Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1965, Tom 8, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym Marian Mychra s. 3-34
Z nowszych badań nad organizacją Kościoła na Węgrzech i w Szwecji Eugeniusz Wiśniowski s. 35-68
Natura procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Antoni Stankiewicz s. 69-90
Sprawy historyczne w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Władysław Padacz s. 91-100
Problem badania cudownych uzdrowień w prawie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Władysław Padacz s. 101-112
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 113-128
Problemy organizacji i procedury podczas III sesji soboru watykańskiego II Walenty Wójcik s. 129-150
Z praktyki sadowej : Z najnowszych orzeczeń Trybunału św. Roty Rzymskiej Kaźmierz Karłowski s. 151-162