie należności jako efektywny instrument zarządzania ryzykiem handlowym w warunkach kryzysu finansowego Agnieszka Szewczuk s. 333-341
Problematyka i modele nadzoru korporacyjnego Grzegorz Świszcz s. 343-352
Działania podejmowane przez banki centralne w kontekście kryzysu finansowego Joanna Trembińska s. 353-363
Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Grażyna Maciejczyk Beata Wentura-Dudek s. 365-376
Leasing pracowniczy jako forma zatrudnienia w dobie kryzysu Katarzyna Zioło-Gwadera s. 377-382